profil

Rodzaje mutacji punktowych.

drukuj
poleca 85% 141 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Mutacje punktowe ze względu na skutki w białku kodowanym przez gen dzieli się na:
- mutacje nonsensowne
- mutacje zmiany sensu
- mutacje powodujące przesunięcie ramki odczytu
- mutacje ciche
Mutacje nonsensowne powodują zmianę kodonu aminokwasowego na terminujący. Skutkiem jest zakończenie translacji i powstanie krótszego białka. Mutacje te mają wpływ na aktywność kodowanego białka i powodują zmiany fenotypu.
Mutacje missensowne ( zmiany sensu) są to zmiany punktowe, dotyczące pojedynczej zasady. W rezultacie wbudowany zostaje inny aminokwas. Mutacje te najczęściej dotyczą pierwszej i drugiej zasady kodonu, rzadziej trzeciej. Skutkiem tych mutacji mogą powodować zmutowanie fenotypu.
Mutacje powodujące przesunięcie ramki odczytu są skutkiem insercji dodatkowych lub delecji już istniejących zasad sekwencji genu. Jeśli liczba wbudowanych/usuniętych zasad nie jest wielokrotnością liczny tzy, ramka odczytu zostaje przesunięta, a co za tym idzie zostaje odczytany inny kodon, co w konsekwencji zmienia sekwencje aminokwasów kodowanego białka. Mutacje te są związane z mutacją fenotypu.
Mutacje ciche mogą dotyczyć trzeciej zasady kodonu, a przez to nie powodują zmiany aminokwasów. NIe wykazują mutacji fenotypu, wykazują tendencję do akumulowania się.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy