profil

Macierz odwrotna

poleca 82% 724 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Niech będzie dana nieosobliwa macierz A. Wówczas macierz B spełniającą warunek nazywamy macierzą odwrotną do macierzy A i oznaczamy A–1. Iloczyn macierzy i macierzy do niej odwrotnej jest przemienny: AA–1 = A–1A = I.

Podoba się? Tak Nie
Typ pracy