profil

Czujniki spalania stukowego

poleca 85% 270 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze


Czujniki stuku systemu Motronic 3.8: a) silnika 20V, b) silnika V5
Jednymi z najczęściej stosowanych czujników są czujniki przyśpieszeń zwane akcelerometrami. Detektory pracujące z tym rodzajem czujników dokonują analizy widmowej lub czasowej sygnału pochodzącego z czujnika próbując dokonać detekcji spalania stukowego.
Na rysunku obok przedstawione są szczegóły konstrukcyjne przykładowego akcelerometru mogącego mieć zastosowanie przy wykrywaniu spalania stukowego. Czujnik składa się z obudowy 1 ochraniającej, śruby 2 mocującej czujnik do silnika, gniazda mocującego 8 uformowanego jako część obudowy 1 i dwóch, mających kształt pierścienia, elementów piezoelektrycznych 3 prze twarzających wibrację silnika na sygnał napięciowy. Pomiędzy piezoelektrycznymi 3 umieszczono elektrodę 4 połączoną z przewodami napięciowymi 5. Obciążnik 6 umieszczony jest w czujniku celem zwiększenia siły inercji działającej na elementy piezoelektryczne. Obciążnik, elementy piezoelektryczne i elektroda przymocowane są do obudowy przy pomocy śruby 7. Obudowa 1 dołączona do silnika przy pomocy śruby 2 wprawiana jest w drgania w odpowiedzi na wibracje silnika. Siła inercji obciążnika 6 przykładana jest do elementów piezoelektrycznych 3 co powoduje wytwarzanie napięcia zależnego od amplitudy drgań obciążnika.

Budowa przykładowego akcelerometru stosowanego do wykrywania spalania stukowego
W celu zapewnienia liniowej charakterystyki częstotliwościowej w zakresie wysokich częstotliwości (od 10 kHz do 20 kHz) dla tego typu czujnika należy odpowiednio zaprojektować kształt gniazda mocującego 8. Na poniższym rysunku przedstawiono kształt gniazda mocującego spełniający ten warunek.

Schematy kształtu gniazd mocujących akcelerometr zapewniającego, liniową charakterystykę częstotliwościową w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 20 kHz
Gniazdo 3 będące częścią obudowy akcelerometru 1 powinno mieć kształt stożka i nie powinno się stykać z silnikiem w miejscu odpowiadającemu średnicy śruby mocującej 2. Dzięki takiemu kształtowi gniazda akcelerometr styka się z powierzchnią silnika 4 krawędzią gniazda mocującego 5.
Akcelerometry systemu Motronic 3.8 w wersji silnika rzędowego 20V umieszczone są w bloku silnika w pobliżu kolektora dolotowego. Każdy z nich zakończony jest trójstykowym złączem. W wersji silnika widlastego V5 czujniki stuku zakończone są złączem dwustykowym, każdemu z bloków cylindrów odpowiada jeden sensor. Brak któregokolwiek z sygnałów stuku powoduje, że kontrola spalania stukowego nie dotyczy cylindrów "podlegających" pod uszkodzony czujnik, zaś wyprzedzenie zapłonu dla tych cylindrów zostaje opóźnione o 3 podczas pracy silnika pod obciążeniem. Jeżeli brakuje sygnału z obu czujników zapłon jest opóźniany dla wszystkich cylindrów równomiernie (o 12 dla silnika 20V oraz o 15 dla silnika V5).

Wygląd (a) i budowa czujnika stuku (b):
1 - pierścień ruchomy, 2 - obudowa czujnika, 3 - element piezokwarcowy, 4 - śruba mocująca, 5 - tuleja mocująca, 6 - złączka, 7 - korpus silnika
Widok oraz budowę czujnika stuku (akcelerometru) pokazano na rysunku powyżej. Pierścień ruchomy czujnika 1 porusza się pod wpływem siły bezwładności z częstotliwością równą częstotliwości drgań korpusu silnika 7 w punkcie jego zamocowania i w kierunku osiowym jego zamocowania. Powoduje to naciskanie pierścienia na element piezokwarcowy 3 i wygenerowanie w nim sygnału napięciowego.

Widok czujnika stuku oraz jego lokalizacja w silniku Holden 2,2 MPFI samochodu Lublin II
W poniższej tablicy zamieszczono podstawowe dane czujnika spalania stukowego silnika samochodu Lublin II.
Podstawowe dane czujnika spalania stukowego silnika samochodu Lublin II
Częstotliwość pracy 1...20 kHz
Rejestrowane obciążenie 0,1...400 g
Dokładność pomiaru ? 15 %
Pojemność elektryczna 800...1600 pF
Temperatura pracy -40...+130 CWidok oraz budowę czujnika stuku (akcelerometru) pokazano na rysunku powyżej. Pierścień ruchomy czujnika 1 porusza się pod wpływem siły bezwładności z częstotliwością równą częstotliwości drgań korpusu silnika 7 w punkcie jego zamocowania i w kierunku osiowym jego zamocowania. Powoduje to naciskanie pierścienia na element piezokwarcowy 3 i wygenerowanie w nim sygnału napięciowego.

Widok czujnika stuku oraz jego lokalizacja w silniku Holden 2,2 MPFI samochodu Lublin II
W poniższej tablicy zamieszczono podstawowe dane czujnika spalania stukowego silnika samochodu Lublin II.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy