profil

Edukacja europejska

(64)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Organization,UN) - organizacja międzynarodowa założona 24 października 1945r. przez 51 państw – założycieli. Powstała w wyniku podpisania 26 czerwca...

poleca84%

Unia Europejska – geneza, struktury, kompetencje i prawo.

„My nie tworzymy koalicji państw, my jednoczymy ludzi.” Jean Monnet Geneza Europa od wieków była polem częstych i krwawych bitew, w których państwa ponosiły wyniszczające straty w ludności a także w gospodarce. Niektórzy...

poleca83%

Historia powstania Unii Europejskiej

"Europa to dziwny kontynent. Tu narodziła się współczesna cywilizacja, ale także dwie wojny światowe. Po raz pierwszy w swej historii Europa ma szansę ustanowić porządek wewnętrzny na zasadach współpracy i równości dużych i małych, silnych i...

poleca84%

Macedonia-stosunki z UE

MACEDONIA Państwo położone w Europie, w środkowej części Półwyspu Bałkańskiego. Od południa graniczy z Grecją, od wschodu z Bułgarią, od północy z Serbią i Czarnogórą, od zachodu z Albanią. Nie ma dostępu do morza. Powierzchnia 25,3 tys. km2....

poleca80%

Globalizacja kultury.

Definicja globalizacji, zjawiska o globalnym zasięgu:Mcdonaldyzacja,coca cola..

poleca82%

Instytucje edukacyjne systemu opieki nad dzieckiem w Szwecji i w Polsce

PORÓWNANIE SYSTEMÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM W POLSCE I W SZWECJI 4.1. Systemy opieki nad dzieckiem w Polsce i w Szwecji – podobieństwa W dobie postępującej integracji europejskiej, państwa starego kontynentu ulegają szeregom przemian nie tylko w...

poleca81%

Fundusze Unii Europejskiej

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ Podstawowymi instrumentami finansowymi służącymi wdrażaniu polityki spójności są tzw. Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności oraz fundusze przedakcesyjne. Dzięki nim różne regiony i kraje otrzymują znaczne środki,...

poleca85%

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach funduszy srukturalnych na lata 2007-2013

Wstęp Celem tej pracy jest ukazanie możliwości dofinansowania inwestycji przedsiębiorstw ze środków funduszy strukturalnych przyznanych Polsce na lata 2007-2013. Rozdział pierwszy ukazuje strukturę funduszy europejskich, ich źródła finansowania,...

poleca85%

Geneza Wspólnot Europejskich do 1958r.

U podstaw europejskich tendencji zjednoczeniowych leży wspólna w znacznej części historia i kultura narodów zamieszkujących ten kontynent. Od I wieku p.n.e. do V wieku n.e. większość Zachodniej Europy i część Wschodniej znajdowała się w Imperium...

poleca85%

Bezpieczeństwo wewnętrzne w U.E.

Bezpieczeństwo jest sprawą największej wagi dla obywateli Europy. Podczas piątej z kolei kadencji Parlamentu Europejskiego wszedł w życie Traktat z Amsterdamu, nastąpiło stopniowe „uwspólnotowienie" polityki wymiaru sprawiedliwości i spraw...

poleca85%

Czy poglądy merkantylistyczne są obecne we współczesnej gospodarce

Spis treści: I. Wprowadzenie ............................................................................3 1) definicja merkantylizmu.............................................................................................3...

poleca85%

Reforma edukacji

1.1. Założenia reformy. Polityka oświatowa stanowi ogólny program ustalony przez państwo, pochodzący z dziedziny oświaty oraz sektora wychowania. Owa polityka szczegółowo określa wszystkie podstawowe cele, treści oraz również metody, czy w...

poleca85%

Vincent Van Gogh i jego malarstwo

Vincent Willem van Gogh (ur. 30 marcaa 18533, zm. 29 lipcaa 1890 ) ? holenderskii malarz, którego twórczość należy do kierunku zwanego postimpresjonizmem. Kolor u van Gogha był środkiem do wyrażenia wewnętrznych przeżyć w stopniu o wiele większym...

poleca90%

Przyczyny, przesłanki i etapy integracjii europejskiej

Integracja zawsze miała pozytywne znaczenie. Wynikające z niej korzyści obserwowano tysiące lat temu. Już w starożytnej Grecji ludzie wiedzieli, że razem stanowią siłę. Państwa-miasta łączyły się, aby wspólnie odpierać ataki wrogów. Podobnie było...

poleca85%

Funkcje i znaczenie organizacji miedzynarodowych

Wstęp: Praca ta dotyczy funkcji i znaczenia organizacji międzynarodowych, ponieważ uważane są za kluczowego, jednego z najważniejszych obok państwa, uczestnika współczesnych stosunków międzynarodowych. Organizacje międzynarodowe istniały już w...

poleca85%

Euroregion Tatry

WSTĘP 2 1. HISTORYCZNE ASPEKTY WSPÓŁPRACY 3 2. POWSTANIE TRANSGRANICZNEGO ZWIĄZKU EUROREGION TATRY 4 3. OGÓLNE INFORMACJE O EUROREGIONIE 5 4. CEL EUROREGIONU 6 5. KULTURA 7 6. ŚRODOWISKO NATURALNE 9 7. PARKI NARODOWE NA TERENIE EUROREGIONU TATRY...

poleca85%

Ekonomiczne uwarunkowania polityki społecznej

Współzależność polityki społecznej i gospodarczej. Polityka społeczna bada skutki rozwoju gospodarczego. Celem jest poprawa warunków życia osobom słabym ekonomicznie. Związki polityki społecznej z ekonomią przez: - politykę pełnego...

poleca85%

Systemy totalitarne zniewolonej Europy: niemiecki faszyzm, radziecki komunizm. Dwie drogi rozwoju Europy po II wojnie światowej

Głównym sprawcą wyrzeczeń i cierpień wielu ludzi, obok faszyzmu stał sie komunizm. Jest to system poglądów głoszących program całkowitego zniesienia ucisku i wyzysku społecznego, postulujący powszechność, równość i sprawiedliwość oraz zbudowanie...

poleca85%

Swobodny przepływ kapitału

Informacje podstawowe W prawie wspólnotowym nie ma definicji ?przepływu kapitałów? i płatności z nim związanych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że ?przepływ kapitałów? to operacje finansowe mające na celu lokatę lub inwestycję...

poleca85%

Postawa rządów wobec gospodarczych, socjalnych i kulturalnych praw do 1966 w EWG

Po raz pierwszy kwestię praw poruszył prezydent Roosevelt w styczniu 1941r. Mówił on wówczas różnicach między krajami wysoko, średnio i słabo rozwiniętymi . Powstał problem jak rozwiązywać spory między państwami i grupami, z czego wynikła...

poleca85%

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w polsce w latach 2004 - 2006. Wnioski dla nowego okresu programowania

Spis treści Spis treści 1 Wstęp 2 Rozdział I. Ogólna charakterystyka polityki strukturalnej 4 1. Instrumenty polityki strukturalnej 4 2. Zasady i cele polityki UE 10 3. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w wybranych krajach...

poleca85%

Procesy integracji gospodarczej w Europie.

Integracja gospodarcza i polityczna między państwami członkowskimi znaczy, że państwa te podejmują wspólne decyzje w wielu sprawach. Ustanowiły więc wspólne polityki w wielu dziedzinach – od rolnictwa po kulturę, od spraw konsumenckich po politykę...

poleca85%

Jak napisać książkę?

Jak napisać książkę? To pytanie często dręczy początkującego pisarza. „ Mam w głowie jakiś pomysł, ale… od czego zacząć?”, myśli. To prawda, początki są najtrudniejsze. Jak się do tego zabrać? Na co zwracać uwagę? Co jest najważniejsze? Postaram...

poleca85%

Polityka społeczna a gospodarcza przykład:Irlandia

Głównym zadaniem polityki społecznej jest poprawa warunków życia i pracy, wzrost zatrudnienia, sprzyjanie równości szans i rozwój opieki społecznej. Polityka ta dotyczy kwestii płacowych, równego traktowania kobiet i mężczyzn, ochrony zdrowia,...

poleca85%
poleca85%

Projekt integrowanej technologii produkcji

PROJEKT INTEGROWANEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI Gatunek Groch siewny (jadalny) Kierunek użytkowania na nasiona Planowany poziom plonu 2,5t/ha Gleba (kompleks przydatności rolniczej 5 Zawartość przyswajalnych form składników: P2O5 średnia K2O...

poleca85%

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest jedyną organizacją o charakterze uniwersalnym, czyli powszechnym. Prekursorem ONZ była Liga Narodów, którą powołano do życia 28 czerwca 1919 roku wraz z podpisaniem traktatu wersalskiego, kończącego wojnę z...

poleca85%

Jakie wyzwania dla nacjonalizmu stawia globalizacja, a globalizacji – nacjonalizm?

Jakie wyzwania dla nacjonalizmu stawia globalizacja, a globalizacji – nacjonalizm? Globalizacja stała się jednym z najczęściej używanych słów do opisu naszej rzeczywistości. Używamy jej, aby opisać zmiany w społeczeństwach i gospodarce...

poleca85%

Od traktatu rzymskiego do traktaty z Mastricht. Integracja walutowa

OD TRAKTATU RZYMSKIEGO DO TRAKTATU Z MASTRICHT. INTEGRACJA WALUTOWA SPIS TREŚCI: 1.Traktat Rzymski - Wspólny Rynek Strefa wolnego handlu Unia celna 2.Początki integracji walutowej Trudności ekonomiczne – osłabienie tempa...

poleca85%

Prawo międzynarodowe

PRAWO Prawo międzynarodowe- jest zespołem norm regulujących stosunki między państwami w szerokim znaczeniu nie tylko stosunki międzypaństwowe, lecz także stosunki między państwami a innymi podmiotami oraz między tymi innymi podmiotami tzn....

poleca89%

Prawo Europejskie

Acquis communautaire – całość dorobku prawnego Unii Europejskiej. Składają się na to: - traktaty akcesyjne - orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości - praktyki prawne i sądowe. Państwa członkowskie muszą zaakceptować cały dorobek prawny UE....

poleca85%

Migracje ludności

MIGRACJE- przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu. Przyczyny migracji. - poprawa warunków życia - znajdowanie pracy - schronienie przed prześladowaniami politycznymi - tolerancja dla własnych poglądów Podział...

poleca85%

Regulacja sportu zawodowego w aktach prawnych Unii Europejskiej i orzeczeniach ETS

Sport jak każda inna dziedzina życia społecznego posiada umocowania w systemach prawnych poszczególnych państw. Nie ma, bowiem możliwości zorganizowania w pełni profesjonalnego współzawodnictwa pomiędzy klubami, czy też zawodnikami bez...

poleca90%

Integracja Litwy, Łotwy i Estonii

Dokument w formacie .doc

poleca90%

Handel kobietami w Polsce i za granicą

Przez wieki handel ludźmi traktowano jako coś naturalnego, nikogo nie gorszył i nie dziwił. Człowiek był towarem. Kobieta była pieniądzem już w prymitywnych plemionach. Dziś nigdzie na świecie niewolnictwo nie jest akceptowane. Międzynarodowe...

poleca85%

Podstawy prawa Unii Europejskiej

PODSTAWY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENI POJĘCIE PRAWA EUROPEJSKIEGO Prawo europejskie %u2013 jest swoistym systemem prawa; odrębnym od prawa międzynarodowego a także różniącym się od prawa poszczególnych państw członkowskich. Prawo...

poleca87%

Wspólna polityka rolna (WPR)

I jeszcze coś dla pasjonatów Unii Europejskiej i wszelakich programów z nią związanych. Konspekt pracy plus część materiałów (w tym częściowo z innych prac). Materiał może zostać wykorzystany na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (uwaga)....

poleca87%

Bezrobocie jako kategoria ekonomiczna i problem społeczny

Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną,...

poleca85%

„Mechanizm rynkowy i zasady jego działania w gospodarce wolno-rynkowej. Wyjaśnij koncepcję A. Szmita, że „niewidzialna ręka rynku zapewnia efektywne alokacje zasobów.”

Wolny rynek udowodnił, że jest najlepszym mechanizmem regulacji gospodarki. Jego siła tkwi w spontaniczności. Nikt go nie wymyślił, ani nie stworzył. Powstał samoczynnie, tak samo jak samoczynnie działa jego mechanizm. Dzięki tym zaletom...

poleca85%

Przyjęcie ustawodawstwa UE warunkiem członkostwa

Mieszkańcy zjednoczonej Europy już od lat mają do czynienia z podwójnym systemem prawnym: pierwszy to ustawodawstwo kraju – członka Unii, drugi zaś kształtuje porządki prawne i wyznacza ogólne zasady postępowania wszystkich krajów członkowskich....

poleca85%

Parlament Europejski

Typ organów parlamentarnych powstał po II Wojnie Światowej. Pierwszy parlament pod nazwą Zgromadzenia Doradczego utworzono w 1949 roku w Radzie Europy. Korzenie obecnego Parlamentu Europejskiego sięgają 1952 r., kiedy na mocy Traktatu...

poleca85%

Dochody budżetów samorządów terytorialnych 2005-2008 w gminie Modliborzyce

Spis treści: Wstęp 1. Przedmiot i cel pracy 2. Hipotezy badawcze 3. Metodyka pracy 4. Układ pracy 5. Ocena źródeł i literatury 6. Podstawowe...

poleca88%

Polityka rolna UE

Praca napisana na temat wspólnej polityki rolnej UE.

poleca85%

Polityka konkurencji w UE

Polityka konkurencji należy do głównych i najwcześniej uzgodnionych polityk wspólnotowych. Zasadność i konieczność jej prowadzenia wiąże się bezpośrednio z jednym z głównych celów Wspólnot Europejskich, jakim było stworzenie wspólnego...

poleca86%

Transcendentalia - prawda, piękno, dobro.

Transcendentalia- prawda, piękno, dobro. W mojej pracy chcę opisać pewne wartości z filozofii: prawdę, piękno, dobro i napisać co na ten temat myślą różni wielcy filozofowie. Jednak aby łatwiej było odczytać sens mojej pracy i co...

poleca85%

Projekt integrowanej technologii produkcji

PROJEKT INTEGROWANEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI Gatunek seradela uprawna Kierunek użytkowania na nasiona Planowany poziom plonu 30t/ha Gleba (kompleks przydatności rolniczej 5 Zawartość przyswajalnych form składników: P2O5 niska K2O niska pH...

poleca87%

Procedura budżetowa według Traktatu Lizbońskiego

Traktat Lizboński podpisany 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie wprowadził wiele zmian w unijnym prawodawstwie. Zmiany wprowadzono także w procedurze budżetowej. Na mocy art. 268 i 279b wprowadzono procedurę współdecyzji w odniesieniu do rocznej...

poleca87%

Rola instytucji w procesie decyzyjnym wspónej polityki zagranicznej

ROLA INSTYTUCJI W PROCESIE DECYZYJNYM WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ Komisja Europejska Komisja jest organem wykonawczym Unii Europejskiej. Proponuje wspólną politykę i zarządza działalnością Unii. Składa się z 20 członków. Większość...