profil

Klasyfikacja fundamentów oraz czynniki wpływające na głębokość ich posadowienia

poleca 85% 147 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I. Klasyfikacja fundamentów:
1. Klasyfikacja fundamentów ze względu na sposób przekazywania obciążeń na grunt:
a) Fundamenty bezpośrednie (płytkie)
Fundamenty te całą swoją podstawą spoczywają na gruncie nośnym. Obciążenia przekazywane są zasadzie nacisku podstawy fundamentu na grunt:
- ławy fundamentowe
- stopy fundamentowe
- ruszty fundamentowe
- płyty fundamentowe
-skrzynie fundamentowe
b) Fundamenty pośrednie (głębokie)
Fundamenty te opierają się na wierzchu pali lub studni i za ich pośrednictwem przekazują obciążenia na grunt nośny:
- fundamenty na palach
- fundamenty na studniach
- fundamenty na kesonach
2. Klasyfikacja fundamentów ze względu na materiał:
- Kamień naturalny (np. polny)
- Z cegły (np. z ceramicznej pełnej)
- Bloczek betonowy
- Beton
- Żelbet
3. Zastosowanie fundamentów wykonanych z różnych materiałów:
a) fundamenty murowane - budynki niskie o małych wymiarach rzutu, słabo obciążone. Rozwiązanie nie jest to obecnie stosowane ze względu na dużą pracochłonność robót.
b) fundamenty betonowe - budynki średnio obciążone posadowione na gruncie jednorodnym
c) fundamenty żelbetowe - budynki silnie obciążone, wysokie, o rozbudowanym rzucie

II. Czynniki wpływające na głębokość posadowienia fundamentów:
1. Względy użytkowe.
Zagłębienie fundamentów wynika ze sposobu zagospodarowania części podziemnej budynku (budynek niepodpiwniczony, podpiwniczony i z kondygnacjami podziemnymi)
2. Położenie warstwy nośnej gruntu.
Fundament budynku musi przekazywać obciążenia na grunt o odpowiedniej wytrzymałości. Z tego względu położenie i grubość warstwy nośnej gruntu narzucają głębokość posadowienia fundamentów (fundamenty płytkie i głębokie)
3. Położenie zwierciadła wody gruntowej.
Prowadzenie robót ziemnych i fundamentowych poniżej zwierciadła wody gruntowej (z.w.g.) jest uciążliwe i kosztowne, a budynek wymaga wykonania izolacji przeciwwodnej. W związku z tym poziom posadowienia fundamentów dobiera się tak, aby uniknąć prac w gruntach silnie nawodnionych (np. rezygnując z podpiwniczenia budynku)
4. Głębokość przemarzania gruntu.
Fundament musi być posadowiony poniżej poziomu przemarzania gruntu. W przypadku posadowienia fundamentu w strefie przemarzania gruntu może dojść do uszkodzenia konstrukcji na skutek tzw. "wysadzin mrozowych"
Wysadzinami mrozowymi określa się ruch gruntu ku górze podczas zwiększania się objętości wody zamarzającej w porach gruntowych. Gruntami wysadzinowymi są grunty drobnoziarniste spoiste (np. glina).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy