profil

Maszynoznawstwo

(23)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Pojazdy i napędy hybrydowe

Pojazd hybrydowy to posiada co najmniej(zazwyczaj) z dwoma napędami. Jednym z pierwszych pojazdów hybrydowych był rower parowy zbudowany w 1873 roku we Francji. Do tego samego gatunku zalicza się bardzo popularne kilkadziesiąt lat temu motorowery...

poleca81%

Rodzaje sprzęgieł

1. Sprzęgłem nazywamy zespół elementów służący do połączenia dwóch obrotowo niezależnie osadzonych elementów maszyny (najczęściej wałów): czynnego i biernego., tzn. napędzanego i napędzającego, o osiach leżących na wspólnej prostej (sprzęgła...

poleca84%

Zasady bezpieczeństwa przy obróbce ręcznej

Mimo szerokiej mechanizacji i automatyzacji przemysłu niektóre podstawowe operacja przy obróbce części i wyrobów muszą być w dalszym ciągu wykonywane ręcznie. Na przykład montaż i regulacja wielu obrabiarek, maszyn i przyrządów produkowanych przez...

poleca73%

Klasyfikacja i zastosowanie stali

Stal – stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i plastycznie obrabialny o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,06% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w...

poleca87%

Kotły parowe

kotły parowe

poleca85%

Weryfikacja części

Weryfikacja części Plan pracy: 1. – Zadania i organizacja weryfikacji części . 2. – Sposoby określania zużycia, uszkodzeń i wad utajonych. a. – Metody weryfikacji typowych części samochodowych . b. – Metody wykrywania wad...

poleca85%

Proces spalania w silniku ZI

Procesy spalania w silniku ZI Obieg pracy w cylindrze tłokowego silnika ZI obejmuje cykl powtarzających się procesów fizykochemicznych , do których zaliczamy: - napełnianie cylindra mieszanką paliwowo powietrzną -sprężanie mieszanki paliwowo...

poleca85%

Łożyska toczne

Rodzaje i rozwiązania konstrukcyjne

poleca85%

Etapy powstawania środka technicznego

ETAPY POWSTAWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO. 1. WSTĘP Środek techniczny w metodologii projektowania i konstruowania to uogólnione narzędzie maszynowe lub niemaszynowe, bądź uogólnione pomieszczenie służące do zaspokajania potrzeb materialnych....

poleca89%

Cięcie plazmowe

Cięcie plazmowe Wykorzystanie łuku plazmowego pozwalającego na cięcie wszystkich materiałów przewodzących prąd elektryczny znalazło zastosowanie w przemyśle w latach 50-tych ubiegłego wieku. Rozwój technologii cięcia oraz specjalistycznych...

poleca85%

Księga Jakości TEKPUD

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT TECHNICZNY III rok IM Księga Jakości TEKPUD Wykonali: Popardowski Michał Turek Jakub Księga Jakości TEKPUD Spółka z o.o....

poleca85%

Turbiny wodne

Turbiny wodne

poleca85%

Mechanizm różnicowy

Mechanizm różnicowy (przekładnia różnicowa), potocznie dyferencjał (od słowa dyferencja - dawn. różnica) – przekładnia mechaniczna zębata, wynaleziona w starożytnych Chinach, stosowana od czasów Carla Friedricha Benza w układzie napędowym...

poleca85%

Projekt promocji nowego typu maszyny - rozdrabniarka spożywcza

Projekt dotyczy dwuwirnikowej rozdrabniarki odpadów kości zwierzęcych. Podstawowe części składowe to wirnik i koło tnące. Rozdrabniarka posiada przynajmniej jeden wirnik składający się z: pierścieniowego wspornika, wprawianego...

poleca85%

Silniki spalinowe z wirującym tłokiem.

Temat : Silniki spalinowe z wirującym tłokie Wstęp Spośród silników spalinowych najbardziej rozpowszechnione są obecnie silniki tłokowe. Zarówno jedne, jak i drugie, poza licznymi zaletami, obarczone są pewnymi wadami. Zasadniczą wadę...

poleca88%

Protokół z przeglądu bezpieczeństwa i higieny pracy na wydziale obróbki mechanicznej

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA WYDZIALE OBRÓBKI MECHANICZNEj: 1. Cel przeglądu stanu BHP. 2. Przepisy dotyczące obróbki mechanicznej. 3. Stan rzeczywisty. 4. Zalecenia dotyczące poprawy warunków BHP. 5. Literatura...

poleca87%

Klasyfikacja silnika spalinowego

Klasyfikacja silnika Suzuki SJ413 Ze względu na sposób zapłonu -silnik o zapłonie iskrowym Ze względu na rodzaj ruchu organu roboczego -silnik z tłokiem posuwisto-zwrotnym Ze względu na układ cylindrów -silnik rzędowy Ze względu...

poleca87%

Frezarki

WSTĘP Jednym z podstawowych elementów dobrze funkcjonującej produkcji jest system planowania. System ten pozwala na przygotowywanie planów długo, średnio lub krótkoterminowych z uwzględnieniem pełnej charakterystyki procesu produkcyjnego. Ważnym...

poleca85%

Turbina peltona

W roku 1889, Amerykanin Lester A. Pelton opatentował turbinę natryskową, mającą podzielone, zakrzywione komory, służące do rozszczepiania strumienia na dwa strumienie wody , działające po obu stronach komór. Urządzenie to znane jako turbina...

poleca86%

Projekt prasy (ścisk stolarski)

PRACA WYKORZYSTUJE EDYTOR RÓWNAŃ W WORDZIE, TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU

poleca86%

Zajecia terenowe z mechanizacji rolnictwa

Zajecia terenowe z mechanizacji rolnictwa

poleca85%

Proces produkcji agregatów prądotwórczych zasilanych biogazem

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT TECHNICZNY III rok IM Procesy i techniki produkcyjne w IM Proces produkcji agregatów prądotwórczych zasilanych biogazem. Prowadzący:...

poleca85%

Projekt trakcyjny samochodu Daf 85cf

Treść w załączniku.