profil

Mikroekonomia

(87)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca85%

Rodzaje rachunków bankowych

Rodzaje oraz opis rachunków bankowych określonych przez Prawo bankowe: Rachunek bieżący – czyli taki rachunek, na którym gromadzone są środki pieniężne, jak i prowadzone rozliczenia pieniężne podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych,...

poleca88%

Rachunek bankowy - definicja

Rachunek bankowy to umowa o charakterze cywilnoprawnym, zawarta między dwoma podmiotami, z których jednym jest bank. Umowa ta jest oparta o regulacje zawarte w kodeksie cywilnym i prawie bankowym. Na podstawie tej umowy bank zobowiązuje się, na...

poleca89%

Mikroekonomia zarys wykładów

I. PODSTAWOWE KATEGORIE GOSPODARKI RYNKOWEJ 1. Pieniądz – pojęcie, ewolucja, istota - Funkcje pieniądza 2. Cena - rodzaje (absolutna, relatywna), funkcje, mechanizmy powstawania cen 3. Towar - pojęcie, wartości towar - Fetyszyzm...

poleca86%

Kontrakt

Kontraktem nazywamy umowę sprzedaży zawartą z kontrahentem zagranicznym. Kontrakt dotyczy również świadczonych usług na rzecz partnera zagranicznego, polegających na przykład na: montażu maszyn i urządzeń, wykonywaniu prac budowlano- montażowych,...

poleca85%

Pytania zamknięte z Mikroekonomi z AE/UE

Pytania do zaliczenia z ćwiczeń z mikro. Rok 2009-2010. Uniwersytet Ekonomiczny

poleca83%

Mikroekonomia - wykresy

popyt sztywny popyt nieelastyczny popyt elastyczny popyt doskonale elastyczny użyteczność krańcowa (marginalna) użyteczność całkowita dobra komplementarne dobra substytucyjne dobra nabywane w momencie nienasycenia model pajęczyny...

poleca85%

Mikroekonomia

Mikroekonomia

poleca85%

Wykresy-Najciekawsze wydarzenia ekonomiczno-finansowe 2008-2010

Wykresy-Najciekawsze wydarzenia ekonomiczno-finansowe 2008-2010

poleca90%

Zagadnienia z mikro i makroekonomii

1. Cena i wielokrotność równowagi rynkowej Cena – jest sygnałem rynku – kierowanym w stronę producentów i konsumentów skłaniających ich do podjęcia odpowiednich decyzji, mających doprowadzić do stanu równowagi rynkowej między uczestnikami gry...

poleca86%

Siły rynkowe czyli popyt i podaż

Cała praca znajduje się w załczniku

poleca85%

Analiza finansowa

Poniżej w załączniku praca teoretyczna na temat analizy finansowej.

poleca85%

Porównanie podstawowych struktur rynkowych

Podstawowo struktury rynkowe dzielą się na dwa rodzaje: konkurencji doskonałej, oraz konkurencji niedoskonałej w której zawiera się monopol, konkurencja monopolistyczna oraz oligopol. Każda z tych struktur ma swoje charakterystyczne i...

poleca85%

Zachowania nabywcze konsumenta

2. Zachowania nabywcze konsumenta Postępowanie nabywcze konsumenta jest pewnym ciągiem zachowań i działań jednostek, na który składają się aspekty fizyczne i psychiczne. Należy je rozpatrywać zarówno na poziomie mikro – poszczególnych jednostek,...

poleca86%

Mikroekonomia licencjat - ściągawka

ściaga w załączniku

poleca86%

Analiza ekonomiczna

jak w temacie, wszystko i na temat

poleca85%

Ekonomia

Ekonomia Ekonomia - nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów – które mogą mieć także inne, alternatywne,...

poleca85%

Ćwiczenia - Makroekonomia prof. Paulina Krystosiak WSFiZ

W załączniku są zrobione ćwiczenia łącznie z rysunkami

poleca85%

Modele rynku

W zależności od intensywności konkurencji na poszczególnych rynkach w literaturze ekonomicznej wyróżnia się cztery podstawowe modele rynku. Są to: konkurencja doskonała, czysty monopol, konkurencja monopolistyczna i oligopol. Podstawowe cechy...

poleca85%

Popyt, Podaż, Równowaga rynkowa

Popyt Popyt ? ilość dobra, jaką nabywcy gotowi są zakupić przy różnym poziomie ceny. Rodzaje popytu: ? popyt na dane dobro (indywidualny) - jest to całkowity popyt efektywny na dobro przy różnych jego cenach, ? popyt globalny (rynkowy) - jest to...

poleca85%

Nikołaj Kondratiew

Materiały w załączniku

poleca85%

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, krótko- i długoterminowe.

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, krótko- i długoterminowe. Termin planowanie oznacza snucie planów, tworzenie obrazu przyszłości, określanie zamiarów, przygotowywanie działań, wyrażanie dążeń dotyczących przyszłości. Przez planowanie...

poleca85%

Efekt dochodowy i substytucyjny

Efekt dochodowy i substytucyjny - mikroekonomia - praca z wykresami

poleca90%

Biznes plan Płytex

CHARAKTERYSTKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: Firma została założona w 1992 r. w miejscowości Lasek mieszczącej się niedaleko Olsztyna , przy ulicy: Wesołej102, w której pracowało ok. 20 ludzi. Założycielami są: Waldemar Kowalski i Jarosław Nowak. W...

poleca85%

Opracowanie zagadnień dotyczących mikroekonomii

Ekonomia... ...czyli kilka informacji o gospodarce, które lepiej znać. Mikroekonomia Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii Ekonomia-w starożytności oznaczała wiedzę o prawach rządzących gosp. domowym. Obecnie nauka o procesach gospodarczych....

poleca87%

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej

poleca85%

Mikroekonomia- zagadnienia

MIKROEKONOMIA I. Czym zajmuje się ekonomia? Ekonomia - jest nauką badającą, w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Celem ekonomii jest poznanie...

poleca85%

Polityka społeczna

3. Definicje polityki społecznej w Polsce od okresu międzywojennego do czasów współczesnych 1938 Stanisław Rychliński ? Polska Polityka społeczna to naukowo usystematyzowany zbiór wskazówek jak usuwać albo chociaż łagodzić niesprawiedliwości i...

poleca90%

Polski rynek przesyłek pocztowych w zastrzeżonym obszarze do 50 gram

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lanego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze II rok studiów stacjonarnych ekonomii Mikroekonomia Bartłomiej Derski RAPORT POLSKI RYNEK PRZESYŁEK POCZTOWYCH W ZASTRZEŻONYM...

poleca85%

Ochrona Obrotu Gospodarczego i Sąd Antymonopolowy

Działalność Gospodarcza Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały określone w Ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z tą...

poleca85%

Mikroekonomia - podstawy

EKONOMIA ? zajmuje się zaspokajaniem potrzeb materialnych ludzi przy pomocy ograniczonych zasobów, które można wykorzystać w różny sposób; nauka o gospodarowaniu, procesach gospodarczych (produkcja, podział, wymiana konsumpcja), dokonywaniu...

poleca85%

Makroekonomia

MIKROEKONOMIA 1. Geneza: Ekonomia jest nauką o tym, w jaki sposób społeczeństwo używa zawsze ograniczonych czynników i zasobów produkcji tj. kapitału, siły roboczej oraz ziemi z całością jej bogactw. Odpowiada ona na pytanie: co?, jak? i dla...

poleca85%

Omów korzyści i koszty wynikające z inflacji

INFLACJA to wzrost przeciętnego poziomu cen i dóbr w gospodarce. Czysta inflacja jest przypadkiem szczególnym, który pojawia się wtedy, kiedy wszystkie ceny dóbr i czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie. Inaczej mówiąc zjawisko inflacji...

poleca85%

Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i rentowności. Napisać ich interpretację i ocenę.

Joanna Elendt Wejherowo, 05.03.2006 r. Semestr. VIII A Liceum Ekonomiczne Zaoczne PRACA KONTROLNA Z EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW Temat: Ułożyć bilans i...

poleca86%

Ściąga alfabetyczna

Wyodrębnienie ekonomii politycznej jako samodzielnej dyscypliny nauki miało miejsce w Anglii za sprawa Adama Smitha (1723-1790) twórcy klasycznej szkoły ekonomii politycznej. Thomas Malthus – znany jako autor tzw. Prawa ludnościowego – ludność...

poleca85%

Ściąga z mikroekonomii

Ekonomia – jest nauka badającą, w jaki sposób ludzie wykorzystują ograniczone zasoby będące w ich dyspozycji, w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Ekonomia pozytywna – zajmuje się obiektywnym objaśnianiem reguł...

poleca88%

Buisnes plan

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Biznes plan KAWIARENKI INTERNETOWEJ „Amber” Rachunkowość i finanse 313 Izabela ... I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA....

poleca85%

Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej

POJĘCIE I ZADANIA ANALIZY EKONOMICZNEJ Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej Jest to zespół czynności badawczych, dotyczących jej wyników rzeczowych i finansowych, stanu ekonomicznego i pozycji na rynku oraz organizacji...

poleca85%

Mikroekonomia ściąga

Mikroekonomia – teoria nauki ekonomi, która zajmuje się przede wszystkim zadaniem poszczególnych rynków funkcjonujących w ramach danej gospodarki. Zajmuje się więc m. in. takimi zagadnieniami jak: -co określa cenę poszczególnego dobra, -co...

poleca85%

Mikroekonomia - Zagadnienia

MIKROEKONOMIA - ZAGADNIENIA 1. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych wg rodzajów działalności · Gospodarstwa domowe · Przedsiębiorstwa · Małe rodzinne gospodarstwa rolnicze · Banki parabanki · Państwowe instytucje gospodarcze 2....

poleca87%

Biznes plan

To jest prawie gotowiec tylko potrzebne sa dane

poleca85%

Elastycznośc popytu i podaży

Patrz załączniki

poleca91%

Mikra ściąga

jest to całosc w pigułce

poleca85%

Elastycznośći

sa to elastycznosc cenowa popytu podazy mieszana dochodowa

poleca90%

Koszty

Przedstawiam prezentację kosztów w mikroekonomii.

poleca88%

Mikroekonomia - WSEA Bytom - I sem.

Kompletny zakres programowy na I sem. w WSEA w Bytomiu.

poleca82%

Mikroekonomia (ściąga)

Z GÓRY PRZEPRASZAM Z BRAK WYKRESÓW, ALE DO TEJ SĆIĄGI RYSOWAŁAM JE RĘCZNIE. POWINNY BYĆ ONE TAM GDZIE SĄ WOLNE LUKI W TEKŚCIE. Cechy przedsiębiorstwa INDYWIDUALNEGO WŁAŚCICIELA: - przedsiębiorstwo jest właścicielem kapitału pieniężnego i...

poleca86%

Mikroekonomia wykłady PB (w załączniku prezentacje)

POPYT – to ilości dobra, które nabywcy pragną i mogą kupić w danym czasie i w danych cenach. PRAWO POPYTU – gdy cena towaru wzrośnie przy założeniu innych czynników stałych (ceteris paribus) kupujący skłaniają się do kupowania go mniej i...

poleca85%

Podstawowe pytania i odpowiedzi z ekonomii

1. Definicja ekonomii. Ekonomia nauka badająca jak ludzie sobie radzą sobie z rzadkością wszelkich zasobów. Ta rzadkość decyduje o wyborze między różnymi zastosowaniami. Ekonomia zajmuje się badaniem podmiotów gospodarczych w zakresie sposobu...