profil

Zarządzanie przedsiębiorstwem

(15)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
poleca83%

Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa

BUDOWANIE POTENCJAŁU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Konkurencja wiąże się ściśle z występowaniem podmiotów konkurencyjnych. Interesy tych podmiotów są przynajmniej częściowo niezgodne co prowadzi do ujawnienia się konfliktu....

poleca79%

Dualizm gospodarczy europy

Do końca XV w. tendencje rozwoju gospodarczego w całej Europie były zbliżone. Ustrój feudalny prowadził do zacierania się istotnych różnic jakie istniały w starożytności, różnic cywilizacyjnych jakie istniały pomiędzy płd. zach. częścią Europy,...

poleca82%
poleca68%

Wielkie odkrycia geograficzne oraz ich skutki gospodarcze i społeczne

Wielkie odkrycia geograficzne przypadły na koniec XV i pocz. XVI w. Nie zakończyły one jednak ery odkryć. Odkrycia trwały nadal. W ślad za odkryciami szła penetracja odkrytych terenów i ich kolonizacja. Odkryte tereny od początku stały się...

poleca85%

Organizacja i zarządzanie

Różne są opinie, czy kierowanie jest nauką, czy sztuką (według Kuliga, Bockingera). Pomimo, że niektóre aspekty kierowania stały się naukowe, to niektóre dziedziny kierowania są sztuką. Wiedza (nauka) i umiejętności (sztuka) muszą być ze sobą...

poleca85%

Podstawy zarządzania

CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA Rozdział 1 Działanie ludzkie jako przedmiot działalności organizatorskiej Rozdział 2 Organizacja jako obiekt badań Rozdział 3 Zarządzanie przedsiębiorstwem Rozdział 1...

poleca85%

Kształtowanie się układu kapitalistycznego w europie zachodniej (XVI w. – poł. XVIII w.).

Okres od XVI w. do poł. XVII w. – okres narodzin kapitalizmu, tzw. okres współczesnego kapitalizmu; epoka manufaktury; okres akumulacji pierwotnej. Każde z tych określeń ma sens. Cały ten okres to okres przejściowy pomiędzy feudalizmem a...

poleca85%

Funkcjonowanie spółek handlowych

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. TYPOLOGIA SPÓŁEK 1) spółka osobowa - spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną, 2) spółka kapitałowa - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną, Spółka...

poleca85%

Zarządzanie przedsiębiorstwem - wykłady

WYKŁAD 1 Przedmiotem nauk o przedsiębiorstwie są przedsięb., które wytwarzają dobra, świadczą usługi i nastawione są na zaspokajanie cudzych potrzeb, które posiadają właściciela i właściciel przeznacza część kapitału na prowadzenie...

poleca92%

Innowacje i kreatywność.

Wykłady z "Przedsiębiorczość i przedsiębiorca" z dr S.Gutkovą w Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Posiadam więcej wykładów na slajdach z tego przedmiotu. Na życzenie mogę wysłać. Slajdy w załączniku.

poleca85%

Wykłady z zarządzania

Zarządzanie-to rodz kierowania, przy którym kierujący ma uprawnienia zwierzchnie w stos do podległych mu pracowników lub instytucji, wynikające bezpośrednio z własności środków produkcji albo nadane przez organy reprezentujące właściciela środków...

poleca87%

System folwarczno-pańszczyźniany w europie wschodniej.

W rozwoju tego systemu wyróżnia się 4 okresy: 1) to przeł. XV/XVI w. do lat 30-tych XVII w., 2) od lat 30-tych XVII w. – poł. XVIII w., 3) 2 poł. XVIII w. – okres ożywienia gospodarczego związany m.in. z rozwojem umysłowym okresu oświecenia,...

poleca86%
poleca85%

Zmiany, narastanie elementów kapitalizmu w przemyśle europejskim

Zorganizowanie rzemiosła miejskiego do końca XV w.. Rzemiosło zorganizowane było w cechy. Charakteryzowało się tym, że cechy miały monopol na produkcję, zbyt towarów, na naukę zawodu. Były to organizacje o charakterze przymusowym. Rewolucja cen w...

poleca85%

Zarządzanie przedsięborstwem-strategie

Epoka industrialna – Polska Epoka postindustrialna – kraje wysoko rozwinięte przeszły do niej w latach 70-tych (przemysł traci na rzecz usług, technologie bazują na wiedzy) WYKSZTAŁCANIE SIĘ ZARZADZANIA STRATEGICZNEGO 1. GLOBALIZACJA RYNKU...