profil

Postępowanie korekcyjne z elementami rehabilitacji

poleca 85% 114 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dysfunkcje narządu ruchu.
Dysfunkcja okresl rodz czynności i zaburz czynn ruchu.
Funkcja oznacza dzialanie, czynn ukierunkowana na określone działanie, które jest poprzedzone wyr „dys” odnoszący się do zabur funkcji fiz a głownie motor. Nie można pominąć funkcji umysłow, emocjon czy socjalnych. W fizjoterapii najczesciej są dysfunk ruchow, których przyczyna moze tkwic w ukł kostno staw, torebk – więzadł, nerw, OUN czy mięśn. Schorzeniom tego typu towarzysza zaburz ukł oddech i krwionośn. Może mieć podloze wielonarządowe czy wieloukładowe. Niepełnosprawność stan w którym z powodu brakow wrodzonych lub nabytych fiz lub umysłowych osoba jest całkowicie lub czesciowo niezdolna do zaspokajania swoich potrzeb niezbędnych do prowadzenia normalnego trybu ż na odpow poziomie. Rodzaj i stopien dysfunkcji decyd o stopniu niepełnospr. Rozróżniamy niepełnospr - określona (zmniejsza się lub można ja zlikwidowac) - trwala ( która charakt się małym stopniem zmniejszania lub niemożliwością do likwidacji).
Klasyfikacja zaburzeń wg. Świat Org Zdrowia:
- uszkodzenia – stan przejściowy lub trwaly w oparciu o choroby lub urazy które sa bezpośrednim skutkiem któremu towarzyszy nienormalność psychologiczna, fizjologiczna lub anatomiczna struktury i funkcji.
- ograniczenia – wynikaja bezpośrednio z zaburzen oraz uszkodzen i dotycza zmniejszania wrażliwości wykonywania rozmaitych czynności w taki sposób w jaki odbywa się to normalnie
- upośledzenia – bezpośredni skutek uszkodzen, zaburzen, ograniczen w sferze aktywności społecznej i oznacza niezmoliwosc prowadzenia takiej działalności jaka jest dla danej osoby normalna.

Dysplazja i wrodzone zwichniecie st biodr
Zaburzenia w kształt się panewki stawowej i rozwoju stawu biodr- niedorozwój st biodr, wysuwane się głowy k udowej z panewki st biodr. Rozwija się przeważnie na podłożu dysplazji która stwarza warunki do zwichnięcia.
Etiologia: dysplazji i zwichn biodra jest bardzo złożona.
Przyczyny:- ultrapozycje (nadmierne utrzymywanie się przez pewien czas np w zgięciu bioder w życiu płodowym, - działanie sił przywodzących i rotujących udo, -zaniki, wgniecenia lub wywinięcia chrzęstnego brzegu panewki, -długotrwałe prostowanie bioder, -podczas porodu nóżkowego, reanimacji (chwyt za NN do góry, nieodpow przewijania.
Częstość występ: dyspl 5% - zwichnięcie 2%, obustronn 1,5 x częściej niż jednostr i 4-7 x u dz niż u chł
Objawy: - ułożenie dziecka na brzuchu i na plecach – obserwacja fałdów sromowych u dz a u chł fałdów udowych; ocena fałdów pośladk. - ograniczenie odwiedzenia uda, nadmierne przywodzenie i rotacja. – przeskakiwanie, - uwypuklenie biodra po stronie zwichnięcia, - skrócenie nóżki przy wadzie jednostronej
- późniejsze raczkowanie i chodzenie, zaburz postawy i chodu, - objaw Trendelenb i Duschena, pogłębiona lord lędź, - chód kaczkowaty (obustronne), RTG
Przeb choroby: zal od sposobu leczenia. Wczesna diagnostyka i postepowanie profilaktyczno – lecznicze. Momentem przełomowym jest obciążenie biodra, klęk, wstawanie, chodzenie i te ruchy pogorszajace stan gdyz płytka panewka wysówa głowę kości udowej z niej.
Leczenie: - zachowawcze: pieluchowanie, wkładki, pozycja żabki z szeroko rozstaw NN, noszenie dz z szeroko rozstaw NN, zastosow przedmiotów ortoped (Szelki Grucy, poduszka frejki, szyna koszli) nastawiene ręczne w znieczuleniu i założ gipsu 4-6 tyg. – operacyje: przywrócenie prawidłow stosowania stawu. Ma miejsce gdy leczenie zachowawcze nie dało oczekiwanego rezultatu- repozycja, plastyka stawu i gips na 3-6 tyg, później ćw ruch, postepow fizjoterapeutyczne – pole magnetyczne niskiej częstotliw.

Wrodzona stopa konsko- szpotawa
to deformacja stopy- zgjecie podeszwowym z odwróceniem i przywróceniem przodostopia.
Etiolog: nie jest ustalone, czynniki genetyczne, - teoria skurczu mięśniowo-nerwowego - teoria ucisku wewnątrz macicznego, która się okresla role stresu, niedożywienia, chorob zakaznych podczas ciazy
- z przyczyn kostnych, które doprowadzaja do zmian strukturalnych w kościach Za przyczyne uznaje się zmiany mięśniowe – osłabienie mm unerwianych przez nerw strzałkowy wspólny
Częstość wystep – od 0,08 % do 2 % noworodków, 2 razy częściej u chłopców, 1/3 obustronnie
Objawy: Stopa „twarda” nie da się tak dokladnie ułożyć pod katem biernej korek, towarzyszące temu zmiany kostne lub anomalie rozwojowe, chód asymetryczny z większym obciąż zdrowej kończyny, brak obciąż pięty, tendenc do przeprostu, przyczyna skoliozy, bad RTG
Leczenie: -zachowawcze: zaraz po urodzeniu, redresje, szyny Saint – Germina i Denisa Brona, łuska termoplast (ok.1 m-ca), znieczulenie miejscowe i założ gipsu nawet 2-3 krotnie na 10 dni- 2 tyg. U dz chodzących obuwie ortop, wkładka pronująca, w przypadku skrócenia kończyny- podklejamy obcas, - operacyjne: do 1 r ż przecięcie elem stawowych, wydłużenie ścięgna Achillesa, odwrócenie, zmiana przyczepów mm i zał gipsu lub łuski gipsowej od 2- 5 tyg i gipsu marszowego- łączny czas lecz 3- 5 m-cy.

Kręcz karku
to wrodzony kręcz szyi pochodz mięśniowego lub kostnego, oznacza on przymusowe ustawienie głowy w ustaleniu bocznym z niewielka rotacja
Przczyny: skrócenie m mostkowo-obojczykowo-sutkowego, zbliznowacenia, zwłóknienie tego m. Przycz pochodz kostnego jest kreg klinowy lub blok kostny.
Leczenie: -zachowawcze: rozciąg mm, masaże, kołnierze koryguj, naświetlanie, ciepło. ułożeniu glowy.
-profilaktyczne: pozycje na plecach, woreczek z piaskiem, twarz w osi symetrii T
-operacyjne: przecięcie przyczepów mm przykurcz (do 2 r ż) i założ gipsu lub kołnierza na 8 tyg, ćw mm i założ kołnierza miękkiego.

Wrodzona krótka szyja
To anomalia dot liczby i kształtu kręgów kręg odc C. Dot pojawienia się kręgów klinowych, półkręgów, bloków kostnych oraz odcinkowe rozszczepy występujące w kręgosł o zmienijsz w tym odc liczbie kręgów.
Towarzyszy temu jedno lub dwustronne wysokie ustawienie łopatki i kostnopochodny krecz szyji. Zewnętrznie zauwaza się krotka szyje, ograniczenie jej ruchom, niestabilność kręgosł i objawy neurolog.
Sa zauważalne często faldy skurne jako efekt łączący głowę z barkami w bliskiej odległ(defekt kosmetyczny)
Leczenie: - zachowawcze: zab fizykoterapeutyczne, kinezoterapia – należy wyrównać odlegosci miedzy głową a barkami, elongacje, mobilizacja, znoszenie bólu, pole magn, jonoforeza, elektrostymul (prądy niskiej i wysokiej częstotl), ćw – spać na wałku)

Wrodzone boczne skrzyw kręgosł
spowodow wrodzonymi anomaliami kręgów:
Przyczyna: tworzenie się kręgu klinowego lub zrosty żeber. Torsja kręgów jest niewielka, obj neurolog- ucisk.
Leczenie: - łóżeczko gipsowe, ćw stymulujące, wyciągi za głowę ( w przypadku bólu a deformacjach- operacja).

Rozszczep kręgosł (spina bifita)
pol na zaburzeniu rozwoju i kostnienia kręgów. 1 na 1000. Dot to tworzenia się opony rdzeniowej (zdjęcie RTG)- wypchnięta jest na zew przez płyn oponowo rdzeniowy (należy zooperować w ciągu 72 h po porodzie). Konsekwencją jest wodogłowie.
Operacja: wprowadza się rurkę (przetokę obarczającą) regulującą przepływ płynu.
Leczenie: j. w wg postępow neurologicznego

Choroba Perthesa- Jałowa martwica kości
Związana ze zmianami samoistnymi i zaburz krążenia.
Przyczyna: u dorosłych- złamanie szyjki k udowej lub zwichnięcie st biodrow. Dot chł (75 %)- wiek 3,4- 13, 14 lat. Rdzeń choroby przypada między 5-8 r ż (szybki przyrost kośćca). Dochodzi do zajęcia chorobą 1 biodra- dot M 80% w wieku 30- 40 lat.
Objawy: dz utyka a 1 stronę st biodr, trudność wysiłkowa w okolicy st biodr i kolan, promieniujący ból do st kolan. Bad RTG u ortopedy (określenie cechy martwicy, spłaszczenie głowy k udowej, zwiększ grubości szyjki k udowej)- ograniczenia w odwodzeniu, zginaniu, przeprostu biodra, rotacji zew. Przykurcz zgięciowy i przywiedzeniowy. Ból się zmniejsz a ograniczenia ruchom pozostają. Nieznaczne skrócenie kończyny, Zmniejsza się masa mm w KD, objaw kolanowy( w leżeniu tyłem wyk zgięcie st biodr, kolan i skok do 90*- książka na kolana). Ch trwa 2- 3 lata.
Podokresy: 1) 2 m-cy, 2) 4-12 m-cy, 3) 1 rok- kilka lat, 4) okres zdrowienia
W pierwszych 2 okr objawy się nasilają, w 3- regeneracja i przebudź martwej kości.
Leczenie: - zachow: 2- 3 lata- unikać obciążenia, zwiększ ruchom, leczenie złożeniowe z wyciągiem pośrednim- ZAKAZ klękania, stawania, chodzenia, podskoków zeskoków. Dopuszczalny jest gips, szyna Thomasa, obcasy , lecz operacyjne (osteotomia międzykrętarzowa), lecz polem magnet niskiej częstotl, stymulacje nerw- mm

Choroba Osgood – Schlatera - jałowa martwica guzowatość piszczeli
dotknieta schorzeniem fragmentu kości. Chłopcy 10-15 lat (jedno lub obustronnie) – spowodowane jakimkolwiek urazem, mikrourazem.
Objawy: pogrubienie guzowatości piszczeli, obrzęk, drobne bole, problem z wyprostem kolana, objawy łagodn od choroby Perthesa. Trwa od kilku miesięcy do 2 lat
Leczenie: zbliżone do choroby Perthesa, ogranicz rucho odcinkowej, unikanie biegów, podskoków, wysiłków, ogranicza się do biernego zginania st kolan, opaski, łuski, nal dbać o zachowa siły mm (czworogłow, piszczelow), środki farmakolog, przeciwból i przeciwzapalne.

Choroba Shayermana
Dot chł 13, 14 l odc Th, tworzą się osteofity, ustawia kręgosłup kifotycznie (garb), zmniejsz ruchom (brak wyk skłonów), tworzą się guzki Szmorla, zaburz oddych (krótki, płytki), ruchy kompensowane są odc C i L
Leczenie: profilaktyka; zapobieg, odciążanie lecz ciepłem, masaże, pływanie na plecach, ultradźwięki, zachowawcze, operacyjne

Reumatoidalne zapalenie stawów
RZS- gościec przewlekły, to choroba ogólnoustrojowa tk łącznej, to zab immunologiczne (wew)
Etiolog: przypisuje się jej predyspoz genetyczne. W Pol chor 0,5 – 1 %; Przeważnie rozpoczyna się po30 r ż i przyp w wieku 50- 60 lat, 3-4 x czesciej u K
Objawy: – tzw sztywność poranna dot ogranicz ruchom, obrzękiem podgorączkowymi okolic stóp nadgarstków, sródręcznopaliczk., stany podgoraczkowymi - bole mm, okołostawowe -szybsze meczenie, spadek masy mm,
Choroba przemieszcza się na większe st np. barkowy. Pojawiają się guzki reumatoidalne wzdłuż kości łokciowej okolic ścięgna Achillesa, przerzucane na połączenia chrzęsto- żebrowe i płuca. Osoba nie czuje bólu. 1- sze objawy zauważalne w sytuacji urazu nadgarstka lub st skokow.
Przebieg: długotrwały, postępujący, nigdy jej nie zatrzymamy, nie przewidzimy. Ma ona objawy rzutów i remisji (powrotu), może doprowadz do kalectwa. Dochodzi do ogranicz ruchom stawów, zaniku mm, zwichnięcia, totalnego zniekształc st kończyn.
Wizualne objawy: młodkawotość palców, odchyl RR
Okresy: 1) wczesny- bóle, postępujące ograniczenie, 2) zmian umiarkowanych- brak ruchom, 3) zmian zaawansow- guzki i przykurcze, zaniki mm, 4) schyłkowy- brak lokom, całkowite zniekształc, zupełne ogranicz, upośledz lokom- wózek inwalidzki, leżenie.
Leczenie: - czynne i bierne korygow reform, rozluźnianie wiązadeł od st nadgarstkow, śródręczno- paliczk, w dużych st i rozciąg biernego., automasaż, okłady ciepłe. W 1 okr- zwalczać ból i obrzęki (leki), łuski, wyciągi. Longety na 3- 4 tyg. W okr podostrym i remisji- farmakolog: ćw, wielkość obciąż st, właściwa kompensacja, zab fizykalne (ciepło, masaże, ultradź)
- operacyjne: aloplastyka stawowa- sztuczne st.

ZZSK
Przewlekle postępująca chor zapalna atakująca st: krzyżowo- biodrowe, drobne st i więzadła. Może się przerzucić na st biodr i barkowy. Powod ogran ruchom kręgosł na wskutek kostnienia aparatu więzdałow.
Etiolog: czynnik genet lub pozostałości po chorobach. Częściej 6- 10 x częściej niż K (15- 30 lat), tragiczne w skutkach w wieku 40 l, u K łagodny przebieg.
Objawy: 1) okres prodromalny- zwiastuny, objawy ogólne, wolność ruchów, osłabienie ogólne, gorączki, szybciej się męczy, brak apetytu, spadek masy, 2) wczesny- ogólne bóle tępe w okol krzyżowo- pośladkow, ranem ból promieniujący w okolicy pachwiny i uda, sztywność poranna kręgosł, ból kl piers,przy intens oddech, dolegliw symetryczne nasilają się w czassie spoczynku, zachowa jest ruch kręgosł., 3) zaawansow- znaczne dolegliw kręgosł, kl piers, w czasie oddych- nasilają się, mogą promieniow od kręgosł do kl piers- bóle opasujące, bóle karku a nawet jego zesztywnienie, 4) schyłkowy- stan zapalno- kostniejący, bóle się zmniejszają, brak ruchom, dochodzi do przeciążeń odcinkowych, które są nadmiernie wykorzystywane- hiperkif piers, w lord szyjnej pogłębione są mm karku, głowa wysuwa się do przodu i pochyla się, ruchy rotacyjne kompensowane T, w odc L zmiany zapalne powod bolesność i prowadzą do wyrównania lord lędź- nie ma ruchom ulega zesztywnieniu, mm przykręgosłup uleg zwyrodnieniu a pojawia się tk łączna sztywna, mm okalające wyrostki kolczaste uleg powolnemu zanik.
Przyczyny: brak ustawienia miednicy w przodopochyleniu- zmniejsz obciążenia wiązadeł biodrowo-krzyrzowych, zniesienie lord lędz- brak pochylenia miednicy, ustawienie kolan i stóp- przykurcz zgięciowy bioder i pochyl T, zmiany ustaw łopatek względ T, zab chodu, zmiany pracy gr mm.
B ważne jest utrzymanie ruchom kl piers i wentyl płuc, niedopuszczenie do przykurczów mm karku, zwiększ ruchom w kręgos.
Lecznie: badanie RTG, typowe są twory kostne- syndesmofity- narośla wzdłuż kręgosł, upośledzające ruchom kręgów względem siebie i powod przykurcze i zesztywnienia. W 1 okr- lecz farmakolog (przeciwbólowe i przeciwzapalne). W 2 okr- dba się o prawidł post, ruchom kręgosł, zapobieg przykurczom, o wentyl płuc (pływanie relaksach i rekreac- ciepłe kąpiele, jazda na rowerze, marsze, kajakrst, wioslar, gim. W 3 okr- zopatrzenie ortoped (obuwie, obcasy podwyższone,zabiegi fizykalne: masaż lecz mm przykręgosłupow, okłady ciepłe, borowinowe, cold and hot pack, Solur, biotyn, ultradzw, pole magn niskiej częst, balneoterapia (kąpiele siarczkowodor, kwasowęglowe, złotem).

Autyzm
To całościowe zab rozwojowe w okr rozw dz. Dz zamyka się w swoim świecie, jest aspołeczne, ogranicza się do siedzenia, kiwania patrzy w 1 miejsce, klaszcze, palce w buzi.
Przyczyna: wg naukowców- „zimna deprywująca matka”, czynniki psychol z okresu noworodkowego.
Etiolog: to proces zmierzający do patologii pod wpływ czynn zew. Nie ma potwierdzenia że za A odpow geny
Częstość występ: 2 dz / 10 tyś. W Pol 5 / 10.000
Objawy: głęboki brak kontaktu z innymi, obsesyjna potrzeba zachowa identyczności otoczenia, fascynacja prostymi rzeczami, brak komunik interperson, możliwości intelektualne.
4 gr objawów: 1) zab w sferze zachowań społ, 2) zab mowy ekspresywnej, komunik niewerbalnej i wyobraźni, 3) ogranicz w zakresie repertuaru akt i zainteresow, 4) wystąpienie pierwszych symptomów.
B. ważna jest wczesna ocena zachowań dz i postawienie diagnozy. Granica 3 r. ż na wyeliminowanie schorzenia. 1- wsze objawy A przed 12 m-cem (ignorow wzrokiem, odgłosów, brak kontaktu, reakcji np. uśmiechu, płaczu, nie lubi się przytulać). Dz A różnią się od siebie: wrażliwością, zdolnościami, upodoban. Dz A: brak kontaktu wzrokowego fiz, brak porozumiewania się, wydaje dziwne odgłosy dźw, samotne, zabawa przedmiotami nie do tego celu, uderza łyżką, kręci talerz, ruchy: trzepotanie RR, machanie, klaszcze, kołysze się, kręci. Dz może być agresywne lub bojaźliwe. Dz z późniejsz objawami- trudne do wyprowadzenia z choroby, zal to od stopnia nasilenia objaw, ilorazu interlig, zaburz mowy, braku koncentr. 1/3 os nabędzie tych umiejętn.
Leczenie: praktycznie nie istnieje, wzmożona opieka rodziców, psychoz, terapeuty, logopedy w ośrodkach specjalist.

Down
To zespół uwarunkowany aberacją chromosomów autosomalnych (triosomia XXI chromosomu). Połączenie to powod dyformizm tkankowy, dot narządów wew i wielopoziomow zab metabolicznego. Dochodzi do upośledz umysłow i ruch.
Częstość występ: 1- 650 lub 1- 1000 urodzeń.
Objawy: zmiany ukł sercowo- naczyniowego, hipotonia posturalna, zab wzrostu (są niskie), wzroku, słuchu, endokrynologiczno- wydolnościowe.
Cechy charakter (fenotypowe): krótkie dłonie, stopy, opóźnione ząbkowanie, na tęczówce oka plamki Brushfielda, ukośne szpary powiekowe, ukośna zmarszczka oka, mały nos z płaską nasadą, niedorozwój twarzoczaszki 1/3 środkowej części, hipotonia mm mimicznych i języka, krępa i niska bud ciała, wiek nieadekwatny do wzrostu, krótkie KKD i G, chód drobnymi małymi krokami, szeroka kl piers.
Może towarzyszyć: kl szewska, lejkowata, kurza, zab wentylacji, koślawość kolan i stóp, tendencj do osłabienia aparatu więzadłowo- torebk i mm zab reakcji równowagi, szybkie tycie.
Rozw psychomotor umiarkowany i opóżniony, problem doboru i zasobności mikroelem- brak wit
2 typy Downa: 1) tarczycowy, 2) przysadkowy

Mózgowe porażenie
To uszkodzenia niedojrzałego OUN (miejscowe lub rozlane). Występ tam zab ruch, trudna ch w 1 okr- noworodkowym.
Skala Aphqar- 10-cio pkt skala żywota dz: 1- zabarwienie skóry, 2-czynność oddech, 3- ukrwienie, 4- odruchy, 5- ….
Max- 10 pkt, każdy ocena max 2 pkt. 7 pkt- dz ryzyka.
Objawy bezpośr: brak selektywnej kontroli motor, wpływ prymitywnych odruchów na ruchy dz, nieprawidł rozkład napięcia posturalnego, brak równow mięśniowej między agosnitami a antagonis
Objawy drugorzędne: są źródł nieprawidłowości sił działających na ukł mięśniowo- szkieletowy. Powodują przykurcze, zniekształc kości i zwichnięcia i podwichnięcia st.
Objawy bezpośr + drugorz – doprowadzą do objawów 3-ciorzędowych pod postacią wytworzenia i utrwalenia nieprawidłwzorców ruch post i chodu- motoryka patologiczna.
Częstość występ: 6%
Przyczyny: czynn genet, czynn uszkadzające płód w okr ż płodow, zab i uszkodz okołoporodowe, inne uszkodz OUN w okr noworodk i wczesno niemowlęcym
Klasyfikacja ze wzgl na lokaliz uszkodz OUN: 1- postać piramidowa, 2- pozapiramidowa, 3- móżdżkowa, 4- mieszana, 5- spastyczna, 6- wiotka,
Klasyfikacja ze względu na część ciała: 1- monoplegia (1K), 2-diplegia (2K), 3- tetraplegia (3K), 4- kwadriplegia (4K)
Usprawnienie: dz nie potrafi utrzymać głowy w poz i opiera się na wyprostowanych KK, nie potrafi czworakować, występowanie synergizmów patologicznych, brak reakcji prostujących i równoważnych, upośledzenie umysłowe, wady wzroku słuchu, mowy, dz uczy się albo szkole normalnej albo specjal albo zwolnione ze szkoły.
Leczenie: skomplikowane, brak lecz skomplikowanego, na uszkodz OUN nie ma wpływu, epilepsja, padaczka. Usprawnianie, opieka psychoz i pedagog. Dobierać odpow sprzęt ortop (parapidium PP- pionizator, fotele z klinem między NN, balkoniki, rowerki 3- kołowe) Dążyć do utrzym prawidł zakres ruchom w st.

Stłuczenie kręgosł
Obrażenia bezpośrednie i pośrednie. Mechanizm kręgosł: zgięciowy, wyprostny, rotacyjny, kompresyjny. W 1 okr nie daje objawów poza bólowym ogranicz ruch biernej i czynnej. Nal unieruch os na kilka dni, wcierając żele przeciwból i zapalne. W przypadku uszkodz C- kołnierz Szchanza i bad RTG u lekarza.

Skręcenie kręgosł
Częściowe uszkodz aparatu torebk- więzadł.
Przyczyna: zbyt małe zaangażow i nieadekwatne przygotow struktur anatomicznych. Dochodzi do naciągnięć, nadwichnięć, zwichnięć kręgosł. W zwichnięciu odc C- kołnierz Szcchanza 4-8 tyg, L- leżeć 2 tyg, laseroterapia

Zwichnięcie st kręgosł
Ocena RTG, komputerowa, rezonans magn. Anatom nastawienie i unieruchom na 8- 10 tyg, ćw oddech, wyciąg gdy jest ucisk

Złamanie kręgów
Dot jego struktur anatom i zal od mechan uszkodz.
Przyczyna: dot wyrostków kolczastych kręgosł, wyrostków poprzecznych, łuków czy wyrostków stawowych. Stabilizacja, anatom odtworzenie ciągłości kręgu.
Leczenie:- zachowa lub gips 8- 10 tyg, unieruchom w gorsecie na 4 m- ce.

Zespół Sudecka
Bolesne obrzmienie okołostawowe tk ograniczaj ruchom w st. Towarz temu zmiany dystroficzne cz miękkich oraz tzw plamisty zanik struktury kostnej
Etiolog: nie wyjaśniona. Możliwe we wszystkich złamaniach.
Okresy: 1) ostry- od kilku tyg do kilku m- cy, dominuje ból, przekrwienie tk, obrzęki, zwiększ ocieplenie, plamiste odwapnienia, zaniki mięśniowego ogranicz ruchu, 2) dystrofii- od 6 tyg- 4 m-cy, od czsu zachorowania, zmiany skórne 9cienka, chłodna, wilgotna), zaniki mięśniowe, przykurcze, zesztywn st, 3) zaniku- od 6 m-cy- 12 m-cy, od zachorow, skóra błyszcząca, zaniki, poważne ogranicz funk, zmiany utrwal przykurczy.
Leczenie: nie doprowadz do 2 i 3 okresu, długotrwałe, W 1 okr- uśmierzenie bólu zmniejsz przekrwienia biernego, przywróc ruchom, kończya w szynowaniu, nie stosow ćw biernych, czynnych, wspomaganych, masażu. Lecz w kierunku dobrego ukrwienia (leki) i likwid obrzęku i bólu, po tym okr nieznaczne napinanie mm.

Przykurcz Volkmana
Zespół ciasnoty przewięziowych przedziałów, dochodzi do powikłania nadkłykciowego złamania k ramien, uszkodz tętnicy ramiennej i niedokrwien.
Etiolog: mocno założony opatrunek, martwica tk i włókien mm przedramienia- brak ukrwienia, elastyczności m, usztywniony, twardy, zdrewniały, probacja przedramienia, zgięcie paliczkowe i przywiedzenie kciuka, silny ból, R bezużyteczna.
Objawy: sinica, ból czucie powierzchniowe zaburz, częste mrowienie, rzadko dot KG, przedramienia.
Leczenie: poprawa ukrwienia i zmniejsz bólu, ćw dopiero po ustąpieniu bólu, stosow stabiliz w łusce lub szynie.

Staw rzekomy
To brak zrostu fizjolog kośćca, utrzymuje się m-ami
Przyczyna: niewłaściw unieruchom, przedwczesne zdjęcie unieruchom, wczesne obciąż K w trakcie zrostu kości.
Leczenie: zespolenie operacyjne, fizjoterapia, obciążenie po całkowitym wytworzeniu się kościozrostu (RTG)

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 18 minut

Ciekawostki ze świata