profil

Matematyka

(294)
poleca81%

Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności przez 2 Liczba jest podzielna przez 2 jeżeli w rzędzie jedności ma cyfrę:0, 2, 4, 6, lub 8. Przykłady : 24, 506, 1002, 99990 Cechy podzielności przez 3 Liczba jest podzielna przez 3 jeżeli suma jej cyfr tworzy...

poleca82%

Cecha podzielności liczb naturalnych.

Cecha podzielności przez 2 Liczba jest podzielna przez 2 jeżeli jej ostatnia cyfra jest parzysta lub jest nią zero. Przykłady: 12, 48, 100, 124 Cecha podzielności przez 3 Liczba jest podzielna przez 3 jeżeli suma jej cyfr...

poleca83%

Jak liczono kiedyś?

Liczenie jest dziś powszechną, codzienną czynnością. Ludzie liczą we wszystkich zawodach. Gdyby się przyjrzeć zawodom ludzi stwierdzamy, że używane w różnych zawodach liczby występują w różnych postaciach i służą do różnych celów. Również sposoby...

poleca78%

Cechy

Cecha podzielności przez 2 Liczba jest podzielna przez 2 jeżeli jej ostatnia cyfra jest parzysta lub jest nią zero. Przykłady: 12, 48, 100, 124 Cecha podzielności przez 3 Liczba jest podzielna przez 3 jeżeli suma jej cyfr tworzy liczbę...

poleca62%

Podzielność liczb przez:2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 25, 100

Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 2, 4, 6, 8 lub 0. Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4. Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5. Liczba...

poleca86%

Bajka o królu, szachach i ziarnach pszenicy

Dawno, dawno temu żył sobie król, który się strasznie nudził. Nie bawił go fechtunek ani jazda konna, ani nawet turniej rycerski. Był tak znudzony, że rozesłał wici po całym kraju i do państw przyjaznych - kto przyniesie interesującą grę, tego nie...

poleca76%

Podzielność liczb przez liczbę 6

Jeżeli chcemy sprawdzic czy liczba jest podzielna przez 6 musimy zobaczyc czy suma cyfr jes podzielna przez 3 i 2 , ponieważ 3x2=6 . Np. liczba 204 jest podzielna przez 6 , wyjaśniam dlaczego : 2+0+4 = 6 , a 6 jest podzielne przez 3 , przez 2...

poleca71%

Liczby pierwsze - podstawowe wiadomosci

To liczby naturalne, podzielne tylko przez 1 i samą siebie. Liczby 0 i 1 nie są zaliczane do liczb pierwszych, ani do złożonych. Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. Twierdzenie to udowodnił w IV w. p.n.e. matematyk grecki Euklides....

poleca83%

Pitagoras

Pitagoras, Pitagoras z Samos, Pythagoras, urodził się około 580 p.n.e., zmarł około 496 p.n.e., grecki matematyk i filozof; przyczynił się znacznie do rozwoju matematyki i astronomii, był twórcą kierunku filozoficznego zwanego pitagoreizmem....

poleca66%

Wyrażenia Algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne powstają przez połączenie symboli literowych oraz liczb znakami działań i nawiasów, np. 4x+2y-3 3a+2b-c 8m-9 2(a+b) (x+y) Każde wyrażenie możemy zapisać w różny sposób, wykonując...

poleca84%

Wzory skróconego mnożenia

Kwadrat sumy (a+b)2 = a2 + 2ab + b2 Kwadrat różnicy (a-b)2 = a2 - 2ab + b2 Sześcian sumy (a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 Sześcian różnicy (a-b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 Różnica kwadratów a2-b2=(a-b) * (a+b) Suma sześcianów...

poleca81%

Pitagoras i jego dokonania

Pitagoras żył miedzy ok. 572 - ok. 497 p.n.e. Urodził się na wyspie Samos, a zmarł w Metaponcie. Znany jest głównie z słynnego twierdzenia o trójkącie prostokątnym, powszechnie znanego jako twierdzenie Pitagorasa. Ów grecki matematyk, filozof,...

poleca72%

Tabliczka mnożenia na palcach

Opisze to w punktach, po kolei jakie czynności wykonujemy Na początku Na początku pamiętajże ta tabliczka tyczy się tylko do mnożenia liczb od 6x6 do 9x9 : 1. Pięć zawsze masz w pamięci! czyli jak mnożysz np. 7x8 to na jednej ręce...

poleca63%

Sprawdzian z matematyki (m.in. działania pisemne, potęgi, obliczanie w pamięci, kolejność wykonywania działań, liczby rzymskie i podzielność liczb)

Jest to rewelacyjny sprawdzian dla uczniów 3 i 4 klasy SP. Jest ona robiona przez nauczyciela. Sprawdzian w załączniku

poleca84%

Twierdzenie Pitagorasa

PITAGORAS z SAMOS, żył w latach 570-496 p.n.e. Pozostawił po sobie prąd filozoficzno-religijny związany ze swoim imieniem, trwający przez dwa wieki. Trudno jest stwierdzić co dokonał sam Pitagoras, a co jego uczniowie, więc raczej należy mówić o...

poleca80%

Cechy przystawania trójkątów

Posługiwanie się definicją w celu stwierdzenia czy dwie figury są przystające może okazać się kłopotliwe, znacznie prościej jest sprawdzić, czy badane figury spełniają tak zwane cechy przystawania, to znaczy warunki, które gwarantują ich...

poleca72%

Potęgi

1² = 1 1³ = 1 2² = 4 2³ = 8 3² = 9 3³ = 27 4² = 16 4³ = 64 5² = 25 5³ = 125 6² = 36 6³ = 216 7² = 49 7³ = 343 8² = 64 8³ = 512 9² = 81 9³ = 729 10² = 100 10³ = 1000 11²...

poleca