profil

Stropy Drewniane

drukuj
poleca 87% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Stropy Drewniane są obecnie stosowane w budynkach niskich jedno lub dwu kondygnacyjnych tradycyjnie stropy drewniane mają konstrukcje nośną wykonaną z belek w domach o konstrukcjach szkieletowej drewnianej wykonuje się stropy drewniane którym głównym elementem nośnym są deski zabezpieczające przed zwichrzeniem stropu
Stropy drewniane tradycyjne (belkowe)
Belki stropów drewnianych mają mieć wymiary od 8X18 cm do 18X28cm
Rozstaw belek powinien wynosić od 80cm do 100cm długość belek miedzy podporami (ścianami bądź slupami) nie powinna przekraczać 6 metrów długość oparcia belki na scianie powinna wynosić tyle ile wynosi jej wysokość belki przed montażem powinny być zabezpieczone impregnatami chroniącymi przed korozją biologiczną (grzybami, pleśnią owadami) belki powinny też być nasączone środkami zmniejszającymi łatwopalność drzewa bardzo dokładnie muszą być końce belki końce belki układa się na wyrównawczej podkładce z zaprawy lub na podkładce z twardego drewna np drewno dębowe końce muszą być oddzielone papą ze wszystkich stron od muru należy zostawić 2-3 cm szczeliny wokół końca belki aby umożliwić dopływ powietrza do czoła belki drewnianej
Jednym z najprostszych typów stropów jest strop nagi
Strop nagi jest to strop drewniany w budynkach gospodarczych itp. składa się z belek i desek podłogowych i ewentualnie ocieplenia z polepy (współcześnie z wełny mineralnej bądź styropianu)belki widoczne są od dołu dla tego strop nazywa się nagi podłoga może być ocieplona od góry kiedyś ociepleniem stropów drewnianych stanowiła glina z keramzytem bądź glina z sieczką obecnie takich rozwiązań się nie stosuję
Nowszą wersją stropów drewnianych jest strop z podsufitką
Strop z podsufitką jest podobny do nagiego ale ma od spodu belek przybity element który nei pozwala na zobaczenie belek ten element nazywa się podsufitką podsufitkę wykonuje się z desek lub płyt drewnopochodnych jeśli deski są strugane można wykończyć je lakierem w innym przypadku deski nie strugane i płyty drewnopochodne wykończa się tynkiem na siatce metalowej Strop ten stosuje się najczęściej w domkach letniskowych , agroturystycznych oraz na poddaszach budynków jednorodzinnych przestrzenie między belkami najlepiej jest wypełnić materiałem termoizolacyjnym np. wełna mineralna aby poprawić właściwości termiczne stropu
Rozbudowaną wersją stropu z podsufitką jest strop ze ślepym pułapem
Strop taki ma ślepy pułap wykonany z desek opartych na listwach drewnianych przybitych wzdłuż bokó1) belek konstrukcyjnych na ślepym pułapie najczęściej ulozona jest papa bądź inny material zabezpieczający przed przedostawaniem się wilgoci na nim położony jest materiał termoizolacyjny taki jak wełna mineralna ,wełna szklana bądź inne dawniej była to polepa bądź glina z keramzytem do belek stropowych od góry przybija się ślepą podłogę z desek ,która stanowi podkład pod podłogę właściwą np. parkiet bądź inne materiały podłogowe
Jednym z najczęściej wykonywanych stropów drewnianych jest strop ze ślepym pułapem z podłogą na legarach
W takich stropie legary układa się na podsypce z piasku podłoga ułożona jest na legarach dzięki czemu niema styku z belkami stropu drgania z podłogi przenoszą się w dużo mniejszym stopni niż w stropie poprzednim co wływa na lepsze właściwości akustyczne stropu co oczywiście przekłada się na komfort użytkowników niestety jest to strop bardziej pracochłonny i droższy w wykonaniu w stropie tym również wkonuje się podsufitkę można wykonać podsufitkę z płyt kartonowo-gipsowych co jest najlepszym rozwiązaniem


Polecasz? Tak Nie
Podobne prace:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy