profil

Regresja

poleca 85% 451 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. POJĘCIE FUNKCJI REGRESJI

Równanie regresji jest ilościowym wyrazem zależności między określonymi wartościami zmiennej niezależnej i odpowiadającymi im średnimi wartościami zmiennej zależnej.


gdzie:
- nieznana warunkowa średnia wartość zmiennej zależnej
x - określona (znana) wartość zmiennej niezależnej
f - określona postać funkcji


gdzie:
ei - reszty modelu (zaobserwowane wartości składnika losowego określającego odchylenia przypadkowe poszczególnych wartości zmiennej y od wartości funkcji f(x)).

Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów ( NMK ) polega na takim oszacowaniu parametrów funkcji regresji, aby dla danych z próby wyrażenie
* = * [yi - f(xi) ]2
osiągnęło minimum.
W przypadku funkcji liniowej: y = ax+b otrzymujemy:
* = * [yi -axi -b)2  min.
Układ równań normalnych:Wartość współczynnika regresji - a wyraża, o ile przeciętnie (średnio) zmieni się (wzrośnie lub zmniejszy się ) zmienna y, jeśli zmienna niezależna x wzrośnie o jednostkę.


2. MIARY DOKŁADNOŚCI DOPASOWANIA FUNKCJI REGRESJI DO DANYCH EMPIRYCZNYCH

• Odchylenie standardowe składnika resztowego


gdzie:
n - liczebność próby
k - liczba szacowanych parametrów
Wielkość odchylenia standardowego reszt interpretujemy jako przeciętne odchylenie zaobserwowanych wartości zmiennej zależnej yi od jej wartości teoretycznych.• Empiryczny współczynnik zbieżności i współczynnik determinacji
Punktem wyjścia pomiaru dokładności dopasowania prostej regresji do danych empirycznych jest następujący podział odchylenia obserwowanej wartości yi od średniej :
yi - = ( - ) + (yi - )

*(yi - )2 = *( - )2 + *(yi - )2Współczynnik zbieżności *2 zawiera się w przedziale <0,1> i informuje jaka część zaobserwowanej w próbie całkowitej zmienności y jest dziełem przypadku ( nie została wyjaśniona regresją liniową względem x ).

Wartość współczynnika determinacji R2 zawiera się w przedziale <0,1> i informuje jaka część zaobserwowanej w próbie całkowitej zmienności y została wyjaśniona regresją liniową względem x .

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta