profil

Rehabilitacja

(139)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
poleca85%

Choroby mięśni

Pojęcie „ arthrogriposis” pochodzi z greki oznaczając: arthro (staw) i griposis (skręcony, zagięty). Określa ono zespół przykurczów wielostawowych, nie tłumacząc jego etiologii, która nadal jest nieznana. Częstość występowania płodowego...

poleca85%

Metoda Hoppe

Trójpłaszczyznowa gimnastyka osiowo-symetryczna,GOST...Moze się komuś przyda...zawsze można rozszerzyć pracę..:)

poleca85%

Orientacja przestrzenna

Niesprawność wzrokowa powoduje trudności w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób niewidomych. Uszkodzenie anatomiczne narządu wzroku jest przyczyna obniżenia funkcjonowania jednostki w 3 wymiarach: biologicznym, osobistym i społecznym. Dysfunkcje w...

poleca85%

Masaż w jednostkach chorobowych zniekształcenia kręgosłupa

Postawa To taki układ ciała, jaki przyjmuje człowiek stojący swobodnie w pozycji wyprostowanej. Jeżeli jest ona prawidłowa, to pion spuszczony z bocznej powierzchni głowy przebiega przez środek ucha, środek barku, środek biodra, środek kolana i...

poleca85%

Antropomotoryka. Wychowanie fizyczne.

Antropomotoryka. Wychowanie fizyczne w WF i F Opole T:Antropomot-etymolog=antrops(z grec.człow)modio(z łac.ruch) nauk o ruchach człow.Wg Szopy to dziedz wiedzy badając stan i rozw motory człow,prawidłow jej powstan i rozwoj w zależność od rozw...

poleca88%

Starość

Starości samej w sobie nie można klasyfikować jako choroby, z racji tego, że starzenie się ustroju jest procesem fizjologicznym. Nie można go ani wyleczyć, ani powstrzymać, a jedynie opóźnić poprzez eliminowanie przyspieszających je czynników....

poleca85%

Choroby wieku starczego

Fizjologiczne starzenie się organizmu człowieka” Przyczyną niesprawności w wieku podeszłym najczęściej obejmuje komponentę psychiczną. Istnieją schorzenia dominujące w wieku starszym i istotnie wpływające na upośledzenie...

poleca85%

Ćwiczenia oporowe

Ćwiczenia oporowe Ćwiczenia oporowe- również zwane siłowymi- zwiększają siłę i masę mięśni, wytrzymałość kości oraz metabolizm organizmu. Mogą one pomóc ci też poprawić wygląd twojego ciała, dodać wiary we własne siły. Właściwa siła mięśni...

poleca85%

Masaż leczniczy (ogolnie)

MASAŻ LECZNICZY jest formą fizycznego oddziaływania na organizm ludzki za pomocą bodźców mechanicznych, głównie pod postacią ucisku na tkanki, którego celem jest wywołanie odczynu miejscowego i ogólnego; przemiana energii mechanicznej masażu na...

poleca85%

Ćwiczenia prowadzone

Ćwiczenia prowadzone to ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości pacjenta w poszczególnych ruchach oraz sektorach ruchów. Terapeuta dostosowuje pomoc lub utrudnia. np. w początkowym sektorze terapeuta wspomaga lub zapoczątkowuje ruch w...

poleca97%

Rwa kulszowa

Silny, ostry i przeszywający ból okolicy lędźwiowej promieniujący wzdłuż kończyny dolnej ? tego typu dolegliwości związane są z rwą kulszową. To często spotykany zespół bólowy. Dolegliwości częściej występują u mężczyzn niż u kobiet, przeważnie po...

poleca85%

Mięśnie

CHARAKTERYSTYKA UKŁ. MIĘŚNIOWEHO W ciele człowieka występuje około 400 mięśni szkieletowych. Stanowią 40-50% masy ciała. Tworzą czynny układ ruchu (patrz tkanka mięśniowa). W mięśniu wyróżnia się dwie podstawowe części: brzusiec i ścięgna....

poleca87%

Stymulacja noworodka metodą Vojty i NDT Bobath

STYMULACJA METODĄ VOJTY Jest to neurofizjologicznie sterowany system torowania, mający na celu przywrócenie wrodzonych fizjologicznych wzorców ruchowych, które są zablokowane w swoim rozwoju przez wczesnodziecięce uszkodzenia mózgu lub...

poleca85%

Masaż

Układ nerwowy spełnia role koordynatora licznych czynności ustrojowych. Funkcje swoje wypełnia na zasadzie samoregulacji. W procesach tych powstają substancje chemiczne, które mają decydujące znaczenie dla czynności u8kładu nerwowego. Układ...

poleca85%

Kinezyterapia wybrane zagadnienia

WYWIAD Badanie podmiotowe polega na uzyskaniu od chorego informacji dotyczących: obecnie zgłaszanych dolegliwości, chorób przebytych, warunków rodzinnych, bytowania i pracy. sposób wypowiedzi chorego może nam dać ocenę jego inteligencji i stanu...

poleca85%

Natrysk biczowy - wskazania, przeciwskazania i znaczenie w medycynie.

Wodolecznictwo, czyli hydroterapia stanowi najstarszy dział fizjoterapii. Obejmuje ponad 100 różnych metod wykorzystujących do celów leczniczych właściwości fizyczne zwykłej wody w różnych postaciach: ciekłej, stałej i gazowej. Podstawę...

poleca85%

Filogenetyczny rozwój postawy ciała

Filogenetyczny rozwój postawy ciała Kształtowanie się istot żywych następuje pod wpływem czynników środowiskowych i morfologiczno-fizjologicznych. Ewolucyjne zmiany gatunkowe dokonują się bardzo powoli, miliony lat są potrzebne na minimalne...

poleca85%

Hydroterapia

Hydrokinezyterapia- utrzymywanie równowagi umiejętności przenoszenia ciała i nauka techniki chodu. Ciśnienie hydrostatyczne- leczeni pacjenci farmakologicznie, szybkość dyfuzji leków, szybciej dociera do tkanek do naczyń. Hydroterapia-...

poleca85%

Pierwsza pomoc przy udarze mózgu

JAK ROZPOZNAĆ UDZR MÓZGU Zaburzenie ukrwienia mózgu prowadzi zawsze do dysfunkcji mowy i ruchu, dlatego też występujący u chorego nagły niedowład stwarza podejrzenie udaru: • mdłości; • nagłe występujące falowo, silne bóle głowy; •...

poleca92%

Ćwiczenia po mastektomii

Ćwiczenia po mastektomii Usprawnianie szpitalne po zabiegu mastektomii jest często zbyt krótkie. Istotne jest aby kobieta miała świadomość, że systematyczna fizjoterapia znacznie wpłynie na jej samopoczucie i sprawność. Większość ćwiczeń można...

poleca85%

Mózg

ŚRÓDMÓZGOWIE funkcja -ośrodek rekcji wzrokowych i słuchowych -reguluje rozkład napięcia mięśniowego (skurcz wszystkich mm wyprostnych ciała) -wywiera wpływ na wzajemne ułożenie części ciała, postawę w zależności od siły ciężkości -hamowanie...

poleca85%

Inhalacje

Inhalacje - wziewania - aerosoloterapia - metoda lecznicza polegająca na wprowadzeniu leku do układu oddechowego (tzw. aerozolu leczniczego) o różnym stopniu rozproszenia . Aerozole - są to względnie trwałe układy cząstek substancji stałych,...

poleca85%

Trening biegowy

Trening biegowy (wytrzymałość, szybkość oraz koordynacja ruchowa) 1. Wytrzymałość: • biegi interwałowe (do 400m) z czynnymi przerwami miedzy odcinkami • marszobiegi, zabawy biegowe, biegi ciągłe (do 10km) • gry sportowe 2. Szybkość: •...

poleca93%

Żywienie w chorobach siatkówki

Chorujący na retinitis pigmentosa, niewidomy od dziesięciu lat, czterdziestopięcioletni Paul Ladis z miasteczka Roselle w Stanach Zjednoczonych znów ujrzał światło, zaczął odróżniać kształty i postrzegać ruch wokół siebie. - „Widzę, kiedy moje...