profil

Logistyka

(60)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Zarządzanie zapasami

Zapas to określona ilość dóbr znajdująca się w rozpatrywanym systemie logistycznym (przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw), bieżąco nie wykorzystywana a przeznaczona do późniejszego przetworzenia lub sprzedaży. Zapasy mogą być utrzymywane w...

poleca84%

Projekt :Cele strategiczne,misja,cele taktyczne,analiza swot firmy, analiza portfela

Firma (przedsiębiorstwo) określone zostały w projekcie cele,misja,analiza swot,analiza portfela - wszystko pod to przedsiębiorstwo. z pracy dostalam 5 :-) kierunek Zarzadzanie inzynierskie, transport i logistyka. Polecam!!!!!

poleca83%

Wyposażenie magazynów

Magazyn jest to jednostka organizacyjno-funkcjonalna zajmująca się magazynowaniem dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia, dysponująca wyodrębnioną na ten cel przestrzenią oraz środkami technicznymi przeznaczonymi dla ruchu...

poleca84%

Kody kreskowe

Kody kreskowe są graficznym odzwierciedleniem określonych znaków poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustalonych według przyjętych reguł budowy danego kodu (symboliki). Rozróżnia się znaki kodujące dane oraz znaki pomocnicze,...

poleca83%

Struktura macierzowa

Struktura macierzowa została wprowadzona w latach 60 w przemyśle kosmicznym. Pionierską rolę w zastosowaniu tej struktury odegrała NASA. Strukturę macierzową najczęściej buduje się wokół problemów lub projektów, w których realizację zaangażowana...

poleca83%

Efekty zarządzania logistycznego

Spis treści 1. Uwagi wstępne. 2. Definicja logistyki. 3. Podstawowe fazy i kierunki rozwoju logistyki. 4. Procesy logistyczne. 4.1. Przepływy rzeczowe. 4.2. Procesy informacyjne. 4.3. Infrastruktura procesów logistycznych. 4.4....

poleca83%

Suwnice

SUWNICE Suwnica - dźwignica pracująca w ruchu przerywanym wyposażona w mechanizm podnoszenia i opuszczania: wciągarka lub wciągnik. Przeznaczona do przemieszczania materiałów i ludzi w pionie, i poziomie w przestrzeni ograniczonej długością toru...

poleca83%

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie

Spojrzenie na rozwój międzynarodowego biznesu pozwala stwierdzić, iż przejście od rynku producenta do rynku konsumenta spowodowało zmianę warunków, w jakich przedsiębiorstwa muszą wytwarzać i sprzedawać swoje produkty i usługi. Zmniejszona...

poleca84%

Transport wodny morski i śródlądowy

W załącznikach są dwa materiały, wszystko o transporcie wodnym morskim i śródlądowym. Jest referat w Wordzie i do tego prezentacja w Power Poincie. Niech służy Wam dalej:-)

poleca85%

Kanały dystrybucji

1. DYSTRYBUCJA 1.1. Dystrybucja – jest jednym z instrumentów marketingowego oddziaływania na rynek. Jej istota polega na pokonywaniu przestrzennych, czasowych, ilościowych, asortyment barier oddzielających producentów od finalnych nabywców...

poleca86%

Transport kolejowy

Cala praca jest w załączniku w formacie .doc. Mam nadzieje, ze komuś się przyda.

poleca85%

Istota, cel i funkcje centrów logistycznych

Centrum logistyczne to obiekt przestrzennie-funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone...

poleca85%

Mleko - rozwój opakowań

Zwykłe mleko - u niektórych pradawnych ludów miało znaczenie ceremonialne i składano je w ofierze bogom oraz duchom, dla innych jest to napój kompletnie nieprzyswajalny. Jak ewoluowało jego opakowanie przez lata? No cóż, do momentu, gdy nie...

poleca85%

Transport o ochrona środowiska w Unii Europejskiej

TRANSPORT I OCHRONA ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ. Tematem mojej pracy są dwie z polityk Unii Europejskiej - transport oraz ochrona środowiska. Są to istotne polityki mające na celu poprawę infrastruktury unijnej co jest związane jednocześnie...

poleca85%

Fizyczny przepływ produktów w kanale dystrybucji

Rozdział III . Fizyczny przepływ produktów w kanale dystrybucji. 2.1. Obsługa zamówień. Klient tworzy przychody firmy dlatego całość działań z zakresu marketingu jak i logistyki powinna być ukierunkowana na właściwą jego obsługę. Z jednej...

poleca85%

Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP w przewozie ladunków ADR.

Materiały (towary) niebezpieczne to takie materiały i przedmioty,których przewóz-na podstawie przepisów jest zabroniony albo dopuszczony jedynie na warunkach określonych w przepisach ADR. ADR to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu...

poleca85%

Transport w Polsce

Transport w Polsce

poleca85%

Etykiety logistyczne - Prezentacja

Podaną pracę mam tylko w formie prezentacji wiec plik podany jest jako załącznik

poleca85%

Logistyka dystrybucji

Obsługa klienta a logistyka dystrybucji 1. Definicja obsługi klienta 3 2. Elementy obsługi klienta 6 2.1 Czas 6 2.2 Niezawodność 8 2.3 Komunikacja 9 2.4 Wygoda 10 3. Pomiar obsługi klienta 11 4. Wdrażanie standardów obsługi klienta 13...

poleca85%

Czym są i jaką rolę pełnią centra logistyczne w procesach dystrybucyjnych ?

Czym są i jaką rolę pełnią centra logistyczne w procesach dystrybucyjnych ? Mówiąc o centrach logistycznych, łączymy je przede wszystkim z działalnością operatorów logistycznych. I w ten sposób próbujemy im pokazywać korzyści i namawiać...

poleca85%

Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na wpływy budżetowe z tytułu należności przywozowych

Akcesja Polski do UE, w tym także do unii celnej, spowodowała likwidację ceł pobieranych od towarów pochodzących z obszaru Wspólnoty. Wydaje się zatem, iż fakt wstąpienia przez Polskę w struktury europejskie spowoduje spadek dochodów budżetowych z...

poleca85%

Praca o transporcie kolejowym

POLICEALNA SZKOŁA SPEDYCJI ŻAK PRACA Z PRZEDMIOTU: SPEDYCJA TEMAT PRACY: CHARAKTERYSTYKA GAŁĘZI TRANSPORTU KOLEJOWEGO OPRACOWAŁA: A.K limanowa PLAN PRACY 1. POJECIE TRANSPORTU 2. KLASYFIKACJA LINI KOLEJOWYCH 3. TABOR KOLEJOWY...

poleca85%

Analiza definicji spedycji

Podawanych jest wiele definicji, ekonomicznych i prawniczych, spedycji. Definicje te nie są tożsame, prezentują różne poglądy na temat istoty spedycji, pojęcia spedytora, przedmiotu działalności przedsiębiorstwa spedycyjnego. Ta wielość i...

poleca85%

Kierunki rozwoju portów morskich jako centrów logistycznych

Porty Morskie jako miejsce lokalizacji centrów logistycznych Porty morskie jak cała gospodarka morska zmieniają się zgodnie ze zmianami zachodzącymi w gospodarce światowej, co wynika z międzynarodowego charaktery porty morskiego jako węzła...

poleca85%

Obsługa klienta jako obszar wspólny marketingu i logistyki

OBSLUGA KLIENTA JAKO OBSZAR WSPOLNY MARKETINGU I LOGISTYKI Szybkość zmian zachodzących w otoczeniu wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe dostosowywanie się, której alternatywą jest przegrywanie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Dziś już nie...

poleca85%

Historyczne oraz współczesne znaczenie Kanału Sueskiego

Praca opisuje genezę, historię, znaczenie ekonomiczne Kanału Sueskiego obecnie oraz w przeszłości. Jest w załączniku.

poleca85%

Przedsiębiorstwo transportowe

Transport jest elementem infrastruktury społeczno – gospodarczej, rozumianej jako wyodrębniona część systemu społeczno – gospodarczego. Infrastruktura ta obejmuje transport, łączność, energetykę, gospodarkę wodną i ochronę środowiska naturalnego...

poleca85%

Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym

Handel międzynarodowy mimo postępującej globalizacji jest nadal jednym z głównych powiązań gospodarki poszczególnych państw, dynamizującym ogólny rozwój gospodarczy świata. Zapewnia stałe dostawy niezbędnych surowców, płodów rolnych, dóbr...

poleca85%

Problemy odpadów w Polsce

Praca jest w dokumencie, jeśli chcesz ja przeczytać, po prostu sobie ją ściągnij xDD

poleca85%

Zarządzania Produkcją i Usługami - prace zaliczeniowe

Materiały do ćwiczeń z przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Usługami na I roku Logistyki na WSB Gotowe arkusze Excel i rysunki do następujących ćwiczeń z tego przedmiotu: - Rozstawienie stanowisk metodą trójkątów Schmigalli - Metoda równoważenia...

poleca89%

Kierunki rozwoju europejskiego transportu na tle działalności społeczno-gospodarczej

CAŁOŚĆ PRACY (Z WYKRESAMI, TABELAMI) W ZAŁĄCZNIKU WSTĘP 5 1. MIEJSCE TRANSPORTU W GOSPODARCE NARODOWEJ 7 1.1. Typologia transportu 7 1.2. Miejsce transportu w Polskiej Klasyfikacji Działalności 13 1.3. Związki gospodarki narodowej z...

poleca85%

System controllingowy w firmie d$s solutions

System controllingowy w firmie D&S Solutions 1. Diagnoza (wąskie gardła): - działy nie współpracują ze sobą - brak wymiany informacji - konflikty między działami - zbyt...

poleca85%

Determinanty cenowe w przedsiębiorstwie MZK Warszawa

Praca jest w formacie ppt. i dostępna w załączniku.

poleca85%

Zarządzanie logistyczne cd

tresc w załączniku

poleca90%

Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych

Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych Rozpoczynając rozważania dotyczące podziału oraz funkcji kanałów dystrybucyjnych należałoby najpierw określić znaczenie pojęcia kanał dystrybucji. W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji,...

poleca90%

Polska polityka transportowo-spedycyjna w aspekcie przewozów międzynarodowych

Spis treści: 1. Ogólne cele polityki transportowej i spedycyjnej 2. Przewozy międzynarodowe w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej 3. Przewozy pasażerskie – umowa INTERBUS 4. Międzynarodowe przewozy towarowe a) Konwencja...

poleca85%

Załadunek-transport-rozładunek

ZAŁADUNEK – TRANSPORT – ROZŁADUNEK PRODUKTU SZYBKO PSUJACEGO SIĘ • Zadanie: załadować z "Śnieżka" Chłodnia w Częstochowie Sp. z o.o. towar własnym urządzeniem ładunkowym i transportowym oraz przetransportowanie odbiorcy w m. Tomaszów...

poleca85%

Odpowiedzialność przewoźnika za wykonanie umowy

Spis treści: 1.Umowa przewozu osób - przewóz osób - przewóz przesyłek bagażowych - odpowiedzialność przewoźnika 2. Umowa przewozu towarów - przewóz przesyłek - likwidacja przesyłek - odpowiedzialność przewoźnika - ustalenie...

poleca85%

Etyka w marketingu i marketing w etyce biznesu - metaforyczność, konwencjonalizm i zakorzenienie

1. Wprowadzenie Niniejszy artykuł powstał jako odpowiedź na artykuł prof. Wojciecha Gasparskiego „Etyczność Marketingu - Marketingiem Etyczności", omawiający etyczny wymiar marketingu i odnoszący się do jego dorobku dydaktycznego. Moim celem jest...

poleca88%

Etyczna ekonomia w ujęciu Petera Koslowskiego

Etyka biznesu (Business Ethics) stała się częścią programu kursów M.B.A najpierw w USA a potem w Europie Zachodniej by wciągu ostatnich dziesięciu lat uzyskać prawo obywatelstwa na polskich uczelniach. Choć w samych Stanach Zjednoczonych jak i...

poleca87%

Nowoczesne koncepcje logistyki

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2 2. TRENDY 3 2.1. ERP –Enterprise Resource Planning 3 2.2. Zintegrowane Łańcuchy Logistyczne 5 2.3. ECR – Efektywna Obsługa Konsumenta 7 2.4. „Wirtualna integracja”...

poleca85%

Możliwości zastosowania przewozów intermodalnych w działalności spedycyjnej i tego korzyści

Praca w załączniku. Byłą oceniona na 4+, ale moim zdaniem nie jest najlepsza.

poleca85%

III Dyrektywa pocztowa

Komentarz do III Dyrektywy Pocztowej” Parlament Europejski przyjął tzw. III Dyrektywę Pocztową dn. 31. stycznia 2008 r. Zgodnie z jej zapisami liberalizacja rynku usług pocztowych nastąpi według harmonogramu dwóch lub trzech terminów. Państwa...

poleca87%

Zarządzanie logistyne

tresc w załączniku

poleca86%

QR i ECR - wdrażanie i problemy z tym związane

QR i ECR Przyczyną powstania tych koncepcji była chęć, a nawet konieczność(w obliczu rosnących wymagań rynku) szybszej reakcji na zmieniający się popyt na rynku konsumenckim. Techniki te mają na celu usprawnienie przepływu dóbr i usług do...

poleca85%

Odpowiedzialność przewoźnika za wykonanie umowy.

Spis treści: 1.Umowa przewozu osób - przewóz osób - przewóz przesyłek bagażowych - odpowiedzialność przewoźnika 2. Umowa przewozu towarów - przewóz przesyłek - likwidacja przesyłek - odpowiedzialność przewoźnika - ustalenie stanu...

Ciekawostki ze świata