profil

Turystyka i rekreacja

(544)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

4 online
poleca85%

Aplikacja tvnmeteo

Ja wybrałem do doświadczenia aplikację TVN Meteo. Jest to darmowa aplikacja na telefon z wbudowanym systemem operacyjnym android. Jest to bardzo potrzebna aplikacja, ponieważ można sprawdzić pogodę, to znaczy opady, temperaturę, a w związku z tym...

poleca85%

Euroregion Tatry

Moją pracą będzie euroregion Tatry z dwóch powodów. Pierwszym jakże istotnym powodem dla którego wybrałam ten temat jest to iż jest to region bardzo przyjazny dla człowieka pod względem środowiskowym. Drugim nie mniej ważnym powodem chęci opisania...

poleca85%

Firma Toshiba i jej innowacje

Firma Toshiba jest liderem i innowatorem na skalę światową w wprowadzaniu nowoczesnych technologii. Swoją siedzibę ma w Tokio. Jest to spółka publiczna, która jest notowana na giełdzie tokijskiej. Powstała w wyniku fuzji Shibaura Seisakusho oraz...

poleca81%

Przyczyny starzenia się społeczeństwa w Polsce.

Jedną głównych przyczyn starzenia się społeczeństwa w Polsce jest brak pracy i na tym wątku bym się skupił. Jest to jeden z głównych problemów gospodarczo-społecznych. Szczególnie dotyczy to krajów dobrze rozwijających się w ostatnich latach....

poleca90%

Czas wolny

2.1 Od początku istnienia człowieka, czas wolny stanowi element życia społecznego. Już od starożytności istniał podział czasu ludzkiego na zajęty i czas wolny czym interesowali się filozofowie a później naukowcy. W czasach prehistorycznych trudno...

poleca90%

Rys historyczny siatkówki w Polsce

1.1 Do Polski piłka siatkowa albo inaczej siatkówka trafiła dzięki YMCA (Young Men’s Christian Associan). Pierwszy pokaz gry w siatkówkę w Polsce odbył się w 1919 roku w Warszawie. W 1920 roku w Łodzi rozegrano pierwszy turniej drużyn szkolnych....

poleca85%

Zakładanie biura podróży - umowa o świadczenie usług turystycznych

Umowa o świadczenie usług turystycznych Zawarta w Poznaniu dnia ____________________ pomiędzy Biurem Podróży „NAZWA” z siedzibą przy ADRES, działającym na podstawie wpisu do Rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr XXX, o numerze...

poleca87%

Zakładanie biura podróży - forma prawna

Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Indywidualna działalność gospodarcza cechuje się tym, że właściciel posiada pełną kontrolę nad jej funkcjonowaniem oraz ponosi pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Forma ta będzie...

poleca89%

Baza gastronomiczna Paryża

Paryż uważany jest za światową stolicę gastronomii. Dla Paryżan gastronomia, raczej sztuka i wiedza o dobrym jedzeniu, jest czymś więcej niż tylko sposobem spędzania wolnego czasu. Jest nieodłącznym elementem codziennego życia, na który...

poleca87%

Baza noclegowa Paryża

Bogata oferta Paryża obejmuje zarówno luksusowe pałace, jak i skromniejsze noclegownie. Jednak by z niej skorzystać, koniecznie trzeba zadbać o wcześniejszą rezerwacje, zwłaszcza wiosną i jesienią. Podobnie jak w innych metropoliach, również w...

poleca83%

Geografia Paryża

Położenie geograficzne Paryża nie odznacza się szczególnymi cechami. Leży on w północnej Francji, pośrodku rozległego basenu hercyńskiego, wielkiej niecki mezozoicznej, wypełnionej utworami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi o dużej...

poleca83%

Charakterystyka Paryża

Paryż (fr. Paris) - stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju, jedno z 10. największych w Europie. Znajdują się tu...

poleca84%

Walory wypoczynkowe i specjalistyczne

Walory wypoczynkowe zaliczają się do tych walorów turystycznych, które stwarzają turyście możliwość przebywania na obszarze lub miejscowości przez dłuższy okres w celach wypoczynkowych i regeneracji sił. Mają one swe źródła w...

poleca93%

Atrakcja turystyczna

Omawiając problem atrakcyjności turystycznej nie można pominąć terminu atrakcji turystycznej, gdyż to właśnie one zachęcają ludzi do spędzania czasu poza miejscem stałego zamieszkania, oferując im wypoczynek, rekreacje czy też realizowanie celów...

poleca89%

Historia Paryża

1.1 Początki miasta Paryż to miejsce historyczne, gdzie przeszłość przeplata się z przeszłością, a zabytki z nowoczesną architekturą. Spacerując po dzisiejszym Paryżu nie dostrzeżemy już śladów celtyckiej wioski z której się on wywodzi. Sama...

poleca88%

Paryż

Paryż uznawany jest za jedno z najbardziej romantycznych miast świata. Już od średniowiecza powstawały tu licznie kościoły, uczelnie i ośrodki handlowe. Podczas renesansu miasto stało się Mekką sztuki i...

poleca85%

Zagadki zaginionych cywilizacji - Majowie.

Społeczności Azteków, Inków i Majów rozwijały się w wielkiej izolacji - życie toczyło się w zamkniętych warownych państwach - miastach, często toczących ze sobą krwawe wojny. Jednak między tymi burzliwymi epizodami żyjący tu ludzie zdołali...

poleca82%

Uzasadnienie wyboru miejsca obozu wędrownego - Szlak Orlich Gniazd.

UZASADNIENIE WYBORU MIEJSCA OBOZU WĘDROWNEGO: Trasa obozu wędrownego przebiega słynnym Szlakiem Orlich Gniazd, który jest jednym z najciekawszych szlaków turystycznych w Polsce. Niezwykle malowniczy szlak położony jest na Jurze...

poleca85%

Wybrane szlaki krajoznawcze w Polsce, wraz z opracowaniem

Szlak cysterski Cedynia- po klasztorze i kościele pozostało tylko skrzydło zachodnie, w którym jest hotel i restauracja Kołbacz- Dom Konwersów; w budynkach dawnego opactwa dom kultury, biblioteka i kościół parafialny Żarnowiec- kościół...

poleca85%

Podstawy rekreacji

Podstawy rekreacji Etymologia terminu rekreacja: odtworzyć, tworzyć – działalność mająca na celu odtworzenie czegoś. Rekreacja – to różnorakie aktywności podejmowane poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, dla odpoczynku, rozrywki i...

poleca87%

Analiza ofert turystycznych

Analiza znajduje się w załączniku - plik PDF

poleca85%

Struktura organizacyjna Turystyki w Polsce/System obsługi ruchu turystycznego

Elementy systemu organizacyjnego turystyki w Polsce: 1. Sektor gospodarczy (biura podróży, baza noclegowa, przewoźnicy, piloci i przewoźnicy, inne podmioty) 2. Administracja publiczna (administracja państwowa, samorządowa, POT, ROT, LOT (Lokalne...

poleca87%

Polska Agencja Promocji Turystyki

Polska Agencja Promocji Turystyki (PAPT) PAPT powstała w styczniu 1994 r., przekształcona z założonego w 1962 r. Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej (COIT); jest przedsiębiorstwem państwowym, któremu podlega 11 oddziałów regionalnych: w...

poleca93%

Historia konsumpcji ryb i owoców morza w Polsce

W historii kuchni polskiej ryba zajmowała znaczące miejsce. Spożywana była przeważnie w dni postne. Najpopularniejsze gatunki spożywanych w Polsce ryb to szczupak, karp, sum, sandacz, jesiotr, a także łososie, flądry, śledzie, węgorze i dorsze....

poleca85%

Polskie Parki Narodowe - ściąga

1 słowo po nazwie parku to jego symbol. np. "NW część" - połnocno zachodnia część(North West) Nadmorskie 1. Słowiński – mewa, wydmy, jeziora Łebsko i Gardno 2. Woliński – bielik, NW część wyspy Wolin i klif zalewu szczecinskiego,...

poleca83%

Obiekty światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce - ściąga

ONZ ds. Oświaty Kultury i Nauki – UNESCO Lista światowego dziedzictwa obejmuje 936 obiektów w 153 krajach 725 obiektów dziedzictwa kulturowego 183 przyrodniczego 28 o charakterze mieszanym w Zagrozeniu 35 Polskie obiekty chronologicznie 1....

poleca84%

Ściąga - zasoby i walory turystyczne

Zasoby turystyczne to obiektywnie występujące elementy środowiska przyrodniczego i społecznego, która dopiero po dokonaniu przez turystę odpowiedniej oceny mogą stać się walorami turystycznymi. Walory – inaczej dobra turystyczne – mogą być...

poleca85%

Oświecim - historia, zabytki

2.1 Położenie miasta Gmina Oświęcim to gmina o wielkości ok. 75 km2 i leży we wschodniej części Kotliny Oświęcimskiej, w powiecie oświęcimskim, który należy do województwa małopolskiego. Miejscowości położona jest na rozwidleniu rzek Wisły i...

poleca82%

Pedagogika Czasu Wolnego

Harmonogram zajęć obozu nad jeziorem

poleca85%

Biznes plan hotelu

1) CHARAKTERYSTYKA FIRMY Hotel Opresja- spółka jawna Siedziba ul. Wąska 56 87- 100 Toruń Tel. (o- 56) 880 840 44 Adres WWW: www. opresja. torun. pl Od dziecka marzyłam o tym aby mieć swój własny hotel, muc świadczyć usługi na rzecz...

poleca85%
poleca85%

Turystyka szkolna wykłady

Plik zawiera wykłady z ww przedmiotu.

poleca85%

„Spotkanie z misiem Puchatkiem” – relaksacja oparta na treningu autogennym

Wstęp: Dzieci leżą na materacach ( pod głową mają poduszeczki), w pomieszczeniu od izolowanym od hałasu. Prowadzący wprowadza dzieci w stan relaksu. Załącza cicho muzykę relaksacyjną, dzieci słuchają. Wszystkie dzieci będą się teraz bawiły w...

poleca86%

Metodologia Maciołek

METODOLOGIA Termin metoda jest pochodzenia greckiego; wyrażenie méthõdos posiada wiele znaczeń, pośród których pojawia się też takie znaczenie, jak: sposób postępowania czy robienia czegoś. Kształtuje się jako nauka na przełomie XVI-XVII w....

poleca87%

Teoria sportu

1) Ćwiczenia ruchowe są tym czynnikiem, który rozwija somatyczne i motoryczne właściwości organizmu. Ćwiczenia ruchowe kształtujące właściwości morfologiczne organizmu. Praca mięśniowa mobilizuje funkcje całego organizmu, rozwijając je....

poleca85%

Ekonomika ściagi

CENA-jest instr.składowym mieszanki marketing/jest wyni- kiem konfrontacji wielu czynn.i powinna być ustalona na takim poz.który zostanie zaakceptowany przez klienta-naby wcę,a przedsiębiorstwu zapewni rentownośc!(zwrot ponie- sionych kosztów i...

poleca80%

Pojecie infrastruktury. Infrastruktura turystyczna.

Pojęcie infrastruktury. Infrastruktura – to pojecie , które od wielu lat funkcjonuje w języku polskim, jednak nie posiada ogólnie przyjętej definicji i nie jest jednoznacznie rozumiane. Określenie infrastructure pochodzi z...

poleca86%

Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Krajoznawstwo uprawiano w Polsce już czasach Sejmu czteroletniego. Kontynuacja działań osób związanych z Sejmem były prace komisji Spraw Wewnętrznych królestwa kongresowego. Podejmowano je również w pozostałych zaborach. Krajoznawstwo było...

poleca85%

UNWTO

UNWTO Zasadniczym celem Światowej Organizacji Turystyki jest między innymi: -promocja i rozwój turystyki jako dziedziny stymulującej przedsiębiorczość, rozwój gospodarczy i społeczny; -inicjowanie działań w zakresie ochrony środowiska i...

poleca85%

Opisz na przykładzie dowolnego biura podróży lub hotelu produkty.

temat zarówno na turystykę jak i na marketing „Opisz na przykładzie dowolnego biura podróży lub hotelu produkty.”

poleca80%

Najważniejsze regiony turystyczne Polski

Pojezierze Mazurskie – region ten obejmuje wschodni pas pojezierzy od Pojezierza Olsztyńskiego, aż go granicy z Rosją i Litwą. To Kraina Wielkich Jezior, na której obszarze znajdują się największe jeziora Polski: Śniardwy i Mamry, oraz jeziora...

poleca85%

Informacja w turystyce i rekreacji

wykłady z przedmiotu

poleca85%

Wymień i opisz dokumenty transportowe

W prowadzeniu działalności transportowej do zarządzania, sterowania, kontrolowania i zapewnienia odpowiednich informacji, niezbędne są dokumenty przewozowe. Podstawowym podziałem tych dokumentów jest podział na dokumenty dotyczące transportu...

poleca86%

Wymień i opisz dokumenty spedycyjne.

Zlecenie spedycyjne - jest to dokument wystawiany przez eksportera lub importera zlecający spedytorowi zorganizowanie przewozu określonego towaru. Zleceniodawca określa w nim zakres czynności, które winien wykonać spedytor np. zgłoszenie do...

poleca85%

Aktywność ruchowa

Aktywność ruchowa młodzieży Podmiotem badań w poniższej pracy była grupa młodzieży w wieku 17 i 18 lat w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej. 1. Wprowadzenie i cel pracy 1.1. Wprowadzenie do pracy Wychowanie fizyczne...

poleca75%

Turystyka aktywna

turystyka aktywna Pojęcie turystyki aktywnej jest szeroko i różnorodnie definiowane. Wspólnym mianownikiem wszystkich teorii jest jej samodzielność organizowania lub współorganizowania przez turystę. Ponadto ważnym elementem wyjazdu jest...

poleca85%

Charakterystyka ruchu turystycznego

charakterystyka ruchu turystycznego W literaturze poświęconej turystyce można spotkać wiele definicji ruchu turystycznego. Cechą wspólną tych teorii jest określenie ruchu turystycznego jako przemieszczania się ludzi. Często autorzy...

poleca85%

Podstawy turystyki

Charakterystyka turystyki W języku łacińskim słowo „turystyka” oznacza ruch obrotowy, okrężny i odnosi się do zmiany miejsca pobytu. Natomiast w dzisiejszym ujęciu wywodzi się ono od francuskiego „tour”, co oznacza podróż kończącą się powrotem...

poleca84%

Atrakcyjność turystyczna Wyszkowa

Atrakcyjność Turystyczna Wyszkowa 1. Krótka historia Wyszkowa W 1939 r. do Wyszkowa została przyłączona część Rybienka Nowego. Pierwsze wzmianki o wsi Wyszkowo pochodzą z dokumentu księcia Konrada Mazowieckiego wydanego około...

poleca85%

Plan wycieczki pieszej górskiej (bez kalkulacji)

Program wycieczka piesza górska Beskid Sądecki Termin: 01-03.05.2010 Liczba uczestników: 20 osób (uczestnicy) 1 osoba jako opieka 1 pilot Środek transportu: Komunikacja miejska ogólnodostępna Wyżywienie: 2 posiłki dziennie...