profil

Transkrypcja

drukuj
poleca 85% 213 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Organizmy prokariotyczne posiadają tylko jedną polimerazę RNA.
Składa się ona z 5 podjednostek:
- dwóch podjednostek α – wiążących białka regulatorowe,
- podjednostki β – tworzącej wiązania fosfodiestrowe,
- podjednostki β' – wiążącej matrycę DNA,
- podjednostka σ70 – rozpoznająca promotor i inicjująca transkrypcję.

TRANSKRYPCJA U EUKARIOTÓW
Komórki te zawierają trzy polimerazy RNA, różniące się wrażliwością na hamujące działanie amanityny. Inhibitor ten jest oktapeptydem, zawierającym kilka rzadko występujących aminokwasów. Został wyizolowany z muchomora sromotnikowego (Amonita phalloides).

Polimeraza I – występuje w jąderku, syntetyzuje rRNA o stałych sedymentacji 5,8S, 18S oraz 28S. Nie jest hamowana przez amanityny.
Polimeraza II – występuje w nukleoplazmie, syntetyzuje prekursory mRNA, jest bardzo wrażliwa na działanie amanityny. Hamujący efekt jest widoczny nawet przy bardzo niskich stężeniach inhibitora.
Polimeraza III - występuje w nukleoplazmie, syntezuje tRNA oraz rRNA o stałej sedymentacji 5S. Podobnie jak polimeraza II jest wrażliwa na hamujące działanie amanityny, ale efekt ten uwidacznia się tylko przy wysokich stężeniach inhibitora.
W pierwszej kolejności z rejonem TATA wiąże się TF II D, a następnie kolejno: TF II A, TF II B, polimeraza II, a w ostatniej kolejności TF II E.
Żeby transkrypcja była intensywniejsza włączają się różne czynniki regulatujące NHCery (sekwencje wzmacniające). Aktywność niektórych sekwencji wzmacniających jest pobudzana przez hormony steroidowe.

Posttranskrypcyjna modyfikacja w komórkach eukariotycznych
Guanina staje się zasadą stanowiącą szczyt czapeczki, a zawarty w niej azot (w pozycji N7) ulega metylacji. Czapeczka taka nosi nazwę kap 0. Dodatkowa metylacja grupy –OH przy C2 rybozy wytwarza kap 1, a metylacja kolejnej rybozy wytwarza kap 2. Dawcą grup -CH 3 jest S-adenozylometionina.
3′- nukleaza rozpoznaje sekwencje AAUAAA i odłącza nukleotydy nieobecne w dojrzałym mRNA
Polimeraza poli(A) dołącza w to miejsce około 250 reszt AMP, pochodzących z rozpadu ATP.

rRNA
Podczas przemiany prekursora rRNA uwalnia się rybozym – kwas nukleinowy (RNA L19) o właściwościach enzymatycznych nukleazy i polimerazy RNA.


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy