profil

Prace wykonywane na wiertarkach.

poleca 85% 171 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wiertarka jest to obrabiarka skrawająca służąca do
- wiercenia,
- rozwiercania,
- pogłębiania otworów,
- nawiercania,
- gwintowania,
A w szczególnych przypadkach do
- wytaczania,

Wiertarki są powszechnie używane w pracach ślusarskich. Służą głównie do obróbki metali, tworzyw sztucznych i drewna.
Wiercenie wykonuje narzędzie, które jest osadzone w gnieździe wrzeciona roboczego, które wykonuje ruch roboczy dookoła własnej osi oraz posuwowy (prostoliniowy) w głąb materiału.
Wiertarki do obróbki metali dzieli się na:
- ogólnego przeznaczenia,
- specjalizowane,
- specjalne.

Do grupy wiertarek ogólnego przeznaczenia zalicza się wiertarki:
- Stojakowe (słupowe i kadłubowe),
- promieniowe,
- wielowrzecionowe.

1. Wiercenie
Wierceniem nazywa się sposób obróbki polegający na wykonywaniu otworów w pełnym materiale za pomocą narzędzia zwanego wiertłem, wykonującego ruch roboczy (obrotowy) i ruch posuwowy wzdłuż osi obrotu w głąb materiału. Takie wiercenie nazywamy wstępnym. Wiercenie można wykonywać wzdłuż linii traserskich lub w przyrządzie wiertarskim. Kiedy wykonany otwór jest zbyt mały lub gdy trzeba wykonać otwór stopniowy, należy wykonać jeszcze jedną operacją zwaną wierceniem ostatecznym.

2. Rozwiercanie
Rozwiercaniem nazywa się sposób obróbki narzędziami wieloostrzowymi, zwanymi rozwiertakami, polegający na powiększeniu średnicy otworu wywierconego. W czasie obróbki rozwiertak wykonuje ruch obrotowy i posuwowy wzdłuż osi obrotu. Celem rozwiercania jest uzyskanie otworu o żądanej dokładności i chropowatości powierzchni, nie dającej się uzyskać wiertłami. Rozwiercać można otwory walcowe i lekko stożkowe.
Rozróżnia się rozwiercanie
- zgrubne (wykonywane po wierceniu)
- wykańczające, w wyniku którego otrzymuje się ostateczny wymiar otworu.
Rozwiertaki zgrubne czyli tzw. zdzieraki maja przeważnie ostrza śrubowe, natomiast rozwiertaki wykańczające czyli tzw. wykańczaki mają ostrza proste i drobniejsze.
Powiększenie otworu za pomocą wiertła o średnicy otworu już wywierconego lub istniejącego w przedmiocie nazywa się wierceniem wtórnym lub powiercaniem. W szczególnych przypadkach, z użyciem specjalnych wierteł i odpowiednich przyrządów, metodą wiercenia wtórnego można obrabiać otwory nieokrągłe, np. trójkątne, kwadratowe lub inne wielokątne.

3. Pogłębianie otworów
Pogłębianiem otworów nazywamy sposób obróbki otworów polegający na użyciu pogłębiaczy do zrobienia miejsca na łby wkrętów, śrub, sworzni aby nie odstawały one od materiału. Wyróżniamy pogłębiacze
- walcowe
- stożkowe

4. Nawiercanie
Nawiercaniem nazywamy proces wykonywania otworów nakiełków za pomocą narzędzi zwanych nawiertakami. Nakiełki służą do ustalania położenia wałków podczas obróbki.
Nawiertaki do nakiełków:

5. Gwintowanie
Gwintowaniem nazywamy proces obróbki otworów polegający na użyciu gwintowników do utworzenia nacięcia w kształcie linii śrubowej wewnątrz otworu walcowego.

6. Wytaczanie
Wytaczaniem nazywamy sposób obróbki otworów uprzednio odlanych, odkutych lub wywierconych za pomocą noży, zwanych wytaczakami. Zależnie od konstrukcji obrabiarki ruch obrotowy wykonuje obrabiany przedmiot lub narzędzie, a ruch posuwowy narzędzie lub przedmiot obrabiany.

Wszystkie zdjęcia do pracy znajdują się w załączniku!!!!

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty