profil

Algebra

(5)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
poleca84%

Macierze, całki- ściąga

ściąga z macierzy, całek itd

poleca82%

Macierz odwrotna

Niech będzie dana nieosobliwa macierz A. Wówczas macierz B spełniającą warunek nazywamy macierzą odwrotną do macierzy A i oznaczamy A–1. Iloczyn macierzy i macierzy do niej odwrotnej jest przemienny: AA–1 = A–1A = I.

poleca80%

Wzory Cramera

Układ n równań liniowych z n niewiadomymi ma postać

poleca76%

Rząd macierzy

Rzędem macierzy nazywamy maksymalną liczbę liniowo niezależnych wierszy tej macierzy. Rząd macierzy A będziemy oznaczać R(A). Aby znaleźć rząd macierzy A przekształcamy ją do postaci

poleca85%

Własności wyznaczników

Zamiana wierszy na kolumny i kolumn na wiersze nie zmienia wartości wyznacz¬nika, o ile zachowamy niezmienioną kolejność ich elementów. 2 Wyznacznik, w którym wszystkie elementy jednego wiersza (kolumny) są równe zeru, jest równy zeru. 3...