profil

Język niemiecki

(1962)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

6 online
satysfakcja63%

Landy niemieckie

Baden-Wrttemberg • stolica: Stuttgart • liczba mieszkańców: 10,7 miliona (2003) • powierzchnia: 35 742 km² • gęstość zaludnienia: 299 os./km² • ważniejsze miasta: Mannheim, Karlsruhe, Fryburg Bryzgowijski, Heidelberg, Heilbronn, Ulm,...

satysfakcja57%
satysfakcja70%

Meine Zukunft Plane. Plany na przyszłość.

Wenn ich viel Freizeit habe, denke ich an meine eigene Zukunft: Was wird z.ß im Jahre 2050 passieren? Wie wird mein Leben aussehen? Im Jahr 2050 werde ich 58 Jahre alt sein, deshalb werde ich auch viel Erfahrung haben. Ich werde eine Firma...

satysfakcja62%

Spójniki

Spójniki w zdaniach współrzędnych z szykiem prostym Szyk prosty: Zdanie nadrzędne + spójnik + podmiot + orzeczenie + ..., np. Wir arbeiten nicht, sondern wir hren Musik. 1) aber – ale 2) denn – ponieważ, bo 3) oder – lub 4) sondern –...

satysfakcja76%

Mein Traumberuf

Mein Traumberuf ist Journalist. Ich halte diesen Beruf fr interessant, ich habe keine Angst vor Menschen und ich habe keine Angst mich laut ber etwas zu uern. Mich zieht das ffentliche Leben an, ich bin entspannt und ich mag neue...

satysfakcja70%

Zapisywanie godzin.

14:00 Oficjalnie (O): Es ist genau vierzehn Uhr. Potocznie (P): Es ist zwei. 14:06 O - Es ist vierzehn Uhr sechs. P -Es ist sechs vor zwei. 14:15 O -Es ist vierzehn Uhr funf- zehn. P -Es ist viertel nach zwei. 14:25 O -Es ist vierzehn...

satysfakcja65%

Spójniki - Konjuktionen

W języku niemieckim rozróżniamy 3 rodzaje spójników ze względu na miejsce czasownika w zdaniu. I Spójniki z szykiem prostym (orzeczenie na 2. miejscu) und, aber, denn, oder, sondern, entweder...oder, nicht nur...sondern auch, zwar...aber II...

satysfakcja62%
satysfakcja76%

Das Rezept - przepis na bigos po niemiecku

Bigos Altpolnische Art Zutaten: 800 g Sauerkraut, 200 g Kalbfleisch, 200 g Schweinefleisch ohne Knochen, 100 g Rucherspeck, 150 g Wurst, 150 g Zwiebeln, Fett, 20 g Mehl, 50 ml herber Rotwein, 40 g Tomatenmark, 3 getrocknete Pilze, 20 g...

satysfakcja72%

Rozmowa o sporcie (dialog)

- Du treibst Sport? - Ja, ich trainiere Tennis. - Wo treibst du Sport? - Ich spiele oft Tennis im Sportverein. - Wie oft treibst du Sport? - Ich spiele Tennis mindenstens 3-mal in der Woche. - Warum treibst du Sport? - Ich treibe Sport,...