profil

Maszynoznawstwo

(175)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca92%

Głowice

Zasadniczym zadaniem głowicy jest zamknięcie od góry przestrzeni roboczej cylindra, ograniczonej z drugiej strony ruchomym denkiem tłoka. Głowica może być wspólna dla wszystkich cylindrów albo może zakrywać jeden, dwa bądź kilka sąsiednich...

poleca85%

Kasa rejestrująca (fiskalna)

Jest to elektroniczna kasa służąca do rejestracji sprzedaży wyposażona w pamięć fiskalną i zapisująca w niej dane. Pamięć fiskalna urządzenie umieszczone wewnątrz kasy zalane żywicą zapisujące i przechowujące dane o obrotach i podatku przez okres...

poleca85%

Księga Jakości TEKPUD

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT TECHNICZNY III rok IM Księga Jakości TEKPUD Wykonali: Popardowski Michał Turek Jakub Księga Jakości TEKPUD Spółka z o.o....

poleca85%

Remont kapitalny wentlatorow wyciągowych.

Spis treści: 1. Wstęp 2.Cel pracy 3.Rodzaje stosowanych wentylatorów 3.1 Tabela podziału wentylatorów 3.2 Wentylatory osiowe 3.2.1 Śmigłowe 3.2.2 Normalne (osiowe) 3.2.3 Przeciwbieżne 3.3 Wentylatory promieniowe 3.3.1 Normalne...

poleca89%

Silnik wysokoprężny

Silnik wysokoprężny, choć z wyglądu podobny do iskrowego, różni się od niego w sposób zdecydowany, zwłaszcza systemem zasilania i spalania paliwa. W czasie suwu ssania cylinder napełniony jest filtrowanym powietrzem. W trakcie sprężania (ok....

poleca85%

Łączniki niskiego napięcia

Łączniki automatyczne służą do przerywania obwodów automatycznie w momencie powstania zakłóceń. Zakłóceniem tym może być zwarcie, przeciążenie lub obniżenie albo zanik napięcia. W produkcji łączników automatycznych występuje podział na dwa...

poleca85%

Sprężarki wirowe. Opis budowy i zasada działania

Plan pracy: 1. Definicja sprężarki i jej zastosowanie. 2. Klasyfikacja sprężarek. 3. Podział i zasada działania sprężarki wirowej. 4. Opis budowy i zalety sprężarki osiowej ( na przykładzie sprężarki szwajcarskiej firmy Sulzer). 5. Opis...

poleca85%

Przeciągacze

Uwagi i podział przeciągaczy Przeciągaczami nazywa się narzędzia wieloostrzowe, pracujące bez ruchu posuwowego. Materiał przewidziany do usu¬nięcia w operacji przeciągania jest zbierany przez umiesz¬czone szeregowo ostrza o stopniowo wzrastającym...

poleca85%

Połączenia sworzniowe

Wykład w załączniku

poleca85%

Analiza Kinematyczna Mechanizmów

Program AKM v2.53 w wersji DEMO ale w pełni funkcjonalny, dla studentów Politechniki Koszalińskiej i Akademii Krakowskiej. Program bardzo przydatny dla studentów Politechniki Koszalińskiej, sstudiujących na wydziale Mechanicznym i mających w...

poleca85%

Sprężarki śrubowe

Obecnie najbardziej popularne rozwiazanie dla urzadzen od 4 kW (500 l/min) wzwyz. Powietrze sprezane jest pomiedzy dwoma wirnikami o zarysie srubowym, do uszczelniania i chlodzenia wykorzystywany jest olej. W praktyce jakosc tych...

poleca85%

Analiza spalin

Analiza spalin Światowy rozwój motoryzacji przyniósł nie tylko nowe rozwiązanie techniczne, technologiczne, ale również zagrożenia dla naszego środowiska. Analiza spalin silnika ZI umożliwia zatem poznanie składników spalin przedostających się...

poleca85%

Przenośniki

PRZENOŚNIKI TAŚMOWE: zaliczamy do przenośników cięgnowych w których transportowany materiał spoczywa bezpośrednio na cięgnie czyli na taśmie. Przenośniki taśmowe służą do przenoszenia materiałów sypkich transportowanych luzem oraz do transportu...

poleca85%

Funkacjonalne wyposażenie sekretariatu

FUNKCJONALNE WYPOSAŻENIE SEKRETARIATU Sekretariat należy zaliczyć do typowych komórek biurowych, tzn. takich, w których wykonywane są typowe czynności biurowe. Sekretariat pełni w firmie wielorakie...

poleca85%

Układy kontrolno-pomiarowe w samochodach

W latach 60-tych pojazdy wyposażone były jedynie w czujniki poziomu paliwa, ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika, podłączone do analogowych wskaźników na desce rozdzielczej. W latach 70. wraz z pojawieniem się elektronicznych...

poleca85%

Charakterystyka sprężarek tłokowych i wirowych

Sprężarkami nazywa się maszyny służące do sprężania powietrza i innych gazów, od niższego ciśnienia ssania do wyższego ciśnienia tłoczenia. W zależności od zasady działania, sprężarki dzieli się na wyporowe i wirowe (przepływowe). Sprężarki...

poleca85%

Pompy

POMPA [franc. < wł.], robocza maszyna transportowa do podnoszenia cieczy z poziomu niższego na wyższy, np. ze studni do zbiornika, albo do przetłaczania cieczy z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym, np. z otwartego zbiornika...

poleca85%

Sprężarka śrubowa

Sprężarki śrubowe BOGE zasysają powietrze atmosferyczne przez filtr wlotowy wyposażony we wkład z mikroporowatego papieru filtracyjnego (1). Oczyszczone powietrze przepływa do członu sprężania przez wielofunkcyjny, dynamiczny regulator ssania (2)....

poleca85%

Frezarka karuzelowa

Frezarki Cztery podgrupy obrabiarek: frezarki, czopiarki, wczepiarki i frezarko-kopianki, które pracują frezami, można zaliczyć do jednej grupy frezarek. Służą one do kształtowania elementów, nadając im jednocześnie dokładne wymiary i gładkość...

poleca85%

Silnik o zapłonie iskrowym

Zadaniem silnika spalinowego jest zmiana energii chemicznej zgromadzonej w paliwie na energię cieplną powstającą podczas spalania paliwa i energię mechaniczną. Część energii cieplnej wykorzystywana jest do ogrzewania pojazdu a część zostaje...

poleca85%

Urządzenie - "Wybrane zagadnienia z maszynoznawstwa ogólnego"

1. Przyrządy kontrolno-pomiarowe W świecie nas otaczającym zachodzi mnóstwo zjawisk. Aby ograniczyć ich wpływ na środowisko człowiek potrzebuje wielu różnych przyrządów kontrolno-pomiarowych. Każde z nich ma swoje zastosowanie wyłącznie w...

poleca88%

Obsługa sprzęgła

Obsługa sprzęgła-obsługa sprzęgła obejmuje sprawdzanie i regulację jałowego skoku pedału sprzęgła oraz niekiedy smarowanie łożyska wyciskowego i niektórych elementów układu sterowania, jeżeli wymagane takie jest zawarte w fabrycznej instrukcji...

poleca85%

Generatory termioniczne

Działanie generatora termionicznego jest oparte na efekcie Edisona, który polega na wysyłaniu elektronów przez rozżarzoną powierzchnię. Efekt ten może wyć wykorzystywany do bezpośredniego przetwarzania ciepła na energię elektryczną. Urządzenie,...

poleca85%

Zasady dokonywania przeglądów oraz naprawa średnich i bieżących.

Przegląd techniczny wykonuje się bez wyłączania z pracy maszyny lub urządzenia, wykorzystując przestoje podczas wolnej zmiany albo dni wolne od pracy. Terminy przeglądów technicznych oraz ich zakres określa dla każdej maszyny lub urządzenia...

poleca85%

Budowa i zasada działania ploterów

SPIS TREŚCI 1. URZĄDZENIA DO WYPROWADZANIA DANYCH. 3 1.1 Podział urządzeń do wyprowadzania danych. 3 2. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE PLOTERÓW. 5 2.1 Parametry ploterów. 5 2.2 Budowa plotera. 6 3. RODZAJE PLOTERÓW. 9 3.1 Ploter płaski. 9...

poleca85%

Czujniki spalania stukowego

Czujniki stuku systemu Motronic 3.8: a) silnika 20V, b) silnika V5 Jednymi z najczęściej stosowanych czujników są czujniki przyśpieszeń zwane akcelerometrami. Detektory pracujące z tym rodzajem czujników dokonują analizy widmowej lub czasowej...

poleca85%

Opory ruchu występujące podczas jazdy

Opory ruchu występujące podczas jazdy Opory mechaniczne-układ napędowy Opory powietrza- związane z wielkością i kształtem nadwozia Opory drogowe, – które zależą od rodzajów stanu i kształtu nawierzchni Opory toczenia-powstające w miejscu...

poleca85%

Wyposażenie roweru

'' Jeden sprawnie działający hamulec. '' Lampa ze światłem białym z przodu, czerwonym z tyłu. '' Odblaski: z przodu biały, z tyłu czerwony i kształcie innym niz trójkąt. '' Na kołach pomarańczowe odblaski. '' Sygnał dzwiękowy o nieprzeraźliwym...

poleca85%

Automatyka i sterowanie

Sprawozdania z automatyki i sterowania - program Matlab: - Badanie członów różniczkujących i całkujących, - Badanie członu inercyjnego I rzędu, - Badanie członu inercyjnego II rzędu, - Nastawa regulatora PID.

poleca85%

Pomiary i badania eksploatacyjne maszyn wirujących

1. Obowiązki służb eksploatacyjnych. 1.1. Obowiązki osób sprawujących dozór nad eksploatacją elektrycznych urządzeń napędowych (silników). Podstawowe obowiązki osób dozoru: - Prowadzenie eksploatacji silnika zgodnie z zasadami techniki oraz...

poleca85%

Analogowe i cyfrowe sposoby pomiaru przesunięć

Pomiary przesunięć liniowych lub kontowych. Najprostszymi przetwornikami są potencjometry. Potencjometry stosowane są głównie w układach laboratoryjnych, gdzie nie są narażone na działanie wilgoci, wibracji, zapylenia: - mierzone bez...

poleca85%

Obwód rozruchu

OBWÓD ROZRUCHU ( FSO POLONEZ ). W skład obwodu wchodzą : akumulator (2) ,wyłącznik zapłonu (3),oraz rozrusznik z włącznikiem elektromagnetycznym . W rozruszniku rozróżniamy następujące uzwojenia : uzwojenie włącznika elektromagnetycznego...

poleca85%

Budowa Pojazdów Samochodowych

Czym określone jest położenie tłoka w danej chwili? Położenie tłoka w dowolnej chwili jest określone kątem alfa przełożenia korby. Czym równoważony jest moment obrotowy? Momentem reakcyjnym. Gdzie działają siły gazowe i bezwładności, co jest...

poleca85%

Turbiny wodne

Turbiny wodne

poleca85%

Turbiny wodne

Podział i klasyfikacja Z równania Bernoullie'go dla płynu nieściśliwego wynika, że całkowita energia strumienia cieczy składa się z: energii położenia gz, energii ciśnienia p/p określanej wysokością H spadu wody w metrach oraz energii...

poleca85%

Szwigniza, żuraw. suwnic, przenośnik-definicje

DŹWIGNICA, maszyna robocza o ograniczonym zasięgu, służąca do przemieszczania (transportu bliskiego) różnorodnych ładunków ruchem przerywanym (w przeciwieństwie do przenośnika) w obrębie zakładu wytwórczego, składowiska lub portu. Przerywane ruchy...

poleca85%

Mechanizm różnicowy

Mechanizm różnicowy (przekładnia różnicowa), potocznie dyferencjał (od słowa dyferencja - dawn. różnica) – przekładnia mechaniczna zębata, wynaleziona w starożytnych Chinach, stosowana od czasów Carla Friedricha Benza w układzie napędowym...

poleca90%

Działanie oleju w silniku samochodowym

Funkcje oleju: *zmniejsza opory tarcia współpracującymi elementami tworząc miedzy nimi odpowiednio trwałą warstwę smarującą i nie dopuszcza dotarcia suchego *zmniejsza do minimum straty mocy silnika *uszczelnia luzy w smarowanych skojarzeniach...

poleca85%

Fiat 126p

Fiat 126, zwany również Maluchem, jest następcą Fiata 500, samochodu bardzo popularnego we Włoszech w latach sześćdziesiątych. Najistotniejszymi zmianami podnoszącymi funkcjonalność, bezpieczeństwo i wygodę w porównaniu z poprzednikiem były: ·...

poleca90%

Kosa lepsza od kosiarki

Kosa wraca do łask. Rolnik, który będzie ręcznie kosił łąkę, może dostać 1030 zł od hektara. Od nowego roku zostaną uruchomione kolejne unijne programy wspierania rolnictwa wśród nich dopłaty na ekstensywne utrzymanie łąk i pastwisk. Pieniądze...

poleca85%

Projekt promocji nowego typu maszyny - rozdrabniarka spożywcza

Projekt dotyczy dwuwirnikowej rozdrabniarki odpadów kości zwierzęcych. Podstawowe części składowe to wirnik i koło tnące. Rozdrabniarka posiada przynajmniej jeden wirnik składający się z: pierścieniowego wspornika, wprawianego...

poleca85%

Regulator pid

QQryQ im ByQ

poleca85%

Silniki spalinowe z wirującym tłokiem.

Temat : Silniki spalinowe z wirującym tłokie Wstęp Spośród silników spalinowych najbardziej rozpowszechnione są obecnie silniki tłokowe. Zarówno jedne, jak i drugie, poza licznymi zaletami, obarczone są pewnymi wadami. Zasadniczą wadę...

poleca85%

Spośród poznanych metod wytwarzania stali opisz tą , która według ciebie jest najlepsza. Uzasadnij wypowiedź.

Proces LD W 1959 roku w jednej z hut austryjackich w Linzu dokonano po raz pierwszy wytopu stali ze zwykłej przeróbczej surówki martenowskiej w konwertorze o wyłożeniu zasadowym i pojemności 2.0 t, stosując do tego czysty tlen gazowy. Tlen do...

poleca88%

Protokół z przeglądu bezpieczeństwa i higieny pracy na wydziale obróbki mechanicznej

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA WYDZIALE OBRÓBKI MECHANICZNEj: 1. Cel przeglądu stanu BHP. 2. Przepisy dotyczące obróbki mechanicznej. 3. Stan rzeczywisty. 4. Zalecenia dotyczące poprawy warunków BHP. 5. Literatura...

poleca89%

Diamentowanie

Diamentowanie-polega na tworzeniu wałków lub wytłaczaniu otworów przy ostrzu diamentowym. Dzięki temu nadaje się częściom wysokiej dokładności i gładkości. Odbywa się to przy dużych nadkrytycznych prędkościach skrawaniach. Dzięki temu ostrze nie...

poleca89%

Automatyka - sprężyna.

Przedmiotem opracowania jest model dynamicznego układu pociągu-zabawki składającego się z lokomotywy i wagonu. Zakłada się, że pociąg podróżuje w jednym kierunku, przy czym należy kontrolować przebieg jazdy pociągu tak, aby miał on płynny start i...

poleca88%

Polityka celna

Cło jest opłatą pobieraną przez państwo według określonych stawek za przejście towaru za granicę obszaru celnego, czyli granicę celną. Obszar celny pokrywa się najczęściej z terytorium państwa, ale może także obejmować kraje wchodzące w unię...

poleca85%

Sprężarki śrubowe CRS

Konstrukcja sprężarki Sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju typoszeregu CRS są produkowane w szerokim zakresie parametrów roboczych i przystosowane do pracy wszędzie tam, gdzie na potrzeby technologiczne niezbędne są znaczne ilości sprężonego...

poleca85%

Tłok

Tłok-poruszającym się ruchem poosuwisto-zwrotnym działają znaczne i zmienne, co do wielkości i kierunku przyspieszenia, których wynikiem działania są duże siły bezwładności, obciążając tłok i cały układ korbowy. Wielkość tych sił jest zmienna w...