profil

Własności wyznaczników

poleca 85% 119 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zamiana wierszy na kolumny i kolumn na wiersze nie zmienia wartości wyznacz¬nika, o ile zachowamy niezmienioną kolejność ich elementów.
2 Wyznacznik, w którym wszystkie elementy jednego wiersza (kolumny) są równe zeru, jest równy zeru.
3 Wyznacznik mnożymy przez stałą, mnożąc elementy jednego wiersza (kolumny) przez tę stałą.
4 Wyznacznik, w którym dwa wiersze (kolumny) są proporcjonalne jest równy zeru.
5 Do elementów dowolnego wiersza (kolumny) można dodać elementy innego wiersza (kolumny) pomnożone przez dowolną liczbę różną od zera. Nie zmieniamy przy tym wartości wyznacznika

Podoba się? Tak Nie
Typ pracy