profil

Maszynoznawstwo

(4)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Budowa tokarek i obrabiarek

Budowa tokarek i obrabiarek Tokarka jest to obrabiarka przeznaczona do obróbki zewnętrznych i wewnętrznych, które są zawsze obrotowe. Kształtowanie tych powierzchni odbywa się przez dokonanie ruchu głównego przedmiotu obrabianego oraz...

poleca85%

Przeciągacze

Uwagi i podział przeciągaczy Przeciągaczami nazywa się narzędzia wieloostrzowe, pracujące bez ruchu posuwowego. Materiał przewidziany do usu¬nięcia w operacji przeciągania jest zbierany przez umiesz¬czone szeregowo ostrza o stopniowo wzrastającym...

poleca85%

Pompy

POMPA [franc. < wł.], robocza maszyna transportowa do podnoszenia cieczy z poziomu niższego na wyższy, np. ze studni do zbiornika, albo do przetłaczania cieczy z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym, np. z otwartego zbiornika...

poleca85%

Urządzenie - "Wybrane zagadnienia z maszynoznawstwa ogólnego"

1. Przyrządy kontrolno-pomiarowe W świecie nas otaczającym zachodzi mnóstwo zjawisk. Aby ograniczyć ich wpływ na środowisko człowiek potrzebuje wielu różnych przyrządów kontrolno-pomiarowych. Każde z nich ma swoje zastosowanie wyłącznie w...