profil

Problem ocieplenia klimatu.

drukuj
poleca 86% 103 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Problem ocieplenia klimatu w dalekiej przeszłości i teraz. .

Po zakończeniu epoki lodowcowej 10 tysięcy lat przed naszą erą , nastąpiło ocieplenie klimatu, istniało ono przez wiele stuleci. Ten stan nie wpłynął zbytnio na obszary podbiegunowe i równikowe, dał się natomiast we znaki pozostałym rejonom geograficznym. Wraz ze wzrostem temperatury większość gatunków (zwierząt , roślin) wymarła a na ich miejscu pojawiły się zupełnie nowe gatunki, które się do panującego klimatu. Na przykładzie lasów można zaobserwować w jaki sposób postępowało ocieplenie . Obszary , które niegdyś były pokryte lodem i śniegiem coraz częściej porastała tundra. Kolejno tundra ustąpiła miejsca brzozowemu drzewostanowi. Obszar , na których rosły brzozy zostały wyparte przez lasy sosnowe, a te następnie zmieniły się w lasy mieszane, ostatnim etapem było wyrośnięcie lasów liściastych. Na podstawie tego przykładu nie trudno domyślić , że wraz z topnieniem śniegów i obszarów zlodowaciałych, miał wzrost poziom wód oraz przystosowanie się gatunku drzew do cieplejszego klimatu. Proces podnoszenia się wód rozpoczął się 15 tysięcy lat przed naszą erą i nadal postępuję. Woda z gwałtownie topniejących śniegów , lodowców spłynęła nie gdzie indziej jak do oceanów przyczyniając się tym samym do podniesienia się poziomu wód aż o 100 metrów. Zatopione zostały mosty lądowe, woda stopniowo zalewała niziny jak i doliny. W rezultacie mieszkańcy stali się bardziej świadomi linii brzegowej, co między innymi zainicjowało styl życia charakterystyczny dla średniej epoki kamiennej. Ludzie tamtych czasów prowadzili koczowniczy tryb życia, przesiedlali się z miejsca na miejsce tymi samymi trasami zawsze powracając nad wybrzeże lub w pobliże moczarów rzecznych.

Ta dramatyczna zmiana klimatu w jakże odległych czasach (10.000 lat p.n.e.) przyczyniła się do zmiany trybu życia ludności oraz w pewnym sensie do rozwoju ludzkości. Wraz ze zmieniającym się krajobrazem, ludność wycofywała się w głąb lądu , jako że linia brzegowa morza coraz bardziej postępowała naprzód. Były to czasy , w których nastąpił ogromny rozwój społeczno – ekonomiczny oraz kulturowy. W historii Ziemi już wcześniej pojawiały się podobne ocieplenia klimatu , głównie w okresach międzylodowcowych. Byli też ludzie , którzy tego doświadczyli ale nie było jeszcze homo sapiens sapiens .

„ W okresie ogromnych zmian klimatycznych i środowiskowych rasa ludzka znalazła się fazie krytycznej swojego rozwoju. Kryzys stanowiły wyzwania a odzew ludzi był tak znaczący, że ten interglacjał okazał się absolutnie wyjątkowy dla ludzkości ”.

Stopniowe ocieplenie się atmosfery Ziemii w rzeczywistości oznacza globalną katastrofę . W dyskusjach ,często globalne ocieplenie traktuję się jako rzecz drugorzędną , pozostając bardziej w sferze domysłu niż faktu.

Globalne ocieplenie to proces rozwijający się na przestrzeni ostatnich kilkuset lat, polega na podnoszeniu się temperatur w niższych warstwach atmosfery. Diagramy pomiarów wskazują , że jest to w sumie wzrost o 0,5 stopnia Celsjusza. Jako najprostsze wyjaśnienie tego zjawiska przyjmuje się zazwyczaj efekt cieplarniany wywołany działalnością człowieka, czyli zatrzymywanie w atmosferze wciąż wzrastających ilości promieniowania słonecznego przez dwutlenek węgla, którego stężenia w atmosferze nieustannie rośnie. Czym w ogóle jest efekt cieplarniany?

„Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia ”.

Na Ziemi termin "efekt cieplarniany" odnosi się zarówno do podwyższenia temperatury, związanego z czynnikami naturalnymi, jak i do zmiany tego efektu, wywołanego emisją gazów cieplarnianych wskutek działalności człowieka.

Należałoby wymienić również efekt cieplarniany – naturalny, jest zjawiskiem korzystnym dla kształtowania warunków życia na Ziemi. Szacuje się, że podnosi on temperaturę powierzchni o 20 – 34 °C . Średnia temperatura naszej planety wynosi 14 – 15 °C. Gdyby efekt cieplarniany nie występował, przeciętna temperatura Ziemi wynosiłaby ok. –19 °C.

Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w ociepleniu klimatu jest efekt sprzężenia zwrotnego. ”Polega on na tym , że świat sam się ogrzewa w miarę podnoszenia się temperatury, im cieplej tym więcej wody paruje do atmosfery , a że para wodna to gaz , który zatrzymuje ciepło , więc prowadzi do efektu cieplarnianego ”, którego definicje przytoczyłem powyżej. Efekt sprzężenia zwrotnego to bardzo ważny element globalnego ocieplenia, ponieważ sam w sobie jest czynnikiem wpływającym na globalne podnoszenie się temperatury .


Miałem niedawno okazje obejrzeć film pod tytułem 2012 , który opowiada między innymi o skutkach ocieplenia się Ziemi. Akcja filmu zaczyna się w 2009 r. Naukowcy odkrywają na Słońcu silne i gwałtowne burze słoneczne, które mogą mieć katastroficzne skutki dla Ziemi. Rok później zostaje zwołany szczyt państw G8 w Hiszpanii w celu omówienia sposobu przeciwdziałania skutkom zbliżającej się klęski, czego efektem będzie budowa ogromnych statków, na których w chwili kataklizmu znajdą schronienie poszczególne osoby, mające odbudować populację ludzi po katastrofie. W momencie kiedy nadchodzi rok 2012, a wraz z nim fale tsunami, huragany, ciągłe trzęsienia Ziemi, skorupa ziemska zaczyna ulegać destabilizacji.
Film ten nie był tylko pokazem efektów specjalnych i koszmarnej gry aktorskiej ale również miał w pewnym sensie głębsze przesłanie. Chciał uświadomić nam widzom jak olbrzymie straty może przynieść ocieplenie się klimatu i jakie mogą być przykładowe skutki. Warto o tym pomyśleć.

2.Definicja ocieplenia klimatu.

Jak wiele rzeczy na świecie prowadzi do sporu tak i tym razem w kwestii problemu ocieplenia są tacy którzy twierdzą , że to właśnie ludzie są odpowiedzialni za ocieplenie się klimatu. Istnieje również pewna grupa naukowców , którzy twierdza z kolei ,że człowiek nie ma na to wpływu i jest to naturalna kolej rzeczy.
Zdecydowanie większa część wybitnych uczonych dopatruje się winy wśród ludzi zamieszkujących naszą planetę i są święcie przekonani , że ocieplenie spowodowane jest działalnością właśnie naszą. Niepodważalnym dowodem na to jest zwiększająca się ilość działalności przemysłowych oraz samego transportu, jest to powiązane z emisją metanu i dwutlenku węgla do atmosfery. Są one głównymi czynnikami wpływającymi na ograniczenie wypromieniowywania ciepła z powierzchni Ziemi. AT N
Rok 1988 przyniósł nowe nadzieje na ochronę klimatu i dzięki ONZ powołany został Międzyrządowy Zespół , który zajmował się zmianami klimatu , jego nazwa w języku angielskim brzmi: Intergovernmental Panel on Climate Change , w skrócie IPCC.
Do obowiązków tego zespołu należało, m.in. ocenianie niebezpieczeństwa związanego z globalnym ociepleniem, którą powodował człowiek swoją działalnością przemysłową. Zwolennicy stwierdzenia , że to człowiek jest odpowiedzialny za ocieplenie klimatu znajdują poparcie w raporcie z 2007 wydanego przez IPCC, który mówi jasno, że zaobserwowane wzrosty średniej temperatury na świecie są powiązane ze wzrostem stężenia gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego czyli będące wynikiem aktywności człowieka. IPCC według swoich informacji stwierdza, że ocieplenie wywołane prze naturalne procesy są prawdziwe mniej niż w 5%. Innym stwierdzeniem przytoczonym z IPCC są rokowania , że średnia temperatura może się podnieść o mniej więcej 1,6 – 6,4 stopnia Celsjusza. Konsekwencjami takiego stanu rzeczy będą : zwiększona częstotliwość upałów oraz deszczy , potęgowanie kataklizmów (cyklony tropikalne, cyklony, susze) no i to co miało miejsce już w przeszłości , podnoszenie poziomu mórz i oceanów.
Obok zwolenników stwierdzenia , że globalne ocieplenie jest obecne, zabierają głos przeciwnicy twierdząc, że to tylko mity. Są zdania, że niczym zaskakującym nie jest wzrost temperatury jako, że jest on obecny już od dwóch czy trzech dekad. Uważają nawet ze ponad 700 lat temu na świecie było zdecydowanie cieplej. Naukowcy, którzy są odmiennych poglądów niż IPCC stwierdzają , że nie ma żadnego potwierdzenia, że to człowiek wpływa na ocieplenia klimatu. Zgodnie uważają , że klimat sam przechodzi przemiany i jest to czymś naturalnym, a CO2 nie ma wpływu na degradacją środowiska. Zajmują się znacznie ważniejszymi według nich problemami : urbanizacją (niszczącą ekosystem) czy też zbyt dużym zarybieniem oceanów. Podchodzą bardzo krytycznie do nagrody Nobla, którą wręczono Al Gore’owi ale nie za to, że uważa on , iż globalne ocieplenie może doprowadzić do katastrofy ale dlatego, że wzywa wszystkich do walki z nim, a sam siedzi w domu i zużywa 20 razy więcej energii niż przeciętny Amerykanin. Prowadzi bardzo wygodne życie, a innym mówi, by oszczędzali światło .
Ciężko tak naprawdę stwierdzić , która z grup ma rację. Wydaję mi się ,że prawda leży po obu stronach. Niedawno bowiem włamano się do komputerów w Anglii, gdzie odkryto ,
że ocieplenie klimatu to fikcja. W tej chwili zastanawia mnie czy klimatolodzy ukrywali przed ludźmi prawdę? Czy faktycznie globalnego ocieplenia nie ma a może to tylko działania, tzw. Ekoterrorystów .

3. Skutki problemu ocieplenia.

Skutki problemu ocieplenia to bardzo rozległy temat, postaram się w tym rozdziale wymienić te, które są najbardziej widoczne i takie o których najczęściej się mówi. Większość skutków globalnego ocieplenia stanowią bardzo poważne zagrożenie, niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć co może nas jeszcze czekać w zbliżającej się przyszłości. Jesteśmy pewni tego, że stężenie CO2 wzrosło wielokrotnie. Mamy również pewność , że temperatura uległa powiększeniu – wzrostowi w czasie ostatniego wieku. Coraz bardziej niepokojącymi zaobserwowanymi zjawiskami w przyrodzie są : gorące lata oraz ciepłe zimy, susze (strefa Sohelu -1968r.), wzrastająca temperatura w Arktyce oraz wzrost średniej temperatury w zimie ( aż o 7 stopni).
Klimatolodzy ostrzegają , że dopiero w mniej więcej połowie przyszłego wieku będziemy mogli odczuwać skutki globalnego ocieplenia. Prognozy te przynoszą niezbyt optymistyczny obraz: przewiduje się, że nastąpi odtajenie wiecznej zmarzliny na wielu obszarach, co spowoduje powstanie zabagnień i dodatkową, naturalną produkcję gazów cieplarnianych CH4 i CO2. Przewiduje się, że podwojenie koncentracji w powietrzu tego ostatniego z 0,03% do 0,06% spowoduje wzrost średniej temperatury powietrza nad powierzchnią Ziemi o 2,3°C, co doprowadzić może do stopienia lodowców biegunowych, w efekcie czego poziom wody podniesie się o 60-75m i Ziemi może grozić potop. Jednocześnie zawiesiny pyłów w powietrzu mogą odbijać promienie słoneczne i temperatura, pomimo wzrostu stężenia CO2, nie będzie wzrastać, co obserwuje się obecnie. Jednakże stale następujące podgrzewanie wód oceanicznych, powodujące wzrost objętości wody i topnienie lodowców
Globalne ocieplenia może wpłynąć również na przesuwanie się stref klimatyczno - roślinnych stref klimatyczno - wysokościowych w górach, zmiany w atmosferycznej i oceanicznej cyrkulacji globalnej, a także zmniejszenie ilości opadów na przeważającej części kontynentów. Najniebezpieczniejszym dla wielu gatunków żyjących mogą być szybko postępujące zmiany, które zachodzą w środowisku oczywiście ze względu na efekt cieplarniany i brak możliwości szybkiej adaptacji do poszczególnych warunków konkretnych gatunków. Związane jest to oczywiście z unicestwieniem danego gatunku. Jest też pozytywny aspekt w związku ze zwiększeniem się emisji CO2 do atmosfery, a mianowicie rośliny będą musiały szybciej przyzwyczajać się do panujących warunków. Co za tym idzie, może to doprowadzić do zwiększenia efektywności procesu fotosyntezy i tym samym poprawi wydajność wzrostu roślin w cieplejszej części świata. Mimo wszystko ekosystemy zostaną poważnie zaburzone. Stan odpowiadający podwojonej koncentracji dwutlenku węgla zostanie osiągnięty jeszcze w pierwszej połowie XXI - wieku, nawet jeżeli realne stężenie tego gazu nie wzrośnie tak bardzo - zastąpią go inne gazy szklarniowe.
Ocieplenie klimatu bardzo dobrze dało się zauważyć wśród ptaków. Coraz więcej obserwowanych ptaków zaczęło zakładać gniazda dużo wcześniej niż w latach ubiegłych.
Jak twierdzą ornitolodzy z grupy badanych ptaków niemal ¼ założyła swe gniazda wcześniej niż w przeszłości, podobno ma to związek właśnie z ociepleniem się klimatu.

„Zjawisko to obserwuje się od połowy lat 70. ,wcześniej ptaki wykazywały tendencję do późniejszego zakładania gniazd. Założenie gniazda wcześniej daje potomstwu więcej czasu na przygotowanie do jesiennych wędrówek, a gatunkom nie emigrującym więcej czasu na przygotowanie do okresu zimowego ”.
Do najtrudniejszych zadań należy określenie , dlaczego w ostatnich czasach notuje się wzmaganie się ocieplenia. Jak już w wielu miejscach wspominałem zmiany klimatyczne były, są i będą obecne zawsze. Szeregom zmian ulegało również stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Dzięki posiadanym już informacjom można wysnuć wniosek , że chcąc czy nie chcąc CO2 ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się klimatu. Oczywiście nie wiemy dokładnie jakie inne gazy cieplarniane miały swój udział w ocieplaniu klimatu w geologicznej przeszłości. Wiemy jednak, że stężenie CO2 w atmosferze jest zmienne w wyniku naturalnych procesów, chodzi tu głównie o krążenie dwutlenku węgla w przyrodzie.
Poniższa tabela ma pomóc w zobrazowaniu co będzie się działo w przypadku działalności człowieka (jakie gazy zostaną wyemitowane do atmosfery).
Działalność człowieka Skutki tej działalności
Wycinanie lasów, wielkie pożary,
spalanie paliw
CO2
para wodna
Chłodnictwo, pożarnictwo, pianki, aerozole
freony
halony
Motoryzacja, elektro ciepłownie,
nawozy azotowe
CO2
tlenki azotu
Działalność powodująca wzrost stężenia tlenków azotu i węglowodorów
ozon w przyziemnych
warunkach atmosfery
Procesy gnilne, uszkodzenia gazociągów, górnictwo
metan i inne węglowodory,
CO2
tlenki azotu
Poniższa tabela ma na celu pokazanie konsekwencji globalnego ocieplenia (oraz co wiąże się z konsekwencjami globalnego ocieplenia).
Konsekwencje Globalnego ocieplenia Skutki
Topienie się lodowców, podniesienie się poziomu mórz
Utrata terenów mieszkalnych, zatopienie wysp i lądów
wysychanie rzek i jezior oraz wzrost ilości terenów suchych
Niedostatek żywności, głód
Zwiększone parowanie, wzrost opadów na północy
Powodzie, huragany, oberwanie chmury, wzrost zachmurzenia
Zmiana środowiska na kuli ziemskiej
Przemieszczanie się roślin i zwierząt, wymieranie gatunków

4. Problem globalnego ocieplenia w kontekście krajów słabo rozwiniętych. (Afryka,Ameryka Płd., kraje wyspiarskie)

Na samym początku należałoby wyjaśnić termin, krajów słabo rozwiniętych a następnie przedstawić jakie są ich charakterystyczne cechy, no i oczywiście co wpływa na to , że zaliczane są one do krajów trzeciego świata.
Otóż wraz z biegiem czasu nie dało się nie zauważyć podziału , który jest coraz bardziej zauważalny gołym okiem, między krajami bogatymi (rozwijającymi) a krajami biednymi. Wszystko to związane jest z pojęciem globalizacji, a proces ten wpływa niezbyt dobrze na kraje słabo rozwinięte , ponieważ kraje bogate pomnażają swoje bogactwa a kraje biedne i zacofane są coraz biedniejsze (i gdzie tu sprawiedliwość?). Niestety ta nierówność coraz to bardziej się nasila.

Można wyróżnić trzy czynniki , które wpływają na to, że tak się dzieje :

1.Czynniki demograficzne.
2.Czynniki społeczne.
3.Czynniki ekonomiczno-społeczne.

Kraje słabo rozwinięte, to te które w przeszłości były koloniami , głównie europejskimi tj. spora część środkowej Afryki , niektóre państwa w Azji oraz Ameryka Południowa . Ogromną różnicą miedzy państwami wysoko rozwiniętymi a słabo rozwiniętymi jest strefa klimatyczna , w której się znajdują. Na przykład strefa klimatyczna w Europie jest bardziej optymalna dla życia człowieka niżeli ma to miejsce chociażby w Afryce. Wiąże się to również , z żywotnością ludności. Jak mówią statystyki w krajach wysoko rozwiniętych żyje się o niemal 20 lat dłużej niż w krajach trzeciego świata. Dlaczego? Powody są bardzo proste.
Głównym zajęciem w KSR jest rolnictwo , czyli przebywanie na słońcu , a ze względu na niską mechanizację pracy, jest to wyczerpujące zajęcia dla osłabionych już organizmów ludzkich. Swój udział w pogłębianiu się takiego stanu rzeczy ma również bardzo zła opieka zdrowotna nad ludnością (czasami w ogóle jej nie ma). Brak potrzeb ludności do zdrowego i higienicznego trybu życia – niestety zazwyczaj jest to związane z brakiem środków. Stosunkowo niska średnia długości życia ma wpływ na strukturę wiekową społeczeństwa. Ludność młoda (do 19 roku życia) stanowi około 30-50% ludności, z kolei ludność w wieku do 64 lat to około 30-40%, ludność stara czyli po przekroczeniu bariery 64 lat stanowi około 20% całej ludności. Wniosek nasuwa się sam, a mianowicie społeczeństwo w KSR jest bardzo młodym.
Kolejnym elementem charakterystycznym dla KSR , jest bardzo wysoki procent przyrostu naturalnego (około trzy razy wyższy niż w KWR). Związane jest to z tym , że umieralność wśród noworodków jest bardzo wysoka , a poza tym kolejne potomstwo to kolejna para rąk do pracy – dość egoistyczne podejście ale jakże prawdziwe.
Ostatnią cechą, którą chciałbym wymienić jest analfabetyzm. Niemalże 20% ludności w krajach słabo rozwiniętych stanowią analfabeci. Wydawałoby się nie do pomyślenia , że w XXI wieku to zjawisko może mieć miejsce i to jeszcze w tak dużym stopniu. Niskie PKB powoduje niski budżet w danych państwach, w związku z czym oczywistym wydają się być niskie wkłady finansowe państwa w szkolnictwo, a to powoduje, że jest tak ogromny odsetek ludności nie umiejącej ani czytać ani pisać.

Afryka
Aby opisać skutki efektu cieplarnianego w Afryce posłużyłem się raportem WWF. Protokół jasno stwierdza, że Afryka ponosi największe straty w wyniku globalnego ocieplenia mimo iż sama produkuje najmniej gazów cieplarnianych .
W ostatnim stuleciu nastąpił wzrost temperatury w Afryce o 0,7 stopnia Celsjusza. Jak przewidują specjaliści temperatury w ciągu dekady może wzrosnąć miedzy 0,2 a 0,5 stopnia Celsjusza . Naukowcy ostrzegają , że w przeciągu najbliższych 30- 40 lat temperatura w Afryce może doprowadzić nawet do tego , że ludność nie będzie w stanie przetrwać na tym kontynencie. Jest to dość zaskakujące stwierdzenie ,ponieważ jak już wspominałem Afryka gazów cieplarnianych produkuje najmniej.
Zmiana warunków klimatycznych powoduje powodzie lub susze , które trwają bardzo długo. Jak ogólnie wiadomo ludność Afrykańska trudni się głównie rolnictwem, w takiej sytuacji zdecydowanie wpłynie to na liczbę zbiorów oraz hodowlę zwierząt, a co za tym idzie przeniesie się to na ilość żywności. Na początku zeszłego roku miała miejsce klęska głodu , dotknęła najbardziej Afrykę Wschodnią i wiążę się to obniżeniem poziomu życia społeczności afrykańskiej. Klęski żywiołowe mogą być bardzo odczuwalne dla ludności afrykańskiej , jako że żyje się tam za mniej niż dolara dziennie. Mogą doprowadzić nawet do tego , że ludność będzie opuszczała dotychczasowo zamieszkałe tereny szukając nowego schronienia i miejsca , w którym będą mogli swobodnie uprawiać rolnictwo i czerpać z tego korzyści (chociażby w formie pokarmu). Ogrzewanie się mórz i oceanów, może również wpłynąć na wschodnią część Afryki , gdzie bardzo dobrze prosperuje baza turystyczna. Innym zdecydowanie ważniejszym problem będzie opustoszenie przybrzeżnych wód przez ryby, wiąże się to z utratą dochodu przez miejscowych rybaków.
„Autor raportu dowodzi również, że globalne ocieplenie będzie sprzyjać rozpowszechnianiu się wielu chorób. Natomiast ograniczony dostęp do wody pitnej doprowadzi do zakażeń chorobami przenoszonymi drogą pokarmową ”.
Ameryka Południowa
Ameryka Południowa podobnie jak Afryka należy do regionów słabo rozwiniętych i tym samym zmaga się z podobnymi problemami wywołanymi efektem cieplarnianym. Chodzi tu głównie o susze , powodzie czy cyklony . Topnienie lodowców w górach i regionach podbiegunowych powoduje ograniczony dostęp do wody na tychże terenach.
Poniżej przytoczyłem fragment artykułu : „Pierwsza ofiara globalnego ocieplenia”.
„…piękny lodowiec Chacaltaya w Boliwii, na którym do niedawna funkcjonował najwyżej położony stok narciarski na świecie, po prostu... zniknął ”.
Wiąże się to oczywiście ze stratami materialnymi, bowiem w takiej sytuacji bogaci Boliwijczycy nie odwiedzą już tego rejonu i udadzą się w inne rejony gdzie ten śnieg jest.
Naukowcy alarmują o znikających jeziorach, kolejny artykuł znaleziony przeze mnie w Gazecie Wyborczej.
„Znikają polodowcowe jeziora w Andach. - Do tej pory coś takiego zdarzało się raz na kilkadziesiąt lat, ale teraz opróżniło się już drugie jezioro w ciągu roku - mówią zaniepokojeni glacjolodzy ”.

Wszystkie te skutki globalnego ocieplenia znajdują swój finał w rolnictwie (zmniejszające się plony), co za tym idzie głód. Podobnie jak w Afryce coraz częściej będą pojawiały się choroby przenoszone przez moskity i inne owady. Do tych chorób należą miedzy innymi cholera czy malaria.
Azja

Niemalże z identycznymi problemami globalnego ocieplenia zmaga się kolejny kontynent -Azja. Podnoszenie się poziomu wód, przy miejscowościach nadbrzeżnych wiąże się tak ja w przypadku Afryki Wschodniej z upadkiem turystyki. Linia brzegowa porusza się w głąb kontynentu. Ocieplenie się wód spowoduje wymarcie raf koralowych oraz opustoszenie przez ryby. Wraz z podniesieniem się poziomu morza , nastąpi zdecydowane trudniejszy dostęp do wody, ilość owadów wzrośnie ( przenoszenie różnych chorób przez te szkodniki). Efekt cieplarniany zintensyfikuje pojawianie się cyklonów tropikalnych a co za tym idzie zniszczy on miejsca zamieszkania milionów ludzi (szczególnie tych zamieszkujących obszary nadbrzeżne), wymarcie gatunków roślin i zwierząt. Obszary międzyzwrotnikowe – w tych miejscach zmniejszeniu ulegnie połów ryb oraz uprawa roli ,z kolei regiony położone na północ będą bardziej obfite w plony.
Wiele Państw zobowiązało się do zwalczania globalnego ocieplenia. Najważniejszym z nich jest podpisanie Protokołu z Kioto , przyjętego podczas trzeciej sesji Konferencji Stron Konwencji w 1997 r. Narody , które podpisały wymieniony przez ze mnie protokół zobligowały się do zwalczania efektu cieplarnianego poprzez zredukowanie gazów cieplarnianych , takich jak:
• dwutlenek węgla - CO2
• metan - CH4
• podtlenek azotu - N2O
• sześciofluorek siarki - SF6
• fluorowęglowodorów - HFCs
• perfluorowęglowodorów - PFCs

Coraz więcej państw troszczy się o klimat, zdają sobie sprawę jakie mogą być następstwa globalnego ocieplenia. Polska ma również swój udział w walce o poprawienie się klimat.
W 2008 roku, w Poznaniu miała miejsce Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Konferencja wzbudziła dość duże zainteresowanie , świadczy o tym chociażby liczba przybyłych delegacji rządowych z różnych krajów – 190, a 11 tysięcy osób wzięło w niej udział. Spotkaniu temu towarzyszyły różnego rodzaju panele dyskusyjne , prezentacje , wykłady a także pokazy, wystawy mające na celu pokazanie i uświadamianie jak niebezpieczne skutki może przynieść globalne ocieplenie.
Konferencja w Poznaniu miała tylko stanowić przedsmak tego o czym dyskutowano później w Kopenhadze. Na tej konferencji wzięła udział porównywalna liczba osób, jak w Polsce. Dyskutowana o redukcji emisji do 2020 roku o 25%-40%, a także o skutecznym łagodzeniu skutków zmian klimatu jak również poruszano temat związany z pomocą krajom najuboższym . W skrócie , są to kluczowe zadania na zbliżające się lata. Następna konferencja klimatyczna odbędzie w 2010 roku w Meksyku.
Jako, że wszystko zostało jasno określone na wszystkich dotychczasowych konferencjach, najwyższy czas podjąć działania , które z roku na rok będą zauważalne nie w statystykach i tabelach ale faktycznie odczujemy je na własnej skórze.
Zanim podsumuję swoją pracę chciałem stwierdzić, że każdy z mieszkańców tej planety, może mieć wpływ na ograniczenie efektu cieplarnianego chociażby poprzez :
• oszczędzanie energii świetlnej,
• korzystania z komunikacji miejskiej,
• oszczędzanie wody,
• segregację śmieci,
• korzystanie z alternatywnych źródeł energii
To tylko kilka z wymienionych przeze mnie rzeczy , które należałoby spełnić aby żyło się nam – mieszkańcom Ziemi lepiej.
5. Konkluzje i zalecenia dla Krajów Słabo Rozwiniętych.
Po dość bliskim zapoznaniu się z problemem globalnego ocieplenia mogę wysnuć wnioski , że kraje słabo rozwinięte nie mogą pozostać osamotnione w walce z efektem cieplarnianym. Tak naprawdę to one w niewielkim stopniu przyczyniły się do „zabrudzenia” atmosfery gazami cieplarnianymi o ponoszą największe tego konsekwencje. Jeżeli nie można im pomóc ograniczając emisję CO2 do atmosfery (ciągle się o tym mówi a w rejonach słabo rozwiniętych nadal trwa kryzys), może warto spróbować innych metod. Skoro istnieje już globalne ocieplenie i kraje słabo rozwinięte muszą sobie jakoś z nim radzić , warto może pomyśleć nad sposobem zamienienia efektu cieplarnianego w atut. Na przykład Afryka bo to ona najbardziej ucierpi na globalnym ociepleniu, powinna uprawiać roślinność łatwo pochłaniająca dwutlenek węgla, zdecydowanie miałoby to wpływ na zniwelowanie emisji szkodliwych gazów do atmosfery, a spieniężone nadwyżki limitów do emisji na rynku handlu uprawnieniami do emisji mogłyby przynieść Afryce korzyści w miliardach dolarów rocznie. Brzmi bardzo zachęcająco. Takie działania są w zasięgu ręki według ekonomistów Banku Światowego. Fachowcy twierdzą, że Afryka ma jeszcze ogromny potencjał energetyczny w wodach (wykorzystuje zaledwie 8 procent tego typu energii). W tym miejscu należy zadać sobie pytanie w czym leży problem? A problem jest i to bardzo duży , bo w czasie kiedy naukowcy dywagują co by było gdyby, temperatura daje się we znaki nie tylko mieszkańcom Afryki ale wszystkim krajom słabo rozwiniętym. Ulewne opady, susze i inne anomalie pogodowe, których intensywność i częstotliwość wzrasta wskutek globalnego ocieplenia powodują nie tylko spadek produkcji rolnej ale są przyczyną niedożywienia, głodu, braku wody pitnej i wielu chorób. Nie może być tak , że między innymi Bank Światowy zamartwia się problemami ocieplenia w krajach słabo rozwiniętych a sam wspiera projekty , które pogłębiają ten stan.
Warunek jest jeden jeżeli państwa słabo rozwinięte nie otrzymają wsparcia finansowego, to nie mają szans na adaptację do zmieniającego się klimatu a nawet pokusiłbym się o stwierdzenie , że w ogóle nie maja szans na jakikolwiek rozwój.
Literatura:
1. Rodney Castleden : Wydarzenia, które zmieniły losy świata ,tłumaczenie Bogusław Solecki, Wydawnictwo Bellona , Warszawa 2008
2. Rodney Castleden : Największe katastrofy w dziejach Świata , tłumaczenie Bogusław Solecki, Wydawnictwo Bellona , Warszawa 2009
3. M.Czerny, R. Łuszczak, J.Makowski: Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007

Linki do stron internetowych :
1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_cieplarniany
2. http://postcarbon.pl/2008/01/globalne-ocieplenie-prawda-czy-mit/
3. http://www.youtube.com/watch?v=eA6R7DZX4Ik - Afera Climategate - Przekręt Klimatyczny
4. http://naszaekologia.pl/globalne_ocieplenie.php
5. www.wwf.pl
6. http://turystyka.interia.pl/ciekawostki/najlepiej_oceniane/news/pierwsza-ofiara-globalnego-ocieplenia,1395086,3576
7. http://wyborcza.pl/1,99882,5208707,Globalne_ocieplenie_polyka_jeziora_w_Ameryce_Poludniowej.html
8. http://en.cop15.dk/


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy