profil

Statystyka

(80)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

4 online
poleca85%

Nazwy i interpretacje testów statystycznych

Analiza danych - proces obróbki statystycznej danych w celu otrzymania na ich podstawie wniosków i informacji. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów (predykcyjnych, klasyfikacyjnych, deskrypcyjnych) może to oznaczać użycie metod...

poleca87%
poleca86%

Metoda Najmniejszych Kwadratów - testowanie założeń i prognozowanie

Analizie zostały poddane akcje spółki SKOK. Praca zawiera: 1. Obliczenie równania metodą MNK regresji liniowej 2. Testowanie zalozeń MNK; 3. Prognozowanie i analiza ex-post Tutaj wrzucam opis słowny w Wordzie oraz towarzyszące obliczenia w...

poleca85%

Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce

Praca zaliczeniowa ze statystyki Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce w miesiącach luty – grudzień 2010r. Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w...

poleca85%

Statystyczna analiza danych

Statystyczna analiza danych-analiza podregionów Polski

poleca85%

“Many believe that environment degradation of the planet is the most seriously crisis now facing human kind. What do you think? Should business and industry be concerned about “green issues”?

Subject : Communications Date 24.11.2008 “Many believe that environment degradation of the planet is the most seriously crisis now facing human kind. What do you think? Should business and industry be concerned about “green issues”?...

poleca87%

Moda Medjana

Na podstawie danych w tabeli przeprowadź analizę obrotów w badanej grupie 65 sklepów. Wykonaj obliczenia, podaj interpretację podanych wyników. Medianę i dominantę wyznacz także graficznie.

poleca83%

Podstawy statystyki

23.02.2008 STATYSTYKA Statystyka jest nauką o metodach ilościowych badania zjawisk masowych. Przez badanie statystyczne rozumiemy ogół prac mających na celu realizację jednego lub kilku spośród następujących zadań. 1) Poznanie...

poleca85%

Statystyka opisowa

Materiały przydatne w nauce do egzaminu ze statystyki...

poleca83%

Charakterystyka graficznych metod prezentacji danych statystycznych.

Słowa „statystyka”, „statystyk”, „statystyczny” w ich obecnym znaczeniu liczą zaledwie 100 lat. Termin statystyka pochodzi od łacińskiego słowa „status” – co oznacza państwo. Zbieranie i zestawianie danych określano ogólnie nazwą statystyka....

poleca83%

Badanie statystyczne - Depresja

Prezentacja power point

poleca81%

Wzory ze statystyki - podstawowe

Wzory: modalna, mediana, kwantyl, odchylenie, wariancja, asymetria, współćzynnik zmienności, Współczynnik determinacji, Współczynnik zbieżności, Miara Spearmana, Współczynnik korelacji cząstkowej.

poleca85%

Tablice statystyczne oraz metody graficzne jako narzędzie opisu i prezentacji danych statystycznych oraz wyników badań.

Tablice statystyczne oraz metody graficzne jako narzędzie opisu i prezentacji danych statystycznych oraz wyników badań. Dostałam max punktów za tą pracę:)

poleca82%

Statystyka- ściąga

11.POJĘCIE, PODZIAŁ CECH STATYSTYCZNYCH, WARIANTY CECH. Statystyka(stan rzeczy)- nauka zajmująca się metodami badania, badaniami zjawisk o charakterze masowym. Przedmiotem statystyki są zbiorowości odpowiedniej liczbie jednostek, statystyka...

poleca85%
poleca85%

Statystyka- wzory, zagadnienia, ściągi, zadnaia, wykłady

pliki: 1Pytania i odpowiedzi 2Wzory 3Zagadnienia 4Ściągi 5Zadania 6wyklady

poleca83%

Grupowanie i zliczanie materiału statystycznego.

Materiał statystyczny otrzymujemy w wyniku obserwacji statystycznej ma postać nieuporządkowanego zbioru danych o poszczególnych jednostkach statystycznych i jest on określany, jako surowy (indywidualny) materiał statystyczny. Materiał ten nie może...

poleca85%

Zadanie dotyczące dwuwymiarowej cechy statystycznej

Wiadomo, że plony wiśni zależą w pewnej mierze od wieku plantacji. Pozyskane informacje o plonach i wieku plantacji wiśni pochodzą z 20 losowo wybranych gospodarstw i są przedstawione w poniższej tabeli: TABELA (załącznik) 1. Zbuduj szereg...

poleca85%

Podstawowe zagadnienia ze statystki dla humanistów

na podstawie wykładów dr Wolińskiego (UKSW - WARSZAWA)

poleca79%

Środki techniczne pracy biurowej

1. POSTĘP TECHNICZNY W PRACY BIUROWEJ Nowoczesna technika ma charakter dynamiczny powodujący dostosowanie jej do zmieniających się okoliczności, warunków i wymagań. Z dynamicznym charakterem wiąże się także inna cecha, a mianowicie dążność do...

poleca88%

Statystyka

3 zadania które były na egzaminie zerowym + odpowiedzi na 2 z nich.

poleca85%

Podstawowe pojęcia statystyki

Zbiorowości statystyczne lub populacje statystyczne - zbiór dowolnych elementów (osób, przedmiotów, faktów), podobnych pod względem określonych cech (ale nie identycznych) i poddanych badaniom statystycznym. Podział zbiorowości statystycznych:...

poleca85%
poleca85%

Zadanie z weryfikacji hipotez

Ustalono na podstawie analizy kosztów, że będzie się opłacać się wybudowanie motelu przy trasie komunikacyjnej, jeśli będzie przejeżdżać tą trasą więcej niż 800 samochodów dziennie. W losowe wybrane dni roku liczono ilość przejeżdżających...