profil

Edukacja europejska

(100)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Unia Europejska – geneza, struktury, kompetencje i prawo.

„My nie tworzymy koalicji państw, my jednoczymy ludzi.” Jean Monnet Geneza Europa od wieków była polem częstych i krwawych bitew, w których państwa ponosiły wyniszczające straty w ludności a także w gospodarce. Niektórzy...

poleca83%

Historia powstania Unii Europejskiej

"Europa to dziwny kontynent. Tu narodziła się współczesna cywilizacja, ale także dwie wojny światowe. Po raz pierwszy w swej historii Europa ma szansę ustanowić porządek wewnętrzny na zasadach współpracy i równości dużych i małych, silnych i...

poleca84%

Macedonia-stosunki z UE

MACEDONIA Państwo położone w Europie, w środkowej części Półwyspu Bałkańskiego. Od południa graniczy z Grecją, od wschodu z Bułgarią, od północy z Serbią i Czarnogórą, od zachodu z Albanią. Nie ma dostępu do morza. Powierzchnia 25,3 tys. km2....

poleca82%

Polska w Unii Europejskiej

Polska w Unii Europejskiej Przełom polityczny u progu lat dziewięćdziesiątych otworzył Polsce drogę do ustrojowej transformacji oraz podjęcia fundamentalnych zmian systemu gospodarczego i społecznego. Wiodącym wyznacznikiem...

poleca80%

Globalizacja kultury.

Definicja globalizacji, zjawiska o globalnym zasięgu:Mcdonaldyzacja,coca cola..

poleca84%

Religie

Historia religii powstała wraz z pełniejszym zastosowaniem źródeł historycznych w analizach religioznawczych. Za pierwszego historyka religii uchodzi Edward Burnett Tylor, którego badania dotyczące genezy religii oraz jej rozwoju zapoczątkowały...

poleca82%

Instytucje edukacyjne systemu opieki nad dzieckiem w Szwecji i w Polsce

PORÓWNANIE SYSTEMÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM W POLSCE I W SZWECJI 4.1. Systemy opieki nad dzieckiem w Polsce i w Szwecji – podobieństwa W dobie postępującej integracji europejskiej, państwa starego kontynentu ulegają szeregom przemian nie tylko w...

poleca84%

ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Organization,UN) - organizacja międzynarodowa założona 24 października 1945r. przez 51 państw – założycieli. Powstała w wyniku podpisania 26 czerwca...

poleca82%

Fundusze Unii Europejskiej

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ Podstawowymi instrumentami finansowymi służącymi wdrażaniu polityki spójności są tzw. Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności oraz fundusze przedakcesyjne. Dzięki nim różne regiony i kraje otrzymują znaczne środki,...

poleca85%

Samorząd terytorialny Niemiec

STRUKTURA SAMORZADU W Niemczech Niemcy składają się z 16 krajów związkowych czyli landów = państw z których 3 stanowią pojedyncze miasta-kraje – BERLIN , BREMA , HAMBURG Każdy land posiada własny wewnętrzny RZĄD (senat w Berlinie, Bremie,...

poleca85%

Wymień i uzasadnij jakie najważniejsze wartości i wytwory kultury składają się na centrum kultury polskiej.

Wymień i uzasadnij jakie najważniejsze wartości i wytwory kultury składają się na centrum kultury polskiej. Kultura (z łac. cultura mentis = "uprawa ziemi") to termin wieloznaczny, interpretowany w różny sposób przez...

poleca85%

Geneza Wspólnot Europejskich do 1958r.

U podstaw europejskich tendencji zjednoczeniowych leży wspólna w znacznej części historia i kultura narodów zamieszkujących ten kontynent. Od I wieku p.n.e. do V wieku n.e. większość Zachodniej Europy i część Wschodniej znajdowała się w Imperium...

poleca85%

Bezpieczeństwo wewnętrzne w U.E.

Bezpieczeństwo jest sprawą największej wagi dla obywateli Europy. Podczas piątej z kolei kadencji Parlamentu Europejskiego wszedł w życie Traktat z Amsterdamu, nastąpiło stopniowe „uwspólnotowienie" polityki wymiaru sprawiedliwości i spraw...

poleca85%

Twórczość kompozytora Wolwganga Amadeusza Mozarta

TWÓRCZOŚĆ: opery: najsłynniejsze to: -wesele figara -czarodziejski flet -don juan (czytaj:don dżan) -40 synfonii -koncerty skrzypcowe, fortepianowe -sonaty skrzypcowe, fortepianowe -kwartety smyczkowe...

poleca85%

Czy poglądy merkantylistyczne są obecne we współczesnej gospodarce

Spis treści: I. Wprowadzenie ............................................................................3 1) definicja merkantylizmu.............................................................................................3...

poleca85%

Unia Europejska - daty, Edukacja Europejska

Sa One podane w formacie .doc Najlepiej otworzyć to w wordzie, ponieważ plik jest w formie gotowej do druku, z możliwością stworzenia z tego przydatnej ściagi, w postaci książeczki!! :)

poleca85%

Reforma edukacji

1.1. Założenia reformy. Polityka oświatowa stanowi ogólny program ustalony przez państwo, pochodzący z dziedziny oświaty oraz sektora wychowania. Owa polityka szczegółowo określa wszystkie podstawowe cele, treści oraz również metody, czy w...

poleca85%

Ekonomika unii europejskiej -Uniwersytet Wrocławski

WYKŁAD 1 08.10.2003 r. Definicje integracyjne: 1) ekonomiczne – liberalizacja, znoszenie przeszkód (swobody), połączenie struktur gospodarczych i stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego; integracja ma przynieść korzyści krajom, które...

poleca85%

Vincent Van Gogh i jego malarstwo

Vincent Willem van Gogh (ur. 30 marcaa 18533, zm. 29 lipcaa 1890 ) ? holenderskii malarz, którego twórczość należy do kierunku zwanego postimpresjonizmem. Kolor u van Gogha był środkiem do wyrażenia wewnętrznych przeżyć w stopniu o wiele większym...

poleca90%

Przyczyny, przesłanki i etapy integracjii europejskiej

Integracja zawsze miała pozytywne znaczenie. Wynikające z niej korzyści obserwowano tysiące lat temu. Już w starożytnej Grecji ludzie wiedzieli, że razem stanowią siłę. Państwa-miasta łączyły się, aby wspólnie odpierać ataki wrogów. Podobnie było...

poleca85%

Euroregion Tatry

WSTĘP 2 1. HISTORYCZNE ASPEKTY WSPÓŁPRACY 3 2. POWSTANIE TRANSGRANICZNEGO ZWIĄZKU EUROREGION TATRY 4 3. OGÓLNE INFORMACJE O EUROREGIONIE 5 4. CEL EUROREGIONU 6 5. KULTURA 7 6. ŚRODOWISKO NATURALNE 9 7. PARKI NARODOWE NA TERENIE EUROREGIONU TATRY...

poleca85%

Funkcje i znaczenie organizacji miedzynarodowych

Wstęp: Praca ta dotyczy funkcji i znaczenia organizacji międzynarodowych, ponieważ uważane są za kluczowego, jednego z najważniejszych obok państwa, uczestnika współczesnych stosunków międzynarodowych. Organizacje międzynarodowe istniały już w...

poleca85%

Ekonomiczne uwarunkowania polityki społecznej

Współzależność polityki społecznej i gospodarczej. Polityka społeczna bada skutki rozwoju gospodarczego. Celem jest poprawa warunków życia osobom słabym ekonomicznie. Związki polityki społecznej z ekonomią przez: - politykę pełnego...

