profil

Zarządzanie przedsiębiorstwem

(15)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

Podstawy zarządzania

CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA Rozdział 1 Działanie ludzkie jako przedmiot działalności organizatorskiej Rozdział 2 Organizacja jako obiekt badań Rozdział 3 Zarządzanie przedsiębiorstwem Rozdział 1...

poleca83%

Organizacja i zarządzanie

Różne są opinie, czy kierowanie jest nauką, czy sztuką (według Kuliga, Bockingera). Pomimo, że niektóre aspekty kierowania stały się naukowe, to niektóre dziedziny kierowania są sztuką. Wiedza (nauka) i umiejętności (sztuka) muszą być ze sobą...

poleca84%

Kształtowanie się układu kapitalistycznego w europie zachodniej (XVI w. – poł. XVIII w.).

Okres od XVI w. do poł. XVII w. – okres narodzin kapitalizmu, tzw. okres współczesnego kapitalizmu; epoka manufaktury; okres akumulacji pierwotnej. Każde z tych określeń ma sens. Cały ten okres to okres przejściowy pomiędzy feudalizmem a...

poleca84%

Funkcjonowanie spółek handlowych

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. TYPOLOGIA SPÓŁEK 1) spółka osobowa - spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną, 2) spółka kapitałowa - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną, Spółka...

poleca82%
poleca75%

Dualizm gospodarczy europy

Do końca XV w. tendencje rozwoju gospodarczego w całej Europie były zbliżone. Ustrój feudalny prowadził do zacierania się istotnych różnic jakie istniały w starożytności, różnic cywilizacyjnych jakie istniały pomiędzy płd. zach. częścią Europy,...

poleca80%

Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa

BUDOWANIE POTENCJAŁU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Konkurencja wiąże się ściśle z występowaniem podmiotów konkurencyjnych. Interesy tych podmiotów są przynajmniej częściowo niezgodne co prowadzi do ujawnienia się konfliktu....

poleca63%

Wielkie odkrycia geograficzne oraz ich skutki gospodarcze i społeczne

Wielkie odkrycia geograficzne przypadły na koniec XV i pocz. XVI w. Nie zakończyły one jednak ery odkryć. Odkrycia trwały nadal. W ślad za odkryciami szła penetracja odkrytych terenów i ich kolonizacja. Odkryte tereny od początku stały się...

poleca85%

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykłady

WYKŁAD 1 Przedmiotem nauk o przedsiębiorstwie są przedsięb., które wytwarzają dobra, świadczą usługi i nastawione są na zaspokajanie cudzych potrzeb, które posiadają właściciela i właściciel przeznacza część kapitału na prowadzenie...

poleca92%

Innowacje i kreatywność.

Wykłady z "Przedsiębiorczość i przedsiębiorca" z dr S.Gutkovą w Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Posiadam więcej wykładów na slajdach z tego przedmiotu. Na życzenie mogę wysłać. Slajdy w załączniku.