profil

Pierwsza pomoc

(21)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
poleca90%

BLS, ostra niedrożność dróg oddechowych, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, napad padaczki, hipoglikemia, wstrząs mózgu, rany głowy.

BLS - (ang. basic life support) podstawowe zabiegi resuscytacyjne - polega m.in na uciskaniu klatki piersiowej i oddechach ratowniczych; Działania reanimacyjne podejmujemy w następującej kolejności: A (airways) - udrożnić drogi oddechowe; B...

poleca88%

Urazy kręgosłupa - prezentacja

Praca znajduję się w załączniku w postaci Prezentacji Power Point

poleca90%

Udary mózgu - skrypt do prezentacji

Udar mózgu - jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się powyżej 24 godzin lub prowadzące do śmierci wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe. Czynniki ryzyka udaru {Czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego...

poleca85%

Ratownik medyczny

ratownik medyczny

poleca86%

Medycyna sportowa

2.Dysfunkcje nadgarstka- skręcenia, zwichnięcia, złamanie wyrostka haczykowatego k. haczykowatej, konflikt promieniowi łódeczkowaty, 3.Uszkodzenie łękotki – blok kolana 4. Skręcenie nadgarstka – upadek, działanie siły kinetycznej 5.kolano...

poleca86%

Pierwsza pomoc - pomoc przedmedyczna

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności ratownika (osoby udzielającej pierwszą pomoc) prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb. Etapy...

poleca84%

Badanie neurologiczne

Elementy badania neurologicznego: 1. badanie stanu świadomości 2. badanie głowy 3. badanie objawów oponowych 4. badanie nerwów czaszkowych 5. badanie układu ruchu 6. badanie czucia 7. badanie mowy Badanie stanu świadomości: a) ocena orientacji co...

poleca79%

Pierwsza pomoc-zasady udzielania

Pierwsza pomoc — zespół czynności wykonywanych w razie urazu lub nagłego ataku choroby w celu zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala). Rozróżnia...

poleca89%

BTLS (Basic Trauma Life Suport)

BTLS (z ang. Basic Trauma Life Suport), to w prostym tłumaczeniu szybkie badanie urazowe. Czynności zawarte w tym elastycznym szkielecie postępowania mają na celu szybkie wykrycie urazów zagrażających życiu poszkodowanej osoby. Sformułowanie...

poleca85%

Ściąga podręczna

podręczna ściąga z pierwszej pomocy