profil

Rodzaje reaktorów jądrowych

poleca 85% 545 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Klasyfikacja reaktorów jądrowych
a) reaktory wodne ciśnieniowe PWR - stanowią one grupę reaktorów najczęściej stosowanych aktualnie w energetyce jądrowej. Pracują one w układzie 2-biegowym, gdzie obiekt pierwotny tworzą reaktor, wymiennik ciepła, pompy recyrkulacyjne i stabilizator ciśnienia; obieg wtórny natomiast tworzy wytwornica pary, turbina parowa skraplacz i układ podgrzewania wody zasilającej
b) reaktory wodne wrzące BWR - w reaktorach tych zwykła woda znajdująca się pod ciśnieniem około 7MPa odparowuje bezpośrednio w rdzeniu reaktora i po osuszeniu kierowana jest do turbiny, reaktor ten pracuje w układzie 1-obiegowym wadą tego reaktora jest praca urządzeń obiegu roboczego w warunkach radioaktywnych, sprawność tego typu reaktora nie przekracza 34%
c) reaktory gazowo grafitowe GCR
Są to reaktory chłodzone gazem z moderatorem grafitowym, odznaczają się prostą budową i dużą niezawodnością. W wytwornicy pary otrzymywana jest para wodna około 5MPa i temperaturze 400(stopni)C
d) reaktory zaawansowane gazowo grafitowe AGR - rdzeń tego reaktora ma średnicę 9,1 m i wysokość 8,3 m, umieszczony on jest w cylindrze betonu sprężonego o średnicy 18,9 m i wysokości 17,7 m oraz grubości ścian 5 m
Sprawność elektrowni z tego typu reaktorami wynosi około 41% a koszty wytworzenia energii należą do 1 z mniejszych wśród elektrowni jądrowych
e) reaktory wysoko temperaturowe gazowo grafitowe HTGR paliwem w tych reaktorach jest wysoko wzbogacony uran w postaci węglika uranu UC2 paliwem są granulki o średnicy pierwiastka mm pokryte kilkoma warstwami porowitego grafitu, litego grafitu pirolitycznego grafitu, węglika krzemu i znów litego grafitu. Granulki te są zaprasowane w formie cylindrów lub kul. Reaktor ten posiada 4 bariery zabezpieczające przed wydostaniem się substancji promieniotwórczy do otoczenia to jest:
poliwęglowe pokrycie granulki, grafitowa metryca z powłoką gęstego grafitu, blok reaktora z betonu sprężonego oraz obudowę bezpieczeństwa. Sprawność tego typu reaktorów może osiągać nawet 45%.
f) reaktory prędkie powielające typu FBR
Są to reaktory chłodzone ciepłym sodem, posiadają one 3 obiegi chłodzenia:
pierwotny wtórny (roboczy) pośredni który jest obiegiem parowym. W obiegach sodowym panuje niskie ciśnienie co zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia się wymiennika. Ze względu na temp topnienia sodu (98(stopni)C) urządzenia obu obiegów sodowych muszą być podgrzewane (także przy wyłączonym reaktorze) aby nie doszło do zestalenia się sodu. Ogólna sprawność elektrowni z tego typu reaktorem wynosi 40%.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy
Rozkład materiału