profil

Stropy drewniane

drukuj
poleca 77% 280 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Stropy drewniane

Sposób wykonywania stropów :
1
Tradycyjnie do wykonywania stropów drewnianych stosuje się belki z drewna litego.

2
-Dopuszczalna rozpiętość belek w stropie drewnianym, liczona w świetle ścian, wynosi 6,00m gdy rozpiętości jest większa stosuje się tek zwany podciąg
-Od przewidywanego obciążenia zaleca się rozstaw osiowy belek stropowych w granicach 80 - 100 cm .Wymiary stosowanych belek wynoszą w zależności od obciążenia i rozpiętości od 8x18 – 18x28 cm

3
-Długość oparcia belki na murze powinna być równa jej wysokości.
- końce belek muszą być zaimpregnowane i obłożone papom lub folią ze wszystkich stron od muru , po czym w miejscu oparcia belki na murze należy to miejsce wyrównać zaprawom lub podłożyć podkładkę drewnianą.
-Grubości muru w miejscu gniazda nie powinna być mniejsza nisz 25cm

4
Do zadań stropu należy m.in. usztywnienie murów budynku dlatego co druga belka powinna być zakotwiona w murze.

5
Gdy podpora belki wypada w miejscu komina wówczas opiera się ja na wymianie opartej na sąsiednich belkach.

6
Słup stosowany jest między kondygnacjami w budynkach niskich. Jest to bal o przekroju 5x15 – 5x25 cm ustawione są co 40-60 cm

7
Przykład wykonania stropu ze ślepym pułapem i podłoga na legarach

Zasady bezpieczeństwa dotyczące wykonania elementów:
1 podczas obróbki ręcznej drewna należy przestrzegać prawidłowego chwytania narzędzi oraz ostrożne ich posługiwanie
2 Podczas obróbki mechanicznej należy bezwzględnie przestrzegać zasad użytkowanie poszczególnych urządzeń wedle ich instrukcji
3 Po wykonaniu elementów drewnianych należy pamiętać o prawidłowym składowaniu

Sposoby zastosowania przepisów:
1 W stolarniach nie wolno wykonywać żadnych połączeń prowizorycznych ani instalacji elektronicznych które mogłyby spowodować zwarcie lub iskrzenie.
2 Zakazane jest stosowanie narzędzi bez przewidzianych przez producenta osłon oraz bez urządzeń
blokujących i wyłączników. Wyłączniki te powinny być łatwo dostępne a urządzenia blokujące tak położone aby niemożliwe było przypadkowe wyłączenie maszyny
W warsztatach ciesielskich i na miejscu budowy obowiązują ogólne zasady utrzymania porządku
tak aby wióry i resztki materiału nie utrudniały dostępu do poszczególnych urządzeń
3 Montaż elementów stropu na wysokości wymagają wyposażenia zatrudnionych i hełmy i liny zamocowane do pasów ochronnych
4 Niedopuszczalne jest noszenie gwożdzi i narzędzi skrawających w kieszeni ponieważ w razie upadku nożna się skaleczyć
8 Konstrukcje stropów na wysokości mogą montować jedynie cieśle z odpowiednim zezwoleniem lekarza
5W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów ochrony dotyczących środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w szczególności zabezpieczeniu przed hałasem, skażeniem środowiska,zanieczyszczeniem powietrza i wody pyłami i gazami oraz zabezpieczenia przed możliwością wywołania pożaru
6 Rodzaje wykorzystywanych narzędzi
Piła, siekiera, dłuta, łapy ciesielskie, piły tarczowe,ręczne piły tarczowe i spalinowe, kątownik stolarski, gwożdzie, poziomnica, taśma miernicza,ołówek stolarski


Polecasz? Tak Nie
Podobne prace:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy