profil

Zarządzanie kadrami

(7)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
poleca84%

Zachowania organizacyjne

Czynniki indywidualne, Róznice interpersonalne, Róznice intrapersonalne, Co powinien posiadać kierownik, Efektywność grupy, Struktura organizacyjna, Kultura organizacyjna, Sprawność komunikacyjna

poleca85%

Zarządzanie kadrami -ściąga

Sciaga jest o wszystkim z zarzadzania kadrami z wykładów a także z ćwiczeń.

poleca83%

Psychologia zarządzania

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA I. INTERAKCJA, KOMUNIKACJA KONTAKT. KOMUNIKACJA – jest ważna w zarządzaniu firmą, ponieważ: 1. jest jedną z trzech umiejętności istotnych dla prawidłowego funkcjonowania firmy (umiejętności techniczne,...

poleca85%

Funkcje planowania karier. Rodzaje metody szkolenia pracowników

Funkcje planowania karier - znaczenie dla jednostki i dla firmy. Właściwa polityka personalna (kadrowa) organizacji zmierza do osiągnięcia szeregu celów. Między innymi związane jest z realizacją kariery i rozwoju profesjonalnego pracowników oraz...

poleca85%

Strategie i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi

Strategia to system zasad na podst. których podejmowane są decyzje i dokonuje się wyborów, które wyznaczają względnie stały sposób działania org.i alokacji jej zasobów, związany z pozycją org. względem otoczenia. Zarządzanie strategiczne to...

poleca85%

Komunikacja

Proces komunikacji rozpoczyna się wówczas, gdy u nadawcy pojawi się inten-cja, zamiar, w postaci określonej myśli, którą dana osoba pragnie przekazać innym. Intencją można nazwać pewien stan świadomości. Nadawca przekształcając intencję w sposób...

poleca88%

Logika

Logika