profil

Ściaga z Ortodoncji

poleca 84% 390 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

WADY ZGRYZU
GIGANTYZM-wzrost olbrzymi.Wystepuje przy nadczynności komórek kwasochłonnych.Nadmierny wzrost konczyn.Niema zmian w nazadzie zucia.
AKROMEGALIA-nadczynnosc przysadki mozgowej.Przerost w obrebie kosci i tkanek miękkich.Przewazaja ruchy doprzednie zuchwy.
KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA-Niedoczynnosc przedniego plata przysadki mozgowej.Czesciowe zahamowanie zrostu.Szczeka i zuchwa SA male i waskie.Stloczenie zębów.
KRZYWICA-Spowodowana brakiem lub niedoborem witaminy D – zle wchłanianie wapna w jelitach-zniekrztaucenie kosci.Objawy to min kurza klatka piersiowa, hipoplazja jezyka, szczeka w krztaucie litery V
DYSFUNKCJE – zaburzone czynności fizjologiczne. POSTAWY CIALA –Wentralne polozenie glowy powoduje przesuwanie się zuchwy i jezyka do przodu. Dorsalne czyli z odgięciem do tylu glowy powoduje przesowanie dotylne zuchwy wraz z jezykiem. POŁYKANIA – Trzewne – polega na popukaniu przy rozchylonych szczekach podczas gdy jezyk lezy pomiedzy walami dziąsłowymi. Somatyczne (dojrzale) przy którym kurcza się miesnie unoszące zuchwe, żeby zwieraja się a jezyk pozostaje w jamie ustnej właściwej. ODDYCHANIA – Prawidłowe oddychanie przez nos – powietrze ulega oczyszczeniu i ogrzaniu. Oddychanie przez usta – prochnica, infekcje drog oddechowych, jezyk opada, Tyłozgryz, tyłożuchwie, wychylenie siekaczy gornych. Przez usta – mniej tlenu, zwiekszona częstość skurczow oddechowych, niespokojne spanie, bladość, otwory przednie nosowe waskie. SZCZELNOŚCI WARG – z polykaniem i oddychaniem wiaze się kompetencja warg.Powinny być przy oddychaniu przez nos domknięte.. Niekompetentne to zbyt krotkie. Powinny się zamknąć w I fazie polykania. ZUCIA – miękkie pokarmy – brak bodźców wzrostowych, zwężenie szczek i stloczenie zębów, prochnica i zapalenie blony śluzowej. WYMOWY – zgryzy otwarte – zla wymowa dźwięków, dotylne z duza szpara pozioma.
PARAFUNKCJE – Szkodliwe nawyki – niecelowe, czeste, nieswiadome. SSANIE – przez sztuczne karmienie – wypchniecie zuchwy do tylu z jednoczesnym wypchnieciem do przodu siekaczy. Ssanie policzków lub warg może powodowac zgryz otwarty.
OBGRYZANIE PAZNOKCI I OŁÓWKÓW – zahamowanie pionowego wzrostu zębów , zgryz otwarty, wady dotylne. ZGRZYTANIE ZĘBAMI – prowadzi do starcia gozkow oraz zmiejszenia ich wysokości czego konsekwencja może być obniżenie zwarcia.

KLASYFIKACJA ANGLE’A
KLASA I – guzek policzkowy przedni 6 gornej wpada w przednia policzkowa bruzde miedzygozkowa 6 dolnej. Przedniotylne ustawienie podstaw szczęk jest harmonijne. Zgryz neutralny. KLASA II – Guzek policzkowy przedni 6 dornej wpada w przestrzen pomiedzy 5 dolna a 6 dolna. Dolny łuk zebowy jest cofniety w stosunku do gornego o sze4rokość gózka. Grupa I – żeby sieczne SA ustawione prawidłowo lub wychylone – nagryz poziomy. Grupa II – żeby sieczne gorne SA przechylone. Przodozgryz. KLASA III – Tyłozgryz – guzek policzkowy przedni 6 gornej wpada w bruzde miedzy 2 a 3 policzkowym guzkiem 6 dolnej
KLASYFIKACJA BAUMA
Za podstawe przyjał stosunek zębów trzonowych drugich mlecznych. LINIA PIONOWA – zgryz neutralny ŁAMANA DO PRZODY – przodozgryz ŁAMANA DO TYŁU – Tyłozgryz
KLASY KŁOWE – I KLASA – kieł górny wpada w zagłębienie utworzone na styku kła dolnego i 4. KLASA II – os długa kła górnego rzutuje na miejsce styku kła dolnego z 2. KLASA III – kieł górny wpada w zagłębienie utworzone na styku 4 i 5.

WADY POPRZECZNE
KRZYZOWY CZĘŚCIOWY PRZEDNI –zachodzenie dolnych zębów przednich na górne.Przesuniecie linii pośrodkowej, asymetryczny układ warg. KRZYZOWY CZĘŚCIOWY BOCZNY – Powstaje na tle zwężenia szczeki.Linia pośrodkowa niejest przesunieta, rysy twrzy bez zmian. KRZYZOWY CAŁKOWITY – zachodzenie połowy łuku zebowego dolnego na górny. Linia pośrodkowa nie zawsze przesunieta. Uwypuklenie wargi dolnej i zapadniecie gornej po stronie wady. KOCZNE CZYNNOŚCIOWE PRZESUNIECIE ZUCHWY – śródustnie wystepuje zgryz krzyzowy całkowity z przesunieciem linii pośrodkowej. Zapadniecie wargi gornej, pogłębienie fałdu nosowo wargowego, przesuniecie brodki w strone wady. Dodatni test czynnościowy. Laterogenia – boczne morfologiczne przesuniecie zuchwy - asymetryczny niedorozwoj lub przerost trzony zuchwy. POSTACIE PRZEROSTOWE wady rozwojowe. Śródustnie widoczna nasilona postac zgryzu krzyzowego całkowitego.Po przeciwnej zgryz przewieszony.Test czynnoscowy ujemny. PRZEWIESZONY – Poszezenie góry lub zmiejszenie dołu. Jedno lub obustronne.
WADY DOTYLNE
TYŁOZGRYZ CZĘŚCIOWY – cofniecie, czasem przechylenie zebów siecznych dolnych na tle zahamowania dopzedniego wzrostu zuchwy. Trzonowce w I klasie Anglea a 3 w II klasie kłowej. TYŁOZGRYZ CAŁKOWITY - cały olny łuk cofniety w stosunku do górnego. II klasa Anglea i II klasa kłowa. W mlecznym II klasa Bauma. Warga dolna wywinięta, górna zazwyczaj zkrócona. TYŁOZGRYZ RZEKOMY – doprzedni wzrost szczęki w stosunku do mozgowej czesci czaszki. Klasa Anglea II lub I. Wysunieta warga górna. TYŁOŻUCHWIE CZYNNOŚCIOWE – dotylne ustawienie żuchwy. Cofniecie bródki i wargi dolnej. II klasa Anglea i kłowa. Test czynnościowy dodatni. RETROGENIA – tyłożuchwie morfologiczne – zahamowanie poprzedniego wzrostu zuchwy. Gałąź zuchwy skrócona. Spłaszczenie bródki. Test ujemny.
WADY DOPRZEDNIE
PRZODOZGRYZ CZĘŚCIOWY – Doprzedni wzrost przedniej części zębodołowej zuchwy.Ujemny nagryz poziomy. I klasa Anglea i III kłowa. Wysunięcie wargi dolnej. PRZODOZGRYZ CAŁKOWITY –wysuniecie łuku dolnego w relacji do górnego. III klasa Anglea i kłowa. Warga dolna wysunieta, wygładzona bruzda wargowo bródkowa. PRZODOZGRYZ RZEKOMY – zahamowanie poprzedniego wzrostu szczeki w odniesieniu do mozgowej czesci czaszki. I lub III klasa anglea i III klasa kłowa. Zapadniecie wargi górnej. PRZODOZUCHWIE CZYNNOŚCIOWE – doprzednie wysuniecie całej zuchwy.III klasa Anglea i kłowa. Wysuniecie wargo dolnej i bródki. Test dodatni. PROGENIA – przodozuchwie morfologiczne. Nadmierny doprzedni wzrost żuchwy. Warga dolna wyzunieta. Wysuniecie bródki. III klasa Anglea i kłowa.
ZGRYZY OTWARTE
CZĘŚCIOWY PRZEDNI – szpara niedogryzowa na skótek skrócenia przedniego wyrostka szczeki. Rysy twarzy niezmienione. Warga górna bywa skrócona. OTWARTY CZĘŚCIOWY BOCZNY – szpara niedogryzowa, po jednej lub po obu stronach łuku. Wpychanie języka lub ssanie policzków. OTWART CAŁKOWITY – rozległa wada gnatyczna. Rozchylenie podstaw szczęk.. Wydłuzenie odcinka szczękowego. Przyczyną jest krzywica.
ZGRYZY GŁEGOKIE
GŁĘBOKI CZĘŚCIOWY – nadzgryz cechuje nadmierny pionowy wzrost przedniej części wyrostka szczęki.Zęby sieczne górne przykrywają żeby sieczne dolne. Wargi silnie napiete. GŁĘBOKI CAŁKOWITY – głębokiemu nagryzowi pionowemu zebów siecznych towarzysza niskie zahamowane we wzroście na wysokość boczne wyrostki szczeki i zuchwy .Szpara spoczynkowa zmiejszona. Twarz wyglada na kwadratowa. GŁĘBOKI RZEKOMY – skrócenie szczękowego odcinka twarzy. Wada nabyta do wyleczenia.KLAMMT – otwarty aktywator. Ma zmiejszoną ilość masy akrylowej w odcinku przednim. Posiada łuki wargowe , próby lub sprzęzyny coffina. Do tyłozgryzów, tyłozuchwia, przodozgryzów, Przodożuchwie, zgryzów otwartych oraz głębokich.
BALTERSA – PODSTAWOWY – do tyłozgryzów, zwężeń oraz krzyzowych.. ZASŁONOWY – do zgryzów otwartych. Boczne pow. Nagryzowe. ODWROTNY – do przodozgryzów.Pętla łuku językowegootwarta jest od tyłu.
WUNDERER – Zgryz konstrukcyjny pobiera się w maksymalnym cofnieciu i znacznym podniesieniu żuchwy. Blok aparatu przeciety wzdół płaszczyzny zgryzu. Do przodożychwia. Sruba Fischera w przedniej czesci aparatu. Sruba Weisego – górna czesc wchodzi w płyte górna a cześc dolna w płyte dolna.
OSTROWSKIEGO – Do zgryzu przewieszonego.Za zebami siecznymi dolnymi jest śruba. Z boku pętla z drutu 0,7 naciskajaca od strony policzkowej na żeby ustawione w zgryzie przewieszonym.
FRANKLA - I do leczenia zwężeń i tyłozgryzów - z dwóch przedsionkowych tarcz połączonych drutami z dwoma akrylowymi pelotami. II do tyłozgryzów z przechyleniem zębów siecznych lub z nadzgryzem – protruzyjne łuki górne i zmodyfikowane klamry obejmujące kły. Łuk podniebienny niema pętli. III do przodozgryzów – dolny łuk wargowy, 2 górne peloty wargowe i górne sprężyny protruzyjne. IV do zgryzów otwartych lub protruzji dwuszczekowej – górny łuk wargowy, dolne peloty wargowe, cztery okluzyjne ciernie.

BIMLERA – TYP A – tyłozgryz – Skrzydełka akrylowe górne, łuk wargowy górny dochodzący do 5 i przechodzący na str. Podn. Miedzy 4 a 5. Łuk dolny z nakładką na żeby sieczne dolne przednie, wchodzący na strone jęz. Miedzy 4 a 5. Góra z dołem połączona pętlami. TYP B - do leczenia zgryzów głębokich – skrzydełka połaczone są drutem wygiętym w krztaut coffiny lub prostym. Łuk podniebienny wychodzący na srone przedsionkowa pomiedzy zebami przedtrzonowymi. TYP C – do przodozgryzu – Oprócz górnej płyty – płyta dolna zabezpieczona przed osiadaniem drutami opartymi na pow. Zuj. 6 dolnych. Łuk wargowy wychodzący na strone przedsionkowa albo za albo przed kłąmi, tworzy skierowana do góry ciasna petle.
STOCKFISCH – górna i dolna płyta ustawione w zgryzie konstrukcyjnym. Po obu stronach połączone są pętlami przedsionkowymi biegnącymi 2mm od szyjek zebów. Z płyty dolnej wychodza obustronne pętle nagryzowe na które wciaga sie gume.. Zaleznie od wady łuki. I umieszczanie pętli przedsionkowych.
KARŁOWSKIEJ – TYPU A – do Tyłozgryz Tyłozgryz tyłożuchwie. Składa się z płyty dolnej z dwiema klamrami chroniącymi przed jej osiadaniem na 6 dolne i z płyty górnej z 2 sprezynami coffina i łukiem wargowym. Płyty połaczone są dwoma sppręzynami sinusoidami. – wchodzi w dolną w okolicy 3 a w górna w okolicy 6, a kat ich nachylenia to 40 stopni. TYP B – do przodozgryzu i przodozuchwia. Spręzyna w płyte górna wchodzi w okolice 3 a w dolna w okolicy 6. Dolny łuk wargowi. Klamry Adama na 5 górne.

SZYNY –
TIEGERSTAEDTA – uniwersalna szyna nazębna wykonana z giętkiego drutu aluminiowego (1,5-2mm) . Można doginac ją recznie bądź na modelach gipsowych, bądź w ustach chorego.Szyna z haczykami rozni się od szyny gładkiej tym, ze wygina się na niej, w odstępie ok. 1cm, dodatkowe petle druciane, tworzące zaczemy dla pierścieni gumowych.Mocuje się je za pomoca LIGATUR drucianych. LIGATURY o przekroju 0,4-0,5 mm przesuwa się pomiedzy zebami. Drut otacza dookoła szyjke zeba i jednocześnie szynę.
GUNNINGA – składa się z dwóch płyt, górnej i dolnej, połączonych wałami bocznymi.W przednim odcinku wytworzony w wałach otwór umożliwia odżywianie. Po włożeniu szyny do jamy ustnej za pomocą procy podbródkowej dociska się zuchwe poprzez szyne do szczeki i w ten sposób unieruchamia jej odłamy.
WYCIĄGI ADAMSA – unieruchamianie złamanych szczek za pomocą drutów wprowadzanych podskórnie przez otwory nawiercane w wyrostkach jarzmowych kości czołowej, dolnych brzegach oczodołów lub wokół łuków jarzmowych, których końce dowiązywał do płyt laboratoryjnych lub szyn nazębnych.
SZYNA WEBERA – lczeniu złamanej zuchwy u dzieci z uzębieniem mlecznym lub mieszanym. Dowiazuje się ja do zuchwy szwami okolnymi. Wykonana z masy akrylowej obejmuje szyjki zebów oraz obustronnie błone sluzowa czesci zębodołowej zuchwy. W celu lepszego jej utrzymania w jamie ustnej, a także prawidłowej stabilizacji odłamów, dowiązuje się ją trzema szwami okolnymi. Szwy opasujące zuchwe wraz z szyną zakłada się po obu jej stronach w okolicy zębów trzonowych oraz w czesci pośrodkowej.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 9 minut