profil

Frezarki

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WSTĘP
Jednym z podstawowych elementów dobrze funkcjonującej produkcji jest system planowania. System ten pozwala na przygotowywanie planów długo, średnio lub krótkoterminowych z uwzględnieniem pełnej charakterystyki procesu produkcyjnego. Ważnym elementem systemu planowania produkcji jest jego możliwość dostosowania do różnych typów produkcji oraz do potrzeb organizacji w taki sposób, aby przygotowywane plany produkcji pozwalały maksymalnie wykorzystać własne zasoby przy minimalizacji kosztów. Podstawowymi cechami tego systemu są szerokie możliwości optymalizacji.
System planowania produkcji jest wykorzystywany w przedsiębiorstwach o różnym charakterze produkcji. Może być on wykorzystywany jako uzupełnienie istniejących systemów zarządzania lub jako samodzielne rozwiązanie do planowania i sterowania produkcją.
Rozwiązanie to umożliwia zobrazowanie i ocenę podejmowanych decyzji oraz wychwycenie problemów i zagrożeń przed wdrożeniem decyzji w życie. Bezpośrednie korzyści, które dostarcza system planowania produkcji to:
? graficzne przedstawienie kolejności zleceń ciągły
? podgląd poziomu wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjnych
? szybka modyfikacja planów/harmonogramu w zależności od różnych czynników
? wizualizacja procesu produkcyjnego
? optymalizacja wielu paramentów w celu spełnienia zakładanych wskaźników
? ciągły proces doskonalenia planów
Modelowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych pozwala osobom lub grupom odpowiedzialnym za tworzenie, kontrolę, zmiany i usprawnianie procesów produkcyjnych na ciągłe doskonalenie tych procesów. Modelowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych to:
? szybkie i obiektowe modelowanie
? jednolity i dokładny sposób opisania wszystkich procesów produkcyjnych i zależności od innych procesów
? łatwo pojmowalna prezentacja wszystkich procesów z uwzględnieniem pełnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
? możliwość symulacji procesów
? dokładna weryfikacja poprawności procesów i analiza obszarów wymagających poprawy,
? zaawansowane mechanizmy optymalizacji, dostosowywane do różnych rodzajów produkcji i specyfiki organizacji
? przejrzysty sposób zobrazowania procesów
? wczesna identyfikacja niedoskonałości procesów.
Rozwiązanie to można zastosować w każdej organizacji produkcyjnej lub organizacji świadczącej usługi modelowania lub poprawy procesów produkcyjnych. Modelowo-symulacyjne podejście do procesów produkcyjnych pozwala na:
? znaczne usprawnienie procesów, eliminację marnotrawstwa czasu i zasobów
? obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie wydajności
? analizowanie i symulowanie różnych sytuacji - przede wszystkim krytycznych oraz opracowywanie scenariuszy postępowania w takich przypadkach
? stworzenie doskonałego środowiska do nauki i zrozumienia procesów zachodzących w organizacji
? wsparcie marketingu swojego przedsiębiorstwa przez unaocznienie jego działania
W pracy podjęto próbę zbudowania podstaw metodycznych do stworzenia systemu pozwalającego na szacowanie kosztów elementów maszyn na podstawie opisu cech projektowanych elementów. W tym celu zaproponowano sposób opisu cech konstrukcyjnych, wytwarzania i organizacyjnych projektowanych elementów dokonywany w trakcie zapisu konstrukcji. Wykorzystując metody automatyzacji projektowania procesów produkcyjnych i metody sztucznej inteligencji w powiązaniu z metodą kalkulacji kosztów opartą o rachunek kosztów działań zbudowano modele matematyczne pozwalające na określenie zbiorów wartości czynników kosztotwórczych, które są podstawą szacowania kosztów projektowanych elementów. Zaproponowane rozwiązania zostały dostosowane do systemów produkcyjnych funkcjonujących w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Dużą uwagę w pracy poświęcono powiązaniu sfer projektowania i wytwarzania ze sferą ekonomiczną funkcjonowania systemów produkcyjnych. Przedstawiono możliwość powiązania informatycznych systemów wspomagania projektowania procesów wytwarzania (CAPP) i projektowania konstrukcji (CAD) z systemami finansowo-księgowymi, a w szczególności systemami kalkulacji kosztów. Powiązanie to uzyskano dzięki autorskiej aplikacji pracującej w środowisku komercyjnego systemu CAD SolidWorks. Podstawowym celem pracy było oddanie w ręce projektantów narzędzia, przez które mogliby oni uzyskać informacje jak podejmowane przez nich decyzje dotyczące postaci konstrukcyjnej projektowanych elementów maszyn wpływają na koszty własne wytwarzania tych elementów.

cd w załączniku

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy