profil

Projekt badań marketingowych mających na celu określenie jakimi kryteriami kierują się klienci przy wyborze proszku do prania

drukuj
poleca 85% 302 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Zakres badań
3. Metoda doboru próby, jej wielkość i charakterystyka
4. Szacunkowy kosztorys i harmonogram badań
5. Ankieta

1.Wprowadzenie
Celem tego badania jest przeprowadzenie badania marketingowego mającego odpowiedzieć na pytanie: jakimi kryteriami kierują się klienci przy wyborze proszku do prania. Jakie są ich oczekiwania i w jakim kierunku należy poszukiwać dalszych dróg rozwoju.


Hipotezy do zweryfikowania
Głównymi kryteriami klientów przy wyborze proszku do prania są:
? Świadomość społeczna spowodowana intensywną kampanią reklamową
? Skuteczność prania,
? Cena proszku,
? Rodzaj pakowania,
? Przyzwyczajenie do konkretnej marki proszku,
? Wydajność proszku,
? Dodatki w postaci:
o substancji zmiękczających wodę,
o substancji zachowujących kolory,
o substancji dbających o materiał,
o substancji dbających o przyjemny zapach.

2. Zakres badań

? przedmiotowy
Kryteria klientów w wyborze proszku do prania:
Substancje zmiękczające wodę stosuje się aby przedłużyć żywotność pralek automatycznych. Dodajemy substancje podtrzymujące kolory by dłużej były jak nowe. Dzięki substancją dbającym o materiał możemy dłużej cieszyć się naszymi ulubionymi częściami garderoby.
Natomiast substancja dbająca o przyjemne długotrwałe utrzymanie zapachu pozwolą na dłużej cieszyć miłym zapachem.

? podmiotowy
Badającymi podmiotami są kobiety powyżej 23 roku życia.

? czasowy
Badanie dotyczy półrocznego okresu użytkowania proszków przez klientów.
Ogólny program ankiety definiuje kierunek rozwoju na następne 2 -3 lat.

? przestrzenny

Ogólnopolski


3. Metoda dobru próby jej wielkość i charakterystyka.

W ankiecie brało udział 1000 losowo wybranych respondentów spełniających wcześniej ustalone kryteria dotyczących wieku i płci.

4. Szacunkowy kosztorys i harmonogram badań

Koszty badania marketingowego:
1. opracowanie ankiety pośredniej 500 zł
2. druk ankiety pośredniej 66 szt. x 1,50 zł/szt. = 99 zł
3. wysłanie ankiety pocztą do respondentów 40 zł
4. przetworzenie i opracowanie danych 500 zł
5. pozostałe koszty 2000 zł
Razem 3139 zł

Harmonogram badań
1) 5.I-25.II-przygotowanie projektu ? w tym czasie sporządzamy kwestionariusz oraz przeprowadzamy próbę pilotażową w celu wyeliminowania błędów i niejasności. Następnie rozsyłamy ankiety.
2) 1.III.- 10.IV ? czas rozsyłania i zbierania ankiet, zgodnie z założeniem, ankieterzy powinni wypełnić ankietę w ciągu 7 dni od daty otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi ze strony ankieterów wysyłamy wiadomość z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.
3) 10.IV-1.V ? analiza uzyskanych danych z kwestionariuszy ankietowych, i ich przetworzenie na nośniku elektronicznym i eliminacja błędnie wypełnionych ankiet.
4) 8.V- prezentacja i ocena uzyskanych.

ANKIETA

Celem niniejszej ankiety jest określenie kryteriów jakimi kierują się klienci przy wyborze proszku do prania. Wyniki tej ankiety mają nam dopomóc w dostosowaniu oferty proponowanej przez naszą firmę do państwa oczekiwań. Prosimy o poprawne wypełnianie ankiety. Odpowiedzi na wszelkie pytania zawarte w tej ankiecie będą wykorzystane tylko do pracy badawczej.
Proszę wstawić krzyżyk w odpowiedni kwadrat.


1. Jaką przypuszczalną ilość proszku do prania kupuje Pani w ciągu miesiąca?

? 0,5 ? 2 kg,
? 2,5 kg ? 4 kg,
? 4,5 i więcej

2. Czy pierze Pani również dla innych członków rodziny? Jeśli tak to dla ilu?

? 2
? 3-5
? 6 i więcej

3. W jakich opakowaniach najczęściej kupuje Pani proszek do prania?

? 0,5l
? 1l
? 2l
? 5l

4. Czy uważa Pani ze cena przy zakupie proszku do prania jest:

? najważniejsza
? bardzo ważna
? ważna
? mało ważna
? nieistotna

5. Czy uważa Pani że skuteczność proszku do prania jest?

? najważniejsza
? bardzo ważna
? ważna
? mało ważna
? nieistotna


6. Jaki typ opakowań Pani preferuje? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

? z rączką
? z łatwym zamknięciem
? w kartoniku
? w plastikowym pojemniczku


7. Czy stosuje Pani środki zmiękczające twardą wodę?

? tak
? raczej tak
? nie
? raczej nie

9. Ile wydaje Pani na płyny do zmiękczania tkanin w ciągu miesiąca?

? 5-20 zł
? 25-40 zł
? 45 i więcej

10. Ile byłaby Pani w stanie zapłacić za 1 kg proszku ze zmiękczaczem za średnią cenę 9 zł zwykłego proszku?


? 9,50-10 zł
? 10,50- 12 zł
? 12,50 i więcej


11. Co chciałaby Pani zmienić/dodać w używanym proszku do prania?

Dane o Respondencie

12. Stan cywilny

? panna
? mężatka

13. Dzieci

? nie mam
? w wieku przedszkolnym
? w wieku szkolnym
? dorosłe mieszkające w domu
? dorosłe mieszkające osobno

14. Wiek

? od 23 lat
? 24 ? 35 lat
? 36 ? 50 lat
? 51 i powyżej

15. Wykształcenie

? podstawowe
? zwodowe
? średnie
? wyższe


16. Miejsce zamieszkania

? wieś
? miasteczko
? miasto
? duże miasto


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy