profil

Statystyka

(80)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

4 online
poleca85%

Nazwy i interpretacje testów statystycznych

Analiza danych - proces obróbki statystycznej danych w celu otrzymania na ich podstawie wniosków i informacji. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów (predykcyjnych, klasyfikacyjnych, deskrypcyjnych) może to oznaczać użycie metod...

poleca87%
poleca86%

Metoda Najmniejszych Kwadratów - testowanie założeń i prognozowanie

Analizie zostały poddane akcje spółki SKOK. Praca zawiera: 1. Obliczenie równania metodą MNK regresji liniowej 2. Testowanie zalozeń MNK; 3. Prognozowanie i analiza ex-post Tutaj wrzucam opis słowny w Wordzie oraz towarzyszące obliczenia w...

poleca85%

Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce

Praca zaliczeniowa ze statystyki Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce w miesiącach luty – grudzień 2010r. Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w...

poleca83%

Statystyczna analiza danych

Statystyczna analiza danych-analiza podregionów Polski

poleca85%

“Many believe that environment degradation of the planet is the most seriously crisis now facing human kind. What do you think? Should business and industry be concerned about “green issues”?

Subject : Communications Date 24.11.2008 “Many believe that environment degradation of the planet is the most seriously crisis now facing human kind. What do you think? Should business and industry be concerned about “green issues”?...

poleca87%

Moda Medjana

Na podstawie danych w tabeli przeprowadź analizę obrotów w badanej grupie 65 sklepów. Wykonaj obliczenia, podaj interpretację podanych wyników. Medianę i dominantę wyznacz także graficznie.

poleca82%

Podstawy statystyki

23.02.2008 STATYSTYKA Statystyka jest nauką o metodach ilościowych badania zjawisk masowych. Przez badanie statystyczne rozumiemy ogół prac mających na celu realizację jednego lub kilku spośród następujących zadań. 1) Poznanie...

poleca85%

Statystyka opisowa

Materiały przydatne w nauce do egzaminu ze statystyki...