poleca85%

Teoria polityki

1. Źródłosłów pojęcia polityka Polityka pojęcie wieloznaczne, brak jednolitej definicji. Problem leży w koncepcji polityki. Termin polityka -jest wiązany z pojęciem polityczno-prawnym starożytnych Greków (POLIS) stosowanym w starożytnej Grecji na...

poleca85%

Systemy totalitarne zniewolonej Europy: niemiecki faszyzm, radziecki komunizm. Dwie drogi rozwoju Europy po II wojnie światowej

Głównym sprawcą wyrzeczeń i cierpień wielu ludzi, obok faszyzmu stał sie komunizm. Jest to system poglądów głoszących program całkowitego zniesienia ucisku i wyzysku społecznego, postulujący powszechność, równość i sprawiedliwość oraz zbudowanie...

poleca85%

Swobodny przepływ kapitału

Informacje podstawowe W prawie wspólnotowym nie ma definicji ?przepływu kapitałów? i płatności z nim związanych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że ?przepływ kapitałów? to operacje finansowe mające na celu lokatę lub inwestycję...

poleca85%

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe: - rzeczywistość międzynarodowa - gałąź nauki Pokuj Wersalski 1648 r. – ład wersalski – równość państw wobec siebie Stosunki międzynarodowe to trans graniczne (przekraczające granice ) interakcje (oddziaływania )...

poleca89%

Pozycja Polski w NATO

Sojusz Północno-Atlantycki powstał w 1949 roku w wyniku podpisania Traktatu Waszyngtońskiego przez państwa Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone i Kanadę. Powstał on jako sprzeciw wobec ekspansji ZSRR, był swoistą odpowiedzią na zagrożenie ze...

poleca85%

Postawa rządów wobec gospodarczych, socjalnych i kulturalnych praw do 1966 w EWG

Po raz pierwszy kwestię praw poruszył prezydent Roosevelt w styczniu 1941r. Mówił on wówczas różnicach między krajami wysoko, średnio i słabo rozwiniętymi . Powstał problem jak rozwiązywać spory między państwami i grupami, z czego wynikła...

poleca85%

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w polsce w latach 2004 - 2006. Wnioski dla nowego okresu programowania

Spis treści Spis treści 1 Wstęp 2 Rozdział I. Ogólna charakterystyka polityki strukturalnej 4 1. Instrumenty polityki strukturalnej 4 2. Zasady i cele polityki UE 10 3. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w wybranych krajach...

poleca85%

Uniwersalny system ochrony praw człowieka

materiały o prawach całowieka

poleca85%

Parlament Europejski - historia, skład, struktura

Historia Parlamentu Europejskiego sięga 1957 roku. Wtedy to utworzono Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne. Od 1962 roku przyjęło ono nazwę Parlament Europejski. Siedziba Parlamentu Europejskiego mieści się w Strasburgu, gdzie odbywają się...

poleca85%

Procesy integracji gospodarczej w Europie.

Integracja gospodarcza i polityczna między państwami członkowskimi znaczy, że państwa te podejmują wspólne decyzje w wielu sprawach. Ustanowiły więc wspólne polityki w wielu dziedzinach – od rolnictwa po kulturę, od spraw konsumenckich po politykę...

poleca85%

Jak napisać książkę?

Jak napisać książkę? To pytanie często dręczy początkującego pisarza. „ Mam w głowie jakiś pomysł, ale… od czego zacząć?”, myśli. To prawda, początki są najtrudniejsze. Jak się do tego zabrać? Na co zwracać uwagę? Co jest najważniejsze? Postaram...

poleca85%

Euro

PRZEDMIOT EURO: TAKTAT Z MASTRICHT - 1992r. 1965r - powstają wspólnoty europejskie - powstały one z połączenia EWWIS - Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (Euroatem). EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza Te połączenia...

poleca85%

Polityka społeczna a gospodarcza przykład:Irlandia

Głównym zadaniem polityki społecznej jest poprawa warunków życia i pracy, wzrost zatrudnienia, sprzyjanie równości szans i rozwój opieki społecznej. Polityka ta dotyczy kwestii płacowych, równego traktowania kobiet i mężczyzn, ochrony zdrowia,...

poleca85%

Wykłady z teorii integracji i rozwoju regionalnego

TEMAT 1: POJĘCIE I ISTOTA INTEGRACJI INTEGRACJA ( różne definicje ): 1. Integracja: proces ( tworzenie nowej całości z elementów ) bądź stan ( pojecie wieloaspektowe). Ważną role w integracji odgrywa również czas a także przestrzeń...

poleca85%
poleca85%

Unia Gospodarcza i Walutowa - okoliczności powstania.

Traktat Rzymski podpisany 25 marca 1957 roku i ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą nie podejmował problemu unii walutowej. Nie przywiązywano wówczas uwagi do problemu walutowej współpracy wewnątrz Unii Europejskiej. W chwili...

poleca85%

Projekt integrowanej technologii produkcji

PROJEKT INTEGROWANEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI Gatunek Groch siewny (jadalny) Kierunek użytkowania na nasiona Planowany poziom plonu 2,5t/ha Gleba (kompleks przydatności rolniczej 5 Zawartość przyswajalnych form składników: P2O5 średnia K2O...

poleca85%

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest jedyną organizacją o charakterze uniwersalnym, czyli powszechnym. Prekursorem ONZ była Liga Narodów, którą powołano do życia 28 czerwca 1919 roku wraz z podpisaniem traktatu wersalskiego, kończącego wojnę z...

poleca85%

Jakie wyzwania dla nacjonalizmu stawia globalizacja, a globalizacji – nacjonalizm?

Jakie wyzwania dla nacjonalizmu stawia globalizacja, a globalizacji – nacjonalizm? Globalizacja stała się jednym z najczęściej używanych słów do opisu naszej rzeczywistości. Używamy jej, aby opisać zmiany w społeczeństwach i gospodarce...

poleca85%

Od traktatu rzymskiego do traktaty z Mastricht. Integracja walutowa

OD TRAKTATU RZYMSKIEGO DO TRAKTATU Z MASTRICHT. INTEGRACJA WALUTOWA SPIS TREŚCI: 1.Traktat Rzymski - Wspólny Rynek Strefa wolnego handlu Unia celna 2.Początki integracji walutowej Trudności ekonomiczne – osłabienie tempa...

poleca91%

Wyzwania dla Unii Europejskiej w Europie Wschodniej i Kaukazie Południowym

Jednym z kierunków integracji europejskiej było rozszerzenie Unii Europejskiej poprzez przyjmowanie nowych państw członkowskich. Przed rozszerzeniem o dziesięciu nowych członków Unia nie zajmowała się ujednolicaniem polityki sąsiedztwa gdyż nie...

poleca85%

Prawo międzynarodowe

PRAWO Prawo międzynarodowe- jest zespołem norm regulujących stosunki między państwami w szerokim znaczeniu nie tylko stosunki międzypaństwowe, lecz także stosunki między państwami a innymi podmiotami oraz między tymi innymi podmiotami tzn....

poleca85%

Podstawowe informacje na temat funduszy europejskich wdrażanych w polsce na podstawie województwa warmińsko-mazurskiego

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH WDRAŻANYCH W POLSCE Polsce z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na okres programowania 2004-2006 przyznano 12,809,709,283 euro. Wraz ze środkami krajowymi zostaną one wydane na...

poleca89%

Prawo Europejskie

Acquis communautaire – całość dorobku prawnego Unii Europejskiej. Składają się na to: - traktaty akcesyjne - orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości - praktyki prawne i sądowe. Państwa członkowskie muszą zaakceptować cały dorobek prawny UE....

poleca85%

Migracje ludności

MIGRACJE- przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu. Przyczyny migracji. - poprawa warunków życia - znajdowanie pracy - schronienie przed prześladowaniami politycznymi - tolerancja dla własnych poglądów Podział...