profil

Filozofia

(574)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

4 online
poleca90%

Dokonaj analizy proponowanej przez Kotarbińskiego etyki niezależnej

Filozofia, klasa 2 c Łukasz Światek Urodził się 31 marca 1886 roku w Warszawie. Uczęszczał do Filologicznego Gimnazjum Rządowego w Warszawie. Po usunięciu ze szkoły z powodu strajku uczniowskiego, wyjechał do Krakowa,...

poleca90%

Slowniczek z tematu o Arystotelesie

FORMA=aktywny czynnik kształtujacy z materii dana rzecz MATERIA=u jonskich fil.przyrody to z czego zbud.jest swiat , u Aryst.czysta potencjalnosc składnik sub.kształtowany przez forme SUBSTANCJA=byt samodzielny to co istnieje samo przez się, a...

poleca90%

Notatki z wykładów

Plotyn - Egipcjanin, mieszkał w Rzymie. Człowiek uduchowiony. Twierdził jeden byt wyłania się z innego.Byty są uporządkowane od majwyższego do najniższego. Apsolut - jednia. Jedno, jednia - wie co by było ze względu na coś innego. Nagrzmiała...

poleca90%

Rozważania o naturze dobra na podstawie „Dialogów filozoficznych” świętego Augustyna.

Święty Augustyn pisze, że najwyższym dobrem jest Bóg, który jest dobrem niezmiennym, prawdziwym i wiecznym, bo nieśmiertelnym. Wszystkie inne dobra są od Niego, ale nie z Niego. On jest niezmienny, ale wszystko, co stworzył jest zmienne, ponieważ...

poleca90%

Które z dzieł Nietzschego dotyczą przemiany człowieka w nadczłowieka, jakie są jej etapy. Co oznaczają symbole wielbłąda, lwa, dziecka?

?Człowiek jest czemś, co pokonanem być powinno? F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra Fryderyk Nietzsche był niezwykle oryginalnym oraz radykalnym myślicielem. Jego pisma mają wymiar poetycki, są pełne krytycyzmu względem filozofii czasów, w...

poleca90%

Analogia bytowa jako podstawa poznania natury Boga

(Wersja z przypisami w załączniku) Analogia bytowa jako podstawa poznania natury Boga, pozwala uniknąć zarówno agnostycyzmu jak i antropomorfizmu teologicznego. Za pomocą różnych argumentów można wykazać istnienie Boga, jednak mało który...

poleca90%

Transcendentalia u Św. Tomasza z Akwinu

TEMAT: Tomistyczne koncepcje Transcendentaliów TRANSCENDENTALNE WŁAŚCIWOŚCI BYTU – PRAWDA Autor: Mieczysław Albert Krąpiec Tytuł: „Metafizyka” Miejsce publikacji: Lublin KUL 1995 r....

poleca85%

Filozofia

METAFIZYKA [94-122] 1. Jakie dziedziny [dyscypliny filozoficzne] filozofii wyróżniamy? Dziedziny filozoficzne: 1) Logika - zajmuje się myśleniem. Najpierw trzeba nauczyć się myśleć, argumentować, temu służy logika 2) Fizyka – zbiór nauk,...

poleca85%

Człowiek z punktu widzenia filozofii.

Człowiek - z punktu widzenia filozofii swoisty przedmiot refleksji dany jako psychofizyczna całość, ukonstytuowana przez równoczesne bytowanie w 2 wymiarach: cielesno-fizycznym, łączącym cz. ze światem przyrody, z którego się ewolucyjnie wywodzi i...

poleca85%

Filozofia św. Tomasza

Św. Tomasz z Akwinu /1225-1274/ Tomasz z Akwinu stworzył drugi wielki system należący do myśli chrześcijańskiej. W odróżnieniu do św. Augustyna, który nawiązywał do Platona, Tomasz z Akwinu nawiązywał do starożytnego arystotelizmu. Tomasz z Akwinu...

poleca85%

Doktryny społeczno-etyczne starożytności

Oddzielenie sfery sacrum i profanum Przesłanki do wykrystalizowania się racjonalnej refleksji nad sprawami ludzkimi, refleksji niezależnej od myślenia sakralnego narodziły się wraz z powstaniem starożytnych greckich demokracji w stosunkowo...

poleca85%

Czy wspólczesne poznanie naukowe daje gwarancje rozwoju ludzkości?

„ Cała nauka w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna – ale nadal jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy” >>> Albert Einstein<<< Poznanie – ogólnie- proces zdobywania wiedzy o rzeczywistości ( akty poznawcze,...

poleca85%

Natura u Krąpca

Cezary Mastalerz Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca Lublin, KUL 2006 0 Wstęp Odpowiednie rozumienie natury ludzkiej jest dziś sprawą doniosłą. Staje się to zrozumiałe, gdy uwzględni się ciągle trwający rozwój...

poleca85%

Św. Tomasz z Akwinu Dowód 4

Św. Tomasz z Akwinu Dowód 4 Dowód z doskonalosci Św. Tomasz z Akwinu zakładał, że istnienie Boga można dowieść pięcioma drogami. Pierwszy dowód traktuje o ruchu. Za pomocą zmysłów człowiek może stwierdzić, że w świecie zachodzi zjawisko...

poleca85%

Mistyka i racjonalizm w myśli średniowiecznej

W średniowieczu filozofia chrześcijańska rozwijała się pod wpływem filozofii greckiej. Wyznawcy takiej filozofii zakładali istnienie dwóch światów. Pierwszym był świat dostrzegalny przez wszystkich za pomocą zmysłów. Drugim był świat niewidzialny,...

poleca89%

Co Sokrates chciał udowodnić swoim rozmówcom.

Sokrates był człowiekiem skromnym i mądrym, choć wcale się za takiego osobnika nie uważał, o czym mogą świadczyć wypowiedziane prze niego słowa. Oskarżony o bezbożność zamiast się bronić, wygłosił wykład, w którym sformułował zasady własnej...

poleca85%

Czym jest szczęście?

Wiesz, co sprawia, że każda chwila, każda myśl, każde zdarzenie, każdy dzień i całe życie nabiera nagle innych barw? Czy wiesz, dzięki czemu tak się dzieje? Wiesz, co sprawia, że te wszystkie rzeczy są tak niesamowite i wspaniałe? Zgodzisz się ze...

poleca89%

Fryderyk Nietzche - tako rzecze zaratustra

Fryderyk Nietzsche 1844-1900 Nietzsche był bardzo oryginalnym i radykalnym myślicielem. Jego pisma są prorocze, poetyckie i pełne głębokiego krytycyzmu wobec filozofii, którą zastał. Jego własna filozofia stanowi w znacznej mierze ciągły atak...

poleca85%

Notatki z wykładów z filozofii na Filologii Polskiej.

Plik zawiera opracowanie wykładów przerobionych na Filologii Polskiej.

poleca85%

Przyrodnicze koncepcje bytu społecznego

Społeczeństwo jest częścią przyrody, a zatem warunki przyrodnicze wywierają wpływ na jego życie. Chcąc bardziej uściślić zakres mojej pracy będę używała terminu „byt społeczny” dla określenia tego, co istnieje. Jednak zanim przejdę do...

poleca85%

Dowód ontologiczny św. Anzelma, Różnica między metoda Platona a Arystotelesa

Dowód ontologiczny św. Anzelma Poza tym Anzelm był autorem zupełnie samodzielnego dowodu, który wyłożył w Proslogionie. Tamte w rzeczywistym świecie znajdowały podstawę do wniosku, że istnieje Bóg; tu zaś Anzelm podjął próbę dowiedzenia istnienia...

poleca85%

Co jest celem nauki?

1.Wprowadzenie. Określenie celu nauki jest trudnym zadaniem ze względu na spore różnice w pojmowaniu tego pojęcia przez uczonych. Problemem jest już samo określenie słowa „nauka”. Salomea Kowalewska pod koniec lat 80-tych przeprowadziła...

poleca89%

Istota człowieka to nie abstrakcja tkwiąca w poszczególnej jednostce. jest ona w swojej rzeczywistości całokształtem stosunków społecznych Karol Marks

Wstęp Kim jest człowiek? Według religii chrześcijańskiej jest najdoskonalszą istotą na ziemi. Postawił go na tej pozycji sam Pan Bóg, dając Adamowi władzę nad światem zwierząt i roślin w Raju. Pierwsi ludzie mogli korzystać ze wszystkich...

poleca89%

Indywidualizm i indywiduum szanse i zagrożenia w życiu społeczno politycznym

PRACA TRAKTUJĄCA O FILOZOFICZNYCH PODSTAWACH KONCEPCJI POLITYCZNYCH, INDYWIDUALIZM ZESTAWIONY Z PATERNALIZMEM. PRACA BEZNADZIEJNA STYLISTYCZNIE POSIADAJĄCA JEDNAK KILKA DOBRYCH POMYSŁÓW.

poleca89%

Kimże jesteś, człowieku!

Kimże jesteś, człowieku...?? Znów obudziłeś się nie wiedząc, kim naprawdę jesteś, znów wykonujesz te same czynności; wstajesz z łóżka, myjesz się, ubierasz, jesz, pijesz, i wychodzisz do szkoły lub pracy, po raz kolejny spotykasz tych samych...

poleca89%

Filozofia wymiany handlowej

Wstęp....................................................................................................3 1. Wymiana jako warunek wartości ekonomicznej...............................4 2. Obiektywizacja...

poleca89%

Uniwersologia

Uniwersologia - interdyscyplinarna wiedza o przyczynowo–systemowej naturze świata, o uniwersalnych prawidłowościach zjawisk i procesów w nim przebiegających oraz systemowym sposobie logicznego myślenia, jako niezbędnym elemencie rozwoju...

poleca89%

Filozofia tir

1) TALES, ANAKSYMANDER, ANAKSYMENES /GRECKA FILOZOFIA PRZYRODY I SYSTEMY PRESOKRATYCZNE/ TALES -> , pochodził z Miletu, pierwszy filozof przyrody, który zerwał z mitologiczną tradycją, kupiec wykorzystujący swą mądrość do mnożenia pieniędzy...

poleca89%

Oczekujesz miłości, a możesz otrzymać rozczarowanie

Oczekiwanie, to coś, czego się pragnie lub spodziewa. Każdy z nas ma jakieś oczekiwania. Jedne są małe, inne wielkie. Oczekujemy pewnych zachowań, reakcji, zdarzeń? Nasz umysł przygotowuje się na nadejście upragnionej chwili. Ale co się dzieje,...

poleca89%

Czy w życiu warto kierować się tym, co niepewne?- esej z "Myśli" Blaise Pascal'a

Czy w życiu warto kierować się tym, co niepewne? „Nie wiem, kto mnie wydał na świat, czym jest świat, czym jestem ja sam, żyję w okropnej niewiedzy wszystkich rzeczy...”1- ten fragment dzieła „Myśli” Blaise’a Pascala...

poleca89%

Szkoła "ruchu" i szkoła "niezmienności" czyli jak rozumieli byt greccy filozofowie przyrody.

1. Sposoby pojmowania świata w starożytności Starożytny sposób pojmowania świata przez pierwszych filozofów był bardzo niedoskonały. Opierał się on głównie na tym co ludzie widzieli i czego doświadczali, gdyż nauka i technika nie były na...

poleca89%

"Wszyscy żyjemy na tym świecie..."

"Wszyscy żyjemy na tym świecie, po którym ręka w rękę kro¬czą: dobro i zło, grzech i niewinność. Zamknąć oczy na jedną jego połowę, by żyć w spokoju i bezpieczeństwie - to jakbyśmy chcieli dla większej pewności wędrować z zamkniętymi oczami wśród...

poleca89%

Przykładowy egzamin z HFI

to jest przykładowy egzam z Historii Filozofii..

poleca89%

Żałoba po rozstaniu partnerów jako okres lepszego zrozumienia życia

Żałoba po rozstaniu partnerów jako okres lepszego zrozumienia życia „Żal i żałoba mają w sobie coś świętego i nietykalnego… „ H. Sienkiewicz Żałoba jest przeżywaniem straty kogoś bliskiego. Współcześnie generalizuje się ową stratę...

poleca85%

Czym jest dla nas epoka średniowiecza i jakie współczesne problemy odnajdujemy w niej

I. Wstęp -Obraz epoki średniowiecza- Niejeden historyk śledzący rozwój ludzkiej świadomości i wiedzy na przestrzeni wieków skłonny jest przyjąć tezę, że nie mające wiele wspólnego z obiektywną prawdą fikcje i mity, mają często o wiele trwalszy...

poleca85%

Wybór - przekleństwo współczesności.

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę”. Jerzy Liebert W życiu każdego człowieka, w życiu każdego z nas są chwile i sytuacje wymuszające dokonania wyboru. Częstokroć jest to wybór decydujący o...

poleca85%

Przy prawo do godnego życia wiąże się z prawem do godnej śmierci

Temat mojej pracy brzmi : Czy prawo do godnego życia wiąże się z prawem do godnej śmierci? Myślę, że jest to temat bardzo popularny w dobie żarliwych dyskusji o zalegalizowaniu eutanazji. Ale żeby móc dobrze...

poleca85%

Etyka Kanta

PRACA EGZAMINACYJNA Z FILOZOFII TEMAT: ETYKA KANTA PLAN PRACY : 1. Definicja etyki i moralności 2.Etyka Kantowska 3.Imperatyw kategoryczny 4. Krytyka Kanta 5 Podsumowanie. 6. Literatura...

poleca85%

Czy możliwa jest harmonia kultury i natury?

Człowiek jest częścią natury, jest jej tworem. Kultura natomiast to twór człowieka. W tym sensie kultura nie jest antagonistą natury - jest jej koniecznym rezultatem. Jan Gwalbert-Pawlikowski zwrócił jednak uwagę na to, iż “kultura wyszła z...

poleca85%

Konsekwencjonalizm

KONSEKWENCJONALIZM Konsekwencjonalizm- to pogląd według którego niezależnie od rodzaju wartości wyznawanych przez indywidualny lub instytucjonalny podmiot działania właściwą na nie reakcją jest ich propagowanie.Działający winien je...

poleca88%

Crell

Crell, Krell, Crellius, Jan (1590-1633) urodził się w 1590 roku w Helmetsheim we Frankonii w rodzinie mieszczańskiej. Jego ojciec, również Jan, był pastorem luterańskim. Humanista, najwybitniejszy teolog braci polskich. Z pochodzenia Niemiec,...

poleca85%

Duns Szkot

Duns Szkot: ŻYCIE I PISMA. Duns Szkot, ur. nieco przed 1270 r., zm. w 1308 r., był franciszkaninem. Jego krótkie życie było całkowicie poświęcone nauce. Uczył się, a potem nauczał w Oksfordzie; w 1304 r. udał się do Paryża, gdzie osiągnął doktorat...

poleca85%

Prawda.

Prawda. Czym jest tak naprawdę prawda. Czy to jest mówienie wszystkiego co się myśli i wie? Czy czymś innym? A może mówienie ukochanej osobie, że pięknie wygląda mino, że tak naprawdę myślimy coś innego? Według mnie prawda jest bardziej złożona...

poleca88%

Państwo i władza w interpretacji Machiavellego.

Państwo i władza w interpretacji Machiavelliego Odkąd ludzie zajmują się badaniem zjawisk z dziedziny polityki i w swoich dociekaniach usiłują zrozumieć mechanizmy działania politycznych związków społeczności ludzkiej, państwo stanowi...

poleca88%

Mini słowniczek zagadnień

Abstrakcja – najogólniejsze pojęcia, np. pojęcia cech i relacji, kategorie, ogólne prawa naukowe i teorie, przedmioty oderwane, powstałe w rezultacie czynności abstrahowania, tj. myślowego wyodrębniania pewnych cech danego przedmiotu, istotnych ze...

poleca88%

Filozofia humanistyki

Semiotyka-ogólna nauka o znakach..W obrębie semiotyki są:semantyka-ogólna nauka o stosunku zachodzacym miedzy znakami jezykowymi a tym ,do czego znaki te odnoszą się.Syntaktyka-ogólna nauka o rodzajach językowych i regułach poprawnego wiazania...

poleca85%

Historia filozofii nowożytnej i współczesnej.

KARTEZJUSZ 1596-1650 -ojciec filozofii starożytnej -gł dzieła „rozprawa o metodzie”, „zasady filozofii” METODA to pewien zbiór reguł, którym należy się podporządkować dokonując badań: a) reguła oczywistości-przyjąć można takie twierdzenie,...

poleca88%

Dylematy tożsamościowe Anthony Giddens

Do naszego codziennego życia coraz częściej wkrada się powątpiewanie. Jest to skutek tego iż stykamy się z wieloma aspektami rzeczywistości, z których musimy wybrać jedno właściwe. Ale właśnie to napawa nas tą obawa, ponieważ ciężko jest nam...