profil

Turystyka i rekreacja

(222)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

4 online
poleca85%

Polityka Turystyczna na szczeblu lokalnym

Polityka turystyczna na szczeblu lokalnym, uwarunkowania i czynniki aktywizacji turystycznej gmin i miejscowości. Turystyka jest bardzo szeroką dziedziną. Na jej otocznie składa się wiele elementów, począwszy od problemu rewaloryzacji...

poleca85%

Walory turystyczne i historia białegostoku

Krótka historia miasta Białystok... Mieszkańcom i turystom znane są dwie interpretacje nazwy naszego miasta. Jedna z nich jest pochopnie wiązana z białym stokiem, rozumianym jako wzniesienie. Jednak słowo stok oznaczało rzekę (od "staczającego...

poleca85%

Struktura organizacyjna Turystyki w Polsce/System obsługi ruchu turystycznego

Elementy systemu organizacyjnego turystyki w Polsce: 1. Sektor gospodarczy (biura podróży, baza noclegowa, przewoźnicy, piloci i przewoźnicy, inne podmioty) 2. Administracja publiczna (administracja państwowa, samorządowa, POT, ROT, LOT (Lokalne...

poleca91%

Scharakteryzuj wybrany zabytek architektury budownictwa

Zamek Kapituły Warmińskiej z połowy IV wieku w Olsztynie Utworzona w roku 1260 kapituła warmińska otrzymała południową i północną część dóbr biskupich. Tu właśnie w południowym rejonie Warmii kapituła wzniosła około 1346 roku na własne potrzeby...

poleca85%

Systemy niewolnicze w średniowieczu

1. Pojecie niewolnictwa: Niewolnictwo to jedna z najstarszych formacji społecznych. Oparta jest na idei wykorzystywania pracy danej osoby lub grupy osób bez wynagrodzenia. Osoby te są zniewolone, to znaczy, że należą do swojego pana, nie mogą...

poleca85%

Baza sportowa miasta Poznania

Baza sportowa miasta Poznania

poleca85%

Ankieta - kierunki destynacji (wyjazdów) z kołobrzeskich biur podróży

w załączniku znajduje się ankieta do pracy magisterskiej na temat: "Główne kierunki wyjazdów klientów kołobrzeskich biur podróży w roku 2007.

poleca85%

Aktywność rekreacyjna przez cały rok

Żywiołowy postęp techniczny doprowadził do wielu osiągnięć ekonomicznych, wnosząc równocześnie elementy zdecydowanie szkodliwe dla zdrowia człowieka. Zdrowie ludzkości jest obecnie na całym świecie coraz bardziej zagrożone przez zmieniające się na...

poleca90%

Zarządzanie - Turystyka

POGL. KlASYK.ZARZ: Max Weber- twórca koncepcji opisującej jednoznacznie strukturę i zasady funkcjonowania instytucji nastawianej na bezosobowość. Osiągane to miało być dzięki przestrzeganiu reguł tj. wykonywanie czynności urzędowych powinno być...

poleca85%

Zagadki zaginionych cywilizacji - Majowie.

Społeczności Azteków, Inków i Majów rozwijały się w wielkiej izolacji - życie toczyło się w zamkniętych warownych państwach - miastach, często toczących ze sobą krwawe wojny. Jednak między tymi burzliwymi epizodami żyjący tu ludzie zdołali...

poleca85%

Rola instytucji wychowawczych w promowaniu turystyki i rekreacji

ROLA INSTYTUCJI WYCHOWAWCZYCH W PROMOWANIU TURYSTYKI I REKREACJI Z turystyką i rekreacją mamy styczność już jako dzieci, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Każda forma aktywności w przedszkolu czy też w szkole jest pewną formą rekreacji,...

poleca90%

Urząd miejski w Nowej Rudzie

Urząd Miejski w Nowej Rudzie powstał w wyniku reformy samorządowej 1990r. W wyniku przekształcenia struktury podległej poprzednio terenowemu organowi administracji państwowej, jakim był Naczelnik Miasta Nowa Ruda, w jednostkę organizacyjną Gminy...

poleca85%

Ekonomika turystyki

dobra i usługi turystyczne

poleca90%

Produkt turystyczny

PRODUKT TURYSTYCZNY: ZAMEK KRZYŻACKI W MALBORKU Justyna Wilchowska Katarzyna Marmurowicz Justyna Walczak ??? HOT B WSTĘP Rozdział I TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA JAKO PRODUKT W ROZUMIENIU MARKETINGOWYM 1.1. POJĘCIE i KLASYFIKACJA...

poleca85%

Odnawialne źródła energii

ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII PREZENTACJA

poleca85%

Aspekt techniczny budynku hotelowego w ujęciu „Pionowym” i „Poziomym” poszczególnych stref obslugi

ASPEKT TECHNICZNY BUDYNKU HOTELOWEGO W UJĘCIU „PIONOWYM” I „POZIOMYM” POSZCZEGÓLNYCH STREF OBSŁUGI /dla obiektu kat. ***/ W zgodzie z: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i...

poleca89%

Baza gastronomiczna Paryża

Paryż uważany jest za światową stolicę gastronomii. Dla Paryżan gastronomia, raczej sztuka i wiedza o dobrym jedzeniu, jest czymś więcej niż tylko sposobem spędzania wolnego czasu. Jest nieodłącznym elementem codziennego życia, na który...

poleca85%

Rozwój turystyki a ochrona środowiska

Najwazniejsze zagadnienia związane z ochrona srodowiska w turystyce, praca zaliczona na 3,5 moze sie komus przyda pozdro

poleca89%

Organizacja Branży Turystycznej woj. śląskiego

Spis treści 1.Biura podróży – ogólne informacje, dane statystyczne, opis działalności jednego wybranego biura. 2 2.Izby turystyczne. 4 3.Regionalna Organizacja Turystyczna. 5 4.Lokalne organizacje turystyczne i stowarzyszenia. 7 5.Organizacje...

poleca85%

Rachunkowość żródła pochodzenia majątku

AKTYWA AKTYWA TRWAŁE– składniki trwale związane z jednostką. Jednostka osiąga korzyści ekonomiczne w okresie dłuższym niż 1 rok. I.WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE: - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje - prawa do...

poleca89%
poleca89%

List motywacyjny - barmanka

Agnieszka Palma Ul. Wyspowa 5/4 76-997 Bakalandia tel. kom. 500 566 500 tel. dom. 081 345 22 33 Pan Stanisław Chudowski Dział kierowniczy Ul. Burkinafaso 23/7 76-016 Disneyland Szanowny Panie! W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w biurze...

poleca88%

Rodzinne uwarunkowania rekreacji ruchowej

RODZINNE UWARUNKOWANIA REKREACJI RUCHOWEJ Rekreację zdefiniować można jako zajęcia, które są podejmowane w czasie wolnym dla odpoczynku, rozrywki, pomnażania zdrowia czy samodoskonalenia. Rekreacja to wszystkie formy aktywności nie tylko...

poleca88%

Prezentacja Swoszowic (woj. małopolskie)

Prezentacja miejscowości Swoszowice (woj. małopolskie) w załączniku!

poleca88%

Sądecki Park Etnograficzny

SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY Powstał z inicjatywy dr Hanny Pieńkowskiej. Budowany od 1969 r., a udostępniony do zwiedzania w 1975 r. Jest skansenem regionalnym, prezentującym architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową historycznej...

poleca88%

Bieszczady

WSTĘP Pasma górskie Bieszczadów zajmują południowo-wschodni kraniec Polski, na pograniczu z Ukrainą i Słowacją. Są one częścią wielkiego łuku Karpat, ciągnącego się na przestrzeni 1300km od Wiednia do Żelaznej Bramy nad Dunajem. Karpaty należą...

poleca85%

Prakseologiczne podstawy procesu edukacji fiz.

PRAKSEOLOGICZNE PODSTAWY PROCESU EDUKACJI FIZYCZNEJ Prakseologią (od greckiego praxis — „działanie”, „czynność”) nazywa się naukę o normach i zasadach skutecznego działania. Ojcem koncepcji prakseologii był Alfred Espinas, który w 1890 r....

poleca88%

Charakterystyka sysytemu opiekuńczo-wychowawczego Henryka Jordana.

Henryk Jordan urodził się 23 lipca 1842 roku w Przemyślu jako syn Bonifacego Jordana i Salomei z Wedrychowskich.1 Jego ojciec zmarł wcześnie pozostawiając żonę i syna w trudnych warunkach materialnych. Szkołę średnią ukończył w 1863r. w Tereście...

poleca88%

Fizyczne zagrożenia środowiska i ich zapobieganie

Fizyczne zagrożenia środowiska i ich zapobieganie. Zagrożenia związane z promieniotwórczością Promieniotwórczość, zwana także radioaktywnością, to zjawisko wytwarzania promieniowania jonizującego. Jest to właściwość niektórych pierwiastków...

poleca85%

Historia turystyki

HISTORIA TURYSTYKI Historia turystyki jest nierozłącznym elementem historii ludzkości. Ludzie przemieszczali się zawsze w poszukiwaniu pożywienia i miejsca zamieszkania jednak za początek turystyki uznaje się moment, gdy człowiek...

poleca85%

Kraków jako produkt turystyczny WSSP Lublin

Kraków jako produkt turystyczny W swojej pracy jako produkt turystyczny chciałabym zaprezentować Kraków, jedno z najstarszych i jak sądzę najbardziej wyjątkowych miast w Polsce. Wyjątkowość miasta wiąże się przede wszystkim z niepowtarzalnym...

poleca87%

Czas wolny osób pracujących

Spis treści: Wstęp....................................................................................................................3 Rozdział I Metodologia badań własnych 1.1. Cel pracy i metody...

poleca85%

Rekracja w moim mieście.

PODSTAWY TURYSTYKI I REKREACJI REKREACJA W MOIM MIEŚCIE Wrocław to jedno z największych i najstarszych miast w Polsce. Stolica województwa dolnośląskiego to duży ośrodek przemysłowy, gospodarczy, naukowy oraz kulturalny. Nasz Wrocław jest w...

poleca85%

Opisz na przykładzie dowolnego biura podróży lub hotelu produkty.

temat zarówno na turystykę jak i na marketing „Opisz na przykładzie dowolnego biura podróży lub hotelu produkty.”

poleca87%

Baza noclegowa Paryża

Bogata oferta Paryża obejmuje zarówno luksusowe pałace, jak i skromniejsze noclegownie. Jednak by z niej skorzystać, koniecznie trzeba zadbać o wcześniejszą rezerwacje, zwłaszcza wiosną i jesienią. Podobnie jak w innych metropoliach, również w...

poleca85%

Kodeks asertywności

I. Nie bojĘ siĘ mówiĆ TAK lub NIE II. MówiĘ co myślĘ nawet gdy inni majĄ odmienne zdanie III. Nie bojĘ siĘ wyraziĆ tego co czujĘ IV. Nie muszĘ wiedzieĆ i rozumieĆ wszystkiego V. Zawsze mogĘ zmieniĆ zdanie VI. Nie jestem nieomylny VII....

poleca87%

Gra terenowa

Cała praca w załączniku :)

poleca87%

Polska Agencja Promocji Turystyki

Polska Agencja Promocji Turystyki (PAPT) PAPT powstała w styczniu 1994 r., przekształcona z założonego w 1962 r. Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej (COIT); jest przedsiębiorstwem państwowym, któremu podlega 11 oddziałów regionalnych: w...

poleca85%

Bal sylwestrowy na bałtyku na promie Scandinavia i kalkulacja

31.12.2005 godz. 17.30 spotkanie uczestników na Bazie Promowej w Gdańsku ul. Przemysłowa 1, odprawa graniczna i zaokrętowanie na prom Scandinavia godz. 18.30-19.30 wyborne ”co nie co” w Kawiarni i Barze Panorama godz. 19.00 wyjście promu w...

poleca85%

Trasa wodna, kajakowa-dwudniowa

TRASA WODNA, KAJAKOWA – DWUDNIOWA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE Węgorzewo – Giżycko Dzień 1 (około 14 – 14,5 km): Trasa pierwszego dnia prowadzi przez Jezioro Mamry (Jezioro Mamry Małe przy wyspie, Upałty, która należy do Rezerwatu „Wyspy...

poleca87%

Współpraca międzynarodowa

Współpraca Międzynarodowa Rynek turystyczny wciąż dynamicznie rozwija się w Polsce Warunkiem sukcesu turystyki w Polsce jest niewątpliwie dynamiczny rozwój średnich hoteli jak i ogromnych sieci hotelowych, łańcuchów, czy też zrzeszeń...

poleca85%

Ocena jakości świadczonej usługi na przykładzie Sofitel Victoria Warszawa

Ocena jakości świadczonej usługi na przykładzie SOFITEL VICTORIA WARSZAWA Ocenę poziomu świadczonych usług można zobiektywizować za pomocą kryteriów oceny usług: 1.Dostępność usługi- w pojęciu tym mowa jest o lokalizacji placówki, godziny jej...

poleca85%

Analiza SWOT województwa małopolskiego

Analiza Swot Województwa Małopolskiego Mocne strony: - bardzo silny ośrodek akademicki - istnienie firm o dużym potencjale innowacyjnym i mocnej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym - rozwój infrastruktury informatycznej - rozwinięta...

poleca85%

Jankowce (Bieszczady)

Jankowce Jankowce (ok. 360 m n.p.m.) - to miejscowość położona przy spacerowym szlaku żółtym z Leska do szybowiska w Bezmiechowej u podnóży lesistego pasma Czarnego Działu (485 -...

poleca86%

Rozwój psychofizyczny poprzez turystykę i rekreację

ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY POPRZEZ TURYSTYKĘ I REKREACJĘ Podróżowanie posiada niezwykły wpływ na naszą sprawność psychofizyczną. Dzięki podróżom nie tylko miło spędzamy czas wolny od pracy czy nauki, ale przede wszystkim psychicznie odpoczywamy od...

poleca85%

Kulinaria -obrzędy wigilijne

Obrzędy wigilijne W Polsce wszystkie ważniejsze święta związane są z tradycją chrześcijańską. W naszym świętowaniu zachowały się też wcześniejsze niż chrześcijaństwo zwyczaje i obrzędy. Praktyki i elementy dawnych pogańskich świąt splotły się...

poleca86%

Obozy jako szczególna forma turystyki dla młodzieży.

W dzisiejszych czasach, w dobie szybkiego postępu techniki, w świecie, w którym wszystko zmienia się i unowocześnia, wśród młodzieży dominują zachowania związane z uczestnictwem w kulturze w formie odbioru środków masowego...

poleca86%

Turystyka nie jedno ma imię.

Bardzo często w życiu codziennym możemy spotkać się z opinią, że turystyka to zjawisko wyłącznie pozytywne. W większości zwykli ludzie nie zastanawiają się nad jej faktyczną naturą i kojarzą ją wyłącznie z pozytywnymi wyjazdami, w trakcie których...