profil

Badania operacyjne

(22)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca86%

Metodyka

1.Istota i podział metodologii Pojęcie „metodologia” jest składową słów: „metoda” i „logia”, przy czym „metoda”, pochodząca od greckiego słowa methodos – metodyczny, to inaczej droga; natomiast, „logia”, wywodząca się od greckiego słowa...

poleca85%

Badanie CSI

Przykład CSI

poleca85%
poleca86%

Konkurencyjność samochodów Skoda na polskim rynku

PRACA W CZĘŚCI PRZEPISYWANA Z INTERNETU PRZEZ REZOLUTNEGO I ZARADNEGO AUTORA. W ZAŁĄCZNIKU PRACA WRAZ ZE ZDJĘCIAMI. MIŁEGO KORZYSTANIA! WYDZIAŁ EKONOMIKI BIZNESU, STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH i TURYSTYKI Konkurencyjność samochodów Skoda na rynku...

poleca85%

Bezpieczeństwo biznesu- wykłady

Bezpieczeństwo Biznesu 4 działy: wywiad gospodarczy, kontrwywiad gospodarczy, ochrona lojalności pracowników, ochrona mienia i osób. Podstawowe pojęcia: Bezpieczeństwo to pewien stan dotyczący osób lub organizacji. Dotyczy następujących...

poleca85%

Hiszpania w UE

SPIS TREŚCI Str. 1. Wstęp 3 1.1. Cel pracy, uzasadnienie wyboru tematu 4 2. Ogólna charakterystyka Hiszpanii 2.1. Położenie geograficzne, podział administracyjny, język, ludność 5 2.2. Historia Hiszpanii 7 2.3....

poleca82%

Wpływ kultury organizacji na realizację zadań pełnionych ról w zakładzie pracy

Definicja kultury jest szeroko rozumianym pojęciem w literaturze można znaleźć 150 różnych definicji. Czarnowski podkreśla, że kultura to zespól norm społecznych wykraczających po za pojedynczą jednostkę, stanowi element integrujący szereg grup...

poleca78%

Drzewa decyzyjne i macierz wypłat

SPIS TREŚCI 1.Istota pojęcia str. 3 1.1. Drzewo decyzyjne str.3 1.2. Macierz wypłat str.3 1.3. Etapy analizy str. 4 2.Budowa drzewa na przykładzie str.4 3. Przykład drzewa decyzyjnego str.7 4.Przykład macierzy wypłat str.9 5. Wnioski str.13...

poleca85%

Środki ochrony jednolitego rynku europejskiego

ŚRODKI OCHRONY JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO Pomimo utworzenia unii celnej, co oznaczało zniesienie wszelkich ceł i ograniczeń ilościowych w handlu pomiędzy krajami członkowskimi, istniały wciąż innego typu przeszkody podnoszące koszty tego...