profil

Sklasyfikuj piece piekarskie pod względem rodzaju trzonu i sposobu ogrzewania oraz omów 2 wybrane piece z uwzględnieniem ich systemu grzewczego i zaparowania komory

poleca 85% 288 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

sklasyfikuj piece piekarskie pod względem rodzaju trzonu i sposobu ogrzewania oraz omów 2 wybrane piece z uwzględnieniem ich systemu grzewczego
i zaparowania komory

Spośród wszystkich urządzeń wykorzystywanych w piekarnictwie piec został skonstruowany najwcześniej. W nowoczesnym piekarstwie piec jest najdroższym urządzeniem produkcyjnym. Ze względu na duże obciążenie cieplne i mechaniczne konstrukcja pieca musi być wytrzymała i solidna.
W masywnej bryle pieca mieści się system grzejny i roboczy. System grzejny składa się z paleniska i kanałów grzejnych, system roboczy zaś z dużej powierzchni przyjmującej ładunek ciasta. Powierzchnia ta odpowiednio wzmocniona nazywa się trzonem wypiekowym. Trzon znajduje się w komorze wypiekowej. Obecnie budowane piece maja
1-3 komór wypiekowych znajdujących się w obudowie ceramicznej lub 3-6 komór w obudowie stalowej. Ceramiczna obudowa pieca nadaje mu dużą masę i wymaga silnego fundamentu, wytrzymującego obciążenie ok. 100t.
Trzony pieca mogą być nieruchome lub ruchome. Jeżeli piec ma trzony nieruchome, włówczas nazywa się Piecem wrzutowym. Trzon pieca obsadza się kęsami ciasta za pomocą łopaty piekarskiej. Są stosowane też piece mające trzony ruchome wyglądające jak wózek o konstrukcji stalowej. Od wyciąganego trzona piece te nazywane są Piecami Wyciągowymi. Ponieważ wypiek ciasta powinien się odbywać w atmosferze nawilżonej, do komory wypiekowej doprowadza się wodę która zamienia się w parę Nadmiar pary jest odprowadzana na zewnątrz przewodem kominowym. W nowsze piece maja obieg ciepła zamknięty w krótkich odcinkach rur grzejnych.

Piec rurowe wrzutowe.
Elementami grzewczymi pieców wrzutowych są zamknięte rury stalowe tzw. Rurki Perkinsa wykonane z wysoko gatunkowej stali ciągniętej bez szwu wypełnione w jednej-trzeciej ich pojemności wodą destylowaną. Jeden koniec rury jest umocowany w palenisku a drugi jest wprowadzony do komory wypiekowej. Działanie systemu grzewczego polega na wytworzeniu i przegrzaniu w rurach pary wodnej w skutek, czego zwiększamy temperaturę w ten sposób ciśnienie podwyższa ich temperaturę wrzenia wody. Gdy komora wypiekowa uzyskuje temperaturę 240-250 °C temperatura wody w rurkach wynosi około 300 °C a ciśnienie około 10 MPa. Jeżeli ciśnienie w rurze przekracza 14 MPa wówczas może nastąpić eksplozja rury, wszelkie uszkodzenia pieca oraz grozi nieszczęśliwym wypadkiem dla obsługi pieca. Rury wyprowadzane spaleniska są używane i ułożone pokładami, przy czym jeden pokład rur jest ułożony pod trzonem wypiekowym natomiast drugi jest zawieszony nad trzonem wypiekowym. W zależności sposobu ogrzewania komór wypiekowych odróżnia się 3 podstawowe typów pieców wrzutowych, rurowych. Czyszczenie rurek należy dokonywać codziennie. Jeżeli końcówka rury uległa w palenisku wzdęciu należy wygasić palenisko i ochłodzić piec poniżej 100 °C a zimną rurkę nawiercić wiertłem w celu wypuszczenia wody. Piec można użytkować dalej, jeżeli ilość rurek nieczynnych w całym piecu nie przekracza 5. Przy najbliższej naprawie uszkodzone rurki należy wymienić.

Piece rurowe wyciągowe.
Są to piece o budowie ceramicznej mające 1,2 lub 3 komory wyciągowe a niekiedy 1 z trzonów jest trzonem wrzutowym i znajduje się nad trzonem wyciągowym. Wszystkie te piece są opalane węglem i ogrzewane systemem rur grzejnych. Komory wypiekowe pieca są izolowane blachą falistą podobnie jak w piecach wrzutowych. Trzony są wyciągane na rolkach tocznych. Przednia wysunięta część trzonu wygląda jak wózek prowadzony na szynach. Każda komora wypiekowa jest ogrzewana dwoma pokładami rur Perkinsa, z których jedna jest umieszczona pod trzonem a druga pod sklepieniem komory wypiekowej. Palenisko umieszczone w tylnej ścianie pieca trzony w pierwszej komory i jest obsługiwana przez dwoje drzwiczek. Nad komorom paleniskową, jest umocowany kocioł na wodę. Urządzenie parownikowi jest skonstruowane jak w piecach wrzutowych. Składa się ono z 4 płyt ustawionych schodkowo ze spadkiem w lewą stronę. Obsługiwane pieca wyciągowego różni się techniką obsługiwania trzonów przy załadunku kęsów i rozładunku pieczywa.

co tu dużo pisać praca dla piekarzy

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty