profil

Mikroekonomia

(25)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca82%

Biznes plan

Wszysko jest w załaczniku. Nie Chciało mi się kombinować bo praca bez grafiki dużo traci.

poleca84%

Aspekty funkcjonowania funduszy emerytalnych

Główne aspekty funkcjonowania OFE 1. Struktura i koncentracja rynku OFE Rynek towarzystw emerytalnych różni się zasadniczo od innych rynków finansowych. Wynika to z przyjętych regulacji prawnych, w myśl których środki funduszy emerytalnych...

poleca85%

Modele rynku

W zależności od intensywności konkurencji na poszczególnych rynkach w literaturze ekonomicznej wyróżnia się cztery podstawowe modele rynku. Są to: konkurencja doskonała, czysty monopol, konkurencja monopolistyczna i oligopol. Podstawowe cechy...

poleca85%

Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej

POJĘCIE I ZADANIA ANALIZY EKONOMICZNEJ Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej Jest to zespół czynności badawczych, dotyczących jej wyników rzeczowych i finansowych, stanu ekonomicznego i pozycji na rynku oraz organizacji...

poleca85%

Struktura Biznesplanu

STRUKTURA BIZNES PLANU Biznes plan zbudowany jest według prostej zasady konstrukcji. Zakres merytoryczny planu podejmujący wszystkie zagadnienia wewnętrzne...

poleca85%

Wyjaśnienie pojęcia podaż oraz charakterystyka jego determinatorów

Podaż (ang. supply) to ilość dóbr, oferowana na rynku przez producentów przy określonej cenie. Zależność między ceną a podażą przedstawia krzywa podaży. Skorelowana pozytywnie z ceną (P)Podaż to moce wytwórcze: technika, technologia, rozmiar...

poleca85%

Efekt dochodowy i substytucyjny

Efekt dochodowy i substytucyjny - mikroekonomia - praca z wykresami

poleca85%

Porównanie podstawowych struktur rynkowych

Podstawowo struktury rynkowe dzielą się na dwa rodzaje: konkurencji doskonałej, oraz konkurencji niedoskonałej w której zawiera się monopol, konkurencja monopolistyczna oraz oligopol. Każda z tych struktur ma swoje charakterystyczne i...

poleca88%

Rachunek bankowy - definicja

Rachunek bankowy to umowa o charakterze cywilnoprawnym, zawarta między dwoma podmiotami, z których jednym jest bank. Umowa ta jest oparta o regulacje zawarte w kodeksie cywilnym i prawie bankowym. Na podstawie tej umowy bank zobowiązuje się, na...

poleca90%

Koszty

Przedstawiam prezentację kosztów w mikroekonomii.

poleca87%

Biznes plan

To jest prawie gotowiec tylko potrzebne sa dane

poleca90%

Biznes plan Płytex

CHARAKTERYSTKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: Firma została założona w 1992 r. w miejscowości Lasek mieszczącej się niedaleko Olsztyna , przy ulicy: Wesołej102, w której pracowało ok. 20 ludzi. Założycielami są: Waldemar Kowalski i Jarosław Nowak. W...

poleca85%

Rodzaje umów o pracę

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do osobistego wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez...

poleca85%

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, krótko- i długoterminowe.

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, krótko- i długoterminowe. Termin planowanie oznacza snucie planów, tworzenie obrazu przyszłości, określanie zamiarów, przygotowywanie działań, wyrażanie dążeń dotyczących przyszłości. Przez planowanie...

poleca85%

Podstawy mikro- i makroekonomii

TEMAT. PODSTAWOWE PROBLEMY MIKRO- I MAKROEKONOMII SPIS STREŚCI WSTĘP..............................................................................................................................2 MIKROEKONOMIA...

poleca90%

Polski rynek przesyłek pocztowych w zastrzeżonym obszarze do 50 gram

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lanego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze II rok studiów stacjonarnych ekonomii Mikroekonomia Bartłomiej Derski RAPORT POLSKI RYNEK PRZESYŁEK POCZTOWYCH W ZASTRZEŻONYM...

poleca89%

Opóźnienia gospodarcze jak na nich skorzystać?

„Opóźnienia - jak na nich skorzystać?” Na pytanie, czy na opóźnieniach gospodarczych można skorzystać nasuwa się dość oczywista odpowiedź, że tak, ale na cudzych. Nie możemy się dziwić, że bogate państwa chcą zyskać na biedzie innych. W XVIII...

poleca85%

Ochrona Obrotu Gospodarczego i Sąd Antymonopolowy

Działalność Gospodarcza Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały określone w Ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z tą...

poleca88%

Buisnes plan

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Biznes plan KAWIARENKI INTERNETOWEJ „Amber” Rachunkowość i finanse 313 Izabela ... I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA....

poleca85%

Projekt analizy ekonomicznej podmiotu gospodarczego

Praca jest z przedmiotu Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, ale nie ma takiej kategorii w serwisie.Praca w załączniku

poleca86%

Substytucja produkcji gospodarstwa rolnego na przykładzie produkcji roślinnej.

Substytucją nazywamy wzajemne zastępowanie się dóbr. Dobra substytucyjne zastępują się wzajemnie tak jak na przykład zastępują się masło i margaryna. Przeciwieństwem substytucji jest komplementarność, czyli wzajemne uzupełnianie się dóbr i tak na...

poleca86%

Jak radzono sobie z uwarunkowaniami geograficznymi na przykładzie Europy i Chin?

Niewątpliwie uwarunkowania geograficzne mają i miały wpływ na rozwój cywilizacji. Amerykanin Ellsworth Huntington był pod takim wrażeniem związków zachodzących między środowiskiem naturalnym a działalnością człowieka, że stworzył...

poleca86%

Analiza ekonomiczna

jak w temacie, wszystko i na temat

poleca85%

Zachowania nabywcze konsumenta

2. Zachowania nabywcze konsumenta Postępowanie nabywcze konsumenta jest pewnym ciągiem zachowań i działań jednostek, na który składają się aspekty fizyczne i psychiczne. Należy je rozpatrywać zarówno na poziomie mikro – poszczególnych jednostek,...