profil

Mikroekonomia

(20)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Ściąga mikroekonomia-koszty,utarg,maksymalizacja zysków,rodzaje konkurencji itp.

Koszty dzielimy na: -Krótkookresowe-technologia wytwarzania się nie zmienia się Dzielimy je na: a)stałe-nie zależą od wielkości produkcji np. zakup budynków, pensja administracji itp. b)zmienne-ich wielkość zależy od wielkości produkcji, rosną...

poleca82%

Mikroekonomia (ściąga)

Z GÓRY PRZEPRASZAM Z BRAK WYKRESÓW, ALE DO TEJ SĆIĄGI RYSOWAŁAM JE RĘCZNIE. POWINNY BYĆ ONE TAM GDZIE SĄ WOLNE LUKI W TEKŚCIE. Cechy przedsiębiorstwa INDYWIDUALNEGO WŁAŚCICIELA: - przedsiębiorstwo jest właścicielem kapitału pieniężnego i...

poleca85%

Ściąga z mikroekonomii

Ekonomia – jest nauka badającą, w jaki sposób ludzie wykorzystują ograniczone zasoby będące w ich dyspozycji, w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Ekonomia pozytywna – zajmuje się obiektywnym objaśnianiem reguł...

poleca85%

Podstawowe pytania i odpowiedzi z ekonomii

1. Definicja ekonomii. Ekonomia nauka badająca jak ludzie sobie radzą sobie z rzadkością wszelkich zasobów. Ta rzadkość decyduje o wyborze między różnymi zastosowaniami. Ekonomia zajmuje się badaniem podmiotów gospodarczych w zakresie sposobu...

poleca85%

Elastycznośći

sa to elastycznosc cenowa popytu podazy mieszana dochodowa

poleca85%

Ekonomia sciaga Iszy semestr

1. Pojęcie i zakres ekonomii Ekonomia – nauka wykrywająca i opisująca prawidłowości rządzące procesami gospodarczymi. Uczy racjonalności zachowań, gospodarowania dobrami, co wynika z ograniczonych zasobów gospodarczych i nieograniczonych potrzeb...

poleca85%

Popyt, Podaż, Równowaga rynkowa

Popyt Popyt ? ilość dobra, jaką nabywcy gotowi są zakupić przy różnym poziomie ceny. Rodzaje popytu: ? popyt na dane dobro (indywidualny) - jest to całkowity popyt efektywny na dobro przy różnych jego cenach, ? popyt globalny (rynkowy) - jest to...

poleca92%

Ściąga z mikroekonomii.

Ściąga w załączniku.

poleca92%

Koszty

Koszt krańcowy (marginalny)-to zmiana kosztu całkowitego wynikająca ze zmiany ilości zastosowanych czynników. KK=del KC/del Q Koszty alternatywne (implicite)-to rachunkowość dochodów, które czynnik wytwórczy mógłby przynieść, gdyby...

poleca85%

Konkurencja doskonała, niedoskonała

IDEALNY MODEL CEN SEZONOWYCH. W idealnym modelu cen sezonowych nie może być struktury cen stałych. Ceny będą zróżnicowane w zależnościom np. pór roku. Spekulujący powodują wyrównanie się cen w czasie. Przemieszczają dobra między regionami-z...

poleca86%

Mikroekonomia licencjat - ściągawka

ściaga w załączniku

poleca91%

Mikra ściąga

jest to całosc w pigułce

poleca85%

Mikroekonomia ściąga

Mikroekonomia – teoria nauki ekonomi, która zajmuje się przede wszystkim zadaniem poszczególnych rynków funkcjonujących w ramach danej gospodarki. Zajmuje się więc m. in. takimi zagadnieniami jak: -co określa cenę poszczególnego dobra, -co...

poleca85%

Mikroekonomia - podstawy

EKONOMIA ? zajmuje się zaspokajaniem potrzeb materialnych ludzi przy pomocy ograniczonych zasobów, które można wykorzystać w różny sposób; nauka o gospodarowaniu, procesach gospodarczych (produkcja, podział, wymiana konsumpcja), dokonywaniu...

poleca86%

Mikroekonomia

1. CELE MAKROGOSPODARCZE: 1) wysoki i stale rosnący wzrost gospodarczy, czyli wysoki i rosnący PKB 2) stosunkowo niska inflacja 3) niskie bezrobocie 4) ustabilizowanie stosunków gospod. Z zagranica co przejawia się w utrzymaniu stabilnej...

poleca86%

Mikroekonomia

MIKRO- zajmuje się badaniem rynku konsumenck (konkret badanie). EKON. POZYT.- nie dokonuje oceny, wychwytuje wartości. EKON. NORMATY.- zaczyna dokonywać oceny. KOSZT ALTER.- koszt zaniechanych możliwości Wybieramy 1 kosztem 2). POPYT-...

poleca86%

Ściąga alfabetyczna

Wyodrębnienie ekonomii politycznej jako samodzielnej dyscypliny nauki miało miejsce w Anglii za sprawa Adama Smitha (1723-1790) twórcy klasycznej szkoły ekonomii politycznej. Thomas Malthus – znany jako autor tzw. Prawa ludnościowego – ludność...

poleca85%

Mikroekonomia

W ekonomii możemy wyróżnić trzy metody badawcze: Metoda systemowa-dotyczy rozwiązania danego problemu w ujęciu całościowym. Podejście systemowe narzuca konieczność uwzględnienia wszystkich akceptów rozpatrywanego zagadnienia. Metoda rozwoju-jej...

poleca85%

Polityka społeczna

3. Definicje polityki społecznej w Polsce od okresu międzywojennego do czasów współczesnych 1938 Stanisław Rychliński ? Polska Polityka społeczna to naukowo usystematyzowany zbiór wskazówek jak usuwać albo chociaż łagodzić niesprawiedliwości i...