profil

Fizyka

(90)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

90 online
poleca80%

3 Zasady Dynamiki Newtona - Gimnazjum

I ZASADA DYNAMIKI NEWTONA: Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające na to ciało siły równoważą się, to ciało to pozostaje w spoczynku, lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Pomocne zagadnienia: Bezwładność...

poleca84%

Zasady zachowania podczas burzy.

1. Gdy burza zaskoczy nas w domu: • nie zbliżaj się do urządzeń elektrycznych i metalowych, • pozostań z dala od oszklonych okien, sufitów, drzwi, • w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane, • trzymaj pod ręką przygotowane...

poleca84%

Zwierciadła płaskie i kuliste

w załącznikach dałem zeskanowane notatki z tego tematu

poleca84%

Fale dźwiękowe.

Temat : Fale dźwiękowe. 1.Źródłem dźwięku jest cało drgające. Fale dźwiękowe rozprzestrzeniają się w różnych ośrodkach takich jak : gaz , ciecz , ciało stałe (np. Powietrze , Woda , Szkło) Drgania są przenoszone przez cząsteczki tych ośrodków....

poleca83%

Optyka, czyli nauka o świetle

Optyka, czyli nauka o swietle Źródła światła – nazywamy nimi ciała, które wytwarzają światło.  Naturalne: Słońce, inne gwiazdy, niektóre organizmy żywe, błyskawice;  Sztuczne: żarówka, lampa uliczna, neony, sztuczne ognie;  Wtórne:...

poleca81%

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny-to maszyna służąca do przetwarzania energii elektrycznej na pracę mechaniczną. Ze względu na rodzaj prądu sieci, z której silniki elektryczne pobierają energię elektryczną, rozróżnia się: silniki prądu stałego, silniki...

poleca84%

II zasada dynamiki Newtona

II zasada Dynamiki Newtona - dłuzsza wersja ale łatwo ją zrozumieć ;) (wg mnie) Jeżeli na ciało o masie m działa niezrównoważona siła, to ciało porusza sie ruchem zmiennym. m ██ ----------------------------------------------...

poleca84%

Zasady Dynamiki Newtona

I Zasada dynamiki: Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działajace siły równoważą się to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. II Zasada dynamiki: Jeżeli na cialo działa stała siła to porusza...

poleca80%

Oddziaływania międzycząsteczkowe.

SIŁY SPÓJNOŚCI – to siły oddziaływania cząsteczek jednego rodzaju ze sobą. SIŁY PRZYLEGANIA – to siły oddziaływania cząsteczek różnego rodzaju ze sobą. Skutkiem istnienia siły przylegania jest powstawanie menisku. MENISK WKLĘSŁY – powstaje...

poleca83%

Indukcja elektromagnetyczna

Doświadczenie Faradaja- obserwujemy zmianę energii mechanicznej w elektryczną. Podczas zbliżania i oddalania magnesu, wskazówka miniamperomierza wychyla się raz w jedną, raz w druga stronę. W zamkniętym obwodzie, umieszczonym w zmiennym polu...

poleca81%

Fizyka w pigułce

Zjawiska Ruch jednostajny to ruch, w którym ciało w jednakowych odstępach czasu przebywa jednakowe drogi, np. szybkościomierz skutera wodnego wskazuje przez 10 minut taką samą wartość. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony to ruch, w...

poleca83%

Opracowania z podstaw budowy maszyn

opracowania pytań z Podstawy konstrukcji maszyn

poleca84%

Przemiana Izotermiczna

Aby określić stan fizyczny gazu należy podać trzy parametry: ciśnienie, objętość i temperaturę. Wszystkie trzy parametry mogą ulegać zmianie, ale zgodnie z p • V (p- cisnienie, V- objetość) równaniem stanu iloraz ———...

poleca83%

Elektormagnes

Elektromagnes to urządzenie służące do wytwarzania pola magnetycznego. Ma postać cewki rozwiniętej na rdzeń materiału ferromagnetycznego. Przepływ prądu w cewce wytwarza pole magnetyczne, które magnesuje rdzeń, ulegając wzmocnieniu. Gdy pole cewki...

poleca82%

Fazy księżyca

Księżyc obraca się wokół swej osi dokładnie w takim samym czasie, w jakim dokonuje jednego obiegu Ziemi (27,3 dnia). Dlatego z Ziemi widoczna jest zawsze ta sama strona Księżyca. W miarę obrotu Księżyca Słońce oświetla stopniowo jego obszary....

poleca83%

Jednostki odległości stosowane w naukach astronomicznych.

JEDNOSTKI: a). ROK ŚWIETLNY: jest to odległość jaką pokonuje światło w ciągu jednego roku (1u) b). JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA: jest to średnia odległość Ziemi od Słońca c). PARSEK: jest to odległość z której promień orbity okołosłonecznej...

poleca82%

Zastosowania mikrofal

* radary mikrofalowe * naprowadzanie broni na cel * radiozapalniki * militarne systemy rozpoznawcze zwiad elektroniczny * systemy walki elektronicznej * radarowy pomiar prędkości * radar antykolizyjny *...

poleca83%

Zjawisko fotoelektryczne

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne , zwane inaczej efektem fotoelektrycznym , polega na emisji elektronów z powierzchni metalu pod wpływem padającego na metal promieniowania elektromagnetycznego . Emitowane elektrony nazywamy fotoelektronami . W...

poleca83%

Kosmiczne śmieci

Istotnym zagrożeniem mogą być również kosmiczne śmieci, czyli zazwyczaj po prostu stare, nikomu niepotrzebne, zużyte satelity. Od początku ery kosmicznej satelity oraz sondy badające głęboki kosmos "zasiedlają" Układ Słoneczny. Wokół Ziemi krąży...

poleca83%

I zasada dynamiki

Jeżeli na ciało nie działają żadne siły, lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku, lub porusza się ruchem jednostajnieprodtoliniowym.

poleca78%

Pęd ciała. Zasada zachowania pędu

O pędzie ogólnie Pęd jest wielkością stosowaną do opisu ciał w ruchu. Można by rozumieć jako coś w rodzaju \"ilości\" ruchu lub \"siły\" ruchu. Zależy on od prędkości i masy ciała. Wzór na pęd Pęd definiujemy jako iloczyn masy i prędkości...

poleca80%

Termodynamika

Termodynamika- dział fizyki zajmujący się procesami cieplnymi zachodzącymi w 3 stanach skupieniach. Energia wewnętrzna- suma wszystkich rodzajów energii związanych z cząsteczkami, atomami i ich składowymi. Ciepło-proces przekazywania energii...

poleca82%

Ciecze.

Ciecze. Ciecze przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują. Każda ciecz posiada powierzchnię swobodną, która jest zawsze równoległa do powierzchni ziemi. Ciecze nie są ściśliwe i nie są rozprężliwe. Nie można zmienić objętości cieczy....

poleca83%

Mechanika techniczna-bryła sztywna,opis ruchu,statyka,prawa ruchu, więzły i ich reakcje, pęd

bryła sztywna,opis ruchu,statyka,prawa ruchu, więzły i ich reakcje, pęd...

poleca77%

Prawo Coulomba

Dwa ładunki odpychają się lub przyciągają, z siłą wprost proporcjonalną do iloczynu wartości tych ładunków, a odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odleglości między nimi.