profil

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

(74)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca87%

Rozwój pielęgniarstwa polskiego- historyczne i społeczne uwarunkowania.

Rozwój pielęgniarstwa polskiego- historyczne i społeczne uwarunkowania.

poleca85%

Prawa pacjenta w Unii Europejskiej

PRAWA PACJENTA W UNII EUROPEJSKIEJ Kwestie związane ze służbą zdrowia regulowane są zarówno przez ustawodawstwo wspólnotowe, jak i prawodawstwo każdego z państw członkowskich. Dla pacjentów ważny jest fakt, że mogą korzystać z usług medycznych...

poleca85%

Historia ortopedii i rehabilitacji

Historia ortopedii i rehabilitacji Historia ortopedii Zafascynowani postępem chirurgii ortopedycznej ostatnich dziesiątków lat, często zapominamy, że jej osiągnięcia stanowią wynik doświadczeń wieków i lat minionych. Kształtowaniu wiedzy...

poleca91%

Atopowe zapalenie skóry

Pielegniarstwo - praca w załączniku

poleca89%

Pielęgniarstwo- ściąga

Temperatura ciała-to wartość pomiarowa odczytywana na skali termometru. W Polsce pomiar ten odbywa sie w skali Celsjusza. Temp ciała ulega nieznacznym wahaniom w ciagu dnia, jej wzrost lub spadekmogą spowodowac różne czynniki. Temp ciała mierzy...

poleca89%

Rehabilitacja w RZS

SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA CHOROBY…………………………………………………2 PATOMORFOLOGIA………………………………………………………………....2 PRZEBIEG I OBJAWY…………………………………………………………...…..2 ZMIANY W STAWACH……………………………………………………….………3 LECZENIE………………………………………………………………………..…….4...

poleca88%

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe należą do najbardziej rozpowszechnionych, są one bowiem wyrazem reakcji organizmu na niebezpieczeństwo, na sygnały zagrażające bezpośrednio lub symbolicznie. Organizm reaguje na te zewnętrzne i wewnętrzne – nie zawsze...

poleca85%

Opiekun w domu pomocy społecznej

Trzymasz w ręku los drugiego człowiek. Opieka i pielęgnacja geriatryczna nie są rzemiosłem, którego można się wyuczyć raz na zawsze (J.Gielas) Personel opiekuńczy, w większym stopniu niż by się to zdawało przy okazji pierwszej pobieżnej...

poleca87%

Poród naturalny, przygotowanie i prowadzenie.Pozycje wertykalne w II okresie porodu i poród w wodzie.

1.Wstęp Poród jest trudnym, wymagającym wielkiego wysiłku i poświęcenia aktem Matki na rzecz dziecka. Od zarania dziejów w tej ważnej chwili towarzyszyły kobiecie osoby starające się ją wspierać i pomagać, dbać o pomyślne zakończenie porodu....

poleca85%

Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z urazem czaszkowo-mózgowym

ZADANIA PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD CHORYM Z URAZEM CZASZKOWO-MÓZGOWYM

poleca88%

Zmiany w kształceniu pielęgniarek i położnych

Program studiów powinien obejmować co najmniej 6 semestrów zajęć dydaktycznych oraz praktykę zawodowa Kształcenie pielęgniarek na poziomie licencjackim minimum 3 – letnim

poleca88%

Wpływ doświadczenia zawodowego na postawy

WSTĘP 5 ROZDZIAŁ I - POSTAWY. MECHANIZM KSZTAŁTOWANIA SIĘ POSTAW 1.1. Postawy i ich istota 1.2. Rodzaje postaw. Cechy 1.3. Źródła postaw 1.4. Doświadczenie jako czynnik istotnie determinujący postawy ROZDZIAŁ II - SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA...

poleca85%

Wpływ doświadczenia zawodowego na postawy wobec mieszkańców DPS

1. BIBLIOGRAFIA 2. ANKIETA BIBLIOGRAFIA 1. Arson E. : Człowiek –Istota Społeczna, PWN, Warszawa, 1978 2. Czapiński J. : Psychologia pozytywna-nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, tom IV, PWN, Warszawa 2004 3....

poleca85%

Wpływ doświadczenia zawodowego Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego na postawy wobec mieszkańców DPS

. BIBLIOGRAFIA 2. ANKIETA BIBLIOGRAFIA 1. Arson E. : Człowiek –Istota Społeczna, PWN, Warszawa, 1978 2. Czapiński J. : Psychologia pozytywna-nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, tom IV, PWN, Warszawa 2004 3....

poleca87%

Program profilaktyczny dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych

1. TYTUŁ: Program profilaktyczny dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych. Nazwa programu : "Pijane dzieci", czyli jak reagować na "eksperymenty" naszych pociech z alkoholem program z POZ

poleca86%

Pedagogika: werbalne, niewerbalne, bezpośrednie

FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ (TECHNIKI WYCHOWAWCZE) I Formy oddziaływań werbalnych. II Formy oddziaływań niewerbalnych. III Formy oddziaływań doraźnych. I Formy oddziaływań werbalnych. 1.Wyzwalanie pomysłów ? ?burza mózgów?. Zainicjowana i...

poleca85%

Zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej...

poleca86%

Edukacyjna rola pielęgniarki w stosunku do rodziny chorego psychicznie.

Choroba stwarza w rodzinie specyficzną sytuacja psychologiczną, która można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach : - potrzeb członków rodziny - zadań podejmowanych przez członków rodziny. Choroba nasila potrzeby, które są zazwyczaj...

poleca85%

Komunikowanie się z osobą w starszym wieku, w tym niedowidzącą i niedosłyszącą

Każdy zdrowy człowiek jest zdolny do wymiany informacji. Często starzy ludzie nie są gotowi udzielać wywiadu, odpowiadać na bardzo osobiste pytania, wyjaśniać przyczyny swych niepokojów lub kłopotów, dopóki nie uzyskają zadawalających wyjaśnień....

poleca85%

Techniki treningowe w psychoterapii - prezentacja

Prezentacja znajduje się w załączniku

poleca85%

Wsparcie pielęgniarki w sytuacji powikłań w okresie połogu

Aby rozpatrywać problemy, które mogą pojawić się w połogu należy wyjść od definicji. Połóg jest to okres rozpoczynający się z chwilą ukończenia porodu, trwający średnio 6-8 tygodni(wg.WHO jest to okres 42 dni) kończący się zazwyczaj wznowieniem...

poleca85%

Pielęgniarki - migracja

Dane zamieszczone w tabeli 6 pokazują, że zjawisko migracji pielęgniarek znacznie zmalało po 2007r. Jednak należy pamiętać, że świadectwa kwalifikacji mogły być pobrane wcześniej, a wyjazd nastąpił dopiero po jakimś czasie. Ponadto wiele...

poleca85%

Pielęgnowanie w cukrzycy. Stosowanie Insuliny

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą polegającą na zaburzeniach przemiany materii, które powstały na skutek pierwotnego lub wtórnego braku insuliny i zachwianej równowagi hormonalnej. Objawy : Nadmierne pragnienie, wielomocz, cukromocz, uczucie...