profil

Chemia organiczna - Keton aldehyd

poleca 81% 712 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Aldehydy CnH2n+1CHO, próba Tollensa HCHO + Ag2O -> HCOOH + 2Ag, próba Trommera HCHO + 2Cu(OH)2 -> HCOOH + Cu2O + 2H2O otrzymywanie alkoholi1rz: utlenianie RCH2OH --> RCHO+H2O np. CH3OH +CuO-> HCOH +H2O + Cu, odwodornienie RCH2OH-> RCOH+ H2 np. CH3OH ->Ag HCOH + H2 substytucja desmutacja 2HCH(O) + NaOH-> CH3OH + HC(=O)ONa addycja alkoholi RCH(=O)->H2 RCH2OH, woda RCH(=O) +H2O-> wodzian alkanalu RCH(OH)2 amoniak RCH(=O) +H-NH2 ->RNH2CHOH cyjanowodór RCH(=O) + H-CN-> RCNCHOH cyjanohydryna tworzenie hemiacetali RCOOH +R1OH->hemiacetal ->acetal kondensacja aminami RCOH + R1NH2 ->RCH=NR1hydroksyalamina RCOH + NH2OH-> RHC=NOH reakcja Cannizaro 2HCH(O) + NaOH -> CH3+ HC(=O)ONa

Ketony R1COR2 otrzymywanie utlenianie alkoholi2rz R1CH(OH)R2 -> R1COR2 + H2 np. 3 CH3CH3CHOH + K2Cr2O7 + 4H2SO4-> 3CH3C(=O)CH3 + Cr2(SO4)3+K2SO4 + 7 H2O odwodornienie alkoholi 2 rz CH3CH3CHOH ->kat CH3C(=O)CH3 + H2 redukcja do alkoholi RCHO + H2 --> RCH2OH, próba jodoformowa CH3COR + 3I2+4NaOH-> CHI3+RCOONa + 3NaI + 3H2O np. CH3COR + 3I2 -> CH3C(=O)Cl3 + 3HI ORAZ CH3COR + NaOH -> CHI3 + CH3COONa addycja alkoholi, cyjanowodoru R1COR2+HCN->cyjanohydryna, wody utlenianie CH3C(=O)CH3 ->KMnO4 CH3COOH + HCOOH
Wykrywanie metyloketonów próba jodoformowa

Kolos aldehydy i ketony

1. Zastaw 3
1. Roztwór zawierający 2,2 g pewnego aldehydu zmieszano w środowisku zasadowym z Cu(OH)2 i ogrzano. Wytracony w reakcji tlenek miedzi 1 ważył 7,2g . ustal wzór aldechydu masy atomowe C12 H1 O16 Cu 63,5

2. dobierz współczynniki do następującej reakcji redox wskaż reduktor i utleniacz
KMnO4+etanol+H2SO4=kwas octowy+MnSO4+K2SO4+H2O

3. napisz reakcje zachowania się trichlorooctanalu w środowisku zasadowym

4. Uzupełnij schemat podaj wzory nazwy substancji oraz typ reakcji
A
I +h2
C <- + B KOH- butanol ->metanol D-> etanol E
I Cl2
F <- fenylohydrazyna B ->KMnO4 G

Zestaw A
1. Na 20 g roztworu aldehydu mrówkowego podziałano odczynnikiem tollensa i otrzymano 5,4 g metalicznego srebra. Oblicz stężenie aldehydu zakładają że reakcja przebiega ze 100% wydajnością. Masy atomowe. H 1, O 16, Ag 108

2. dobierz współczynniki do następującej reakcji redox wskaż reduktor i utleniacz CH3CH2OH + KMnO4 + H2SO4 -> CH3CHO +MnSO4 + K2SO4 + H2O

3. Napisz reakcje zachowania się 2 chloropropanalu w środowisku zasadowym

4 Uzupełnij schemat podaj wzory nazwy substancji oraz typ reakcji

C
I HCN
eten +H2O-> A -> k2Cr3O7 B -> CH2OH D -> CH2OH E
NH2 I I hydyrazyna
F J

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty