profil

Materiałoznawstwo

(10)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
poleca84%

Obróbka cieplna

ściąga mini z obróbki cieplnej

poleca84%

Materiałoznawstwo - Materiały przewodzące

Materiały przewodzące-MIEDZ: przewody nawojowe, kable energetyczne - ALUMINIUM: przewody instalacyjne, przewody linii napowietrznych, ścieżki w mikroukładach –ZŁOTO: powloki i cienkie druty w mikroelektronice. Dosc duza konduktywność bardzo...

poleca83%

Ogólna Technologia Ceramiki

1Technologia: Jest to nauka o przetwarzaniu surowców znajdujących się w przyrodzie i form energii na produkty lub form energii na bardziej użyteczne, w sposób opłacalny gospodarczo. Technologia (grec.)- rozmowa o sztuce...

poleca82%

Podstawowe zagadnienia

1.Jakie są podstawowe rodzaje materiałów stosowanych w technice? Wśród materiałów inżynierskich wyróżnia się zwykle metale i ich stopy, materiały ceramiczne i szkła, polimery, kompozyty oraz ze względu na szczególne własności elektryczne,...

poleca85%

Aluminium

Aluminium i jego stopy 1.Własności i pochodzenie aluminium Ad1.Aluminium odznacza się barwą srebrzysto białą jest odporne na wpływy atmosferyczne i działanie słabych kwasów . Odznacza się dobrą przewodnością elektryczną i cieplną .Jest Plastyczne...

poleca85%

Materiałoznawstwo- odpowiedzi na pytania

1. Przedstawiać budowę atomu.- Atom jest skupieniem drobnych cząstek materii, zwanych elementarnymi tj: elektrony, protony, neutrony. Protony i neutrony to inaczej nukleony i tworzą one jądro atomu a wokół niego krążą elektrony. Każdy atom...

poleca85%

Ściąga z I semstru z materiałoznastwa dla kierunku dekorator wnętrz

Podział mat. budowlanych: a) ze wzg na zastosowanie - do budowy domów, - do budowy dróg, - do robót hydrotechnicznych, -do wystroju wnętrz mieszkalnych, - do wystroju wnętrz użyteczności publicznej. b) ze wzg na zastosowanie w budynku -...

poleca89%

Materiałoznastwo kopalniane ściąga (Polsl II rok GiG)

Czynniki środowiskowe: powietrze-atmosf. Będąca w stanie fizycznym gazowym, za zanieczyszczenie pow. Uznaje się subst. Nie będące składnikami czystego pow. Jak i te, które nimi są, lecz nastąpił ich wzrost ilościowy, składniki czystego pow: azot,...

poleca85%

Inżynierai powierzchni

POWIERZCHNIA CIAŁA STAŁEGO np. narzędzi, maszyny, elementu konstrukcyjnego jest obiektem oddziaływania (świadomego) w celu nadania odpowiednich własności fiz. i chem./ Obrazem rzeczywistej budowy ciała stałego jest zbiór nieciągłości w skali...

poleca87%

Materiałoznastwo kopalniane ściąga (Polsl II rok GiG) laborki

DREWNO: Wł. fizyczne CIĘŻAR WŁAŚCIWY to ciężar błon komórkowych z wyeliminowaniem porowatości i wody. CIĘŻAR OBJĘTOŚCIOWY jest to stosunek ciężaru drewna do jego objętości. Nie jest stały, jest bardziej zróżnicowany i zależy od rodzaju drewna,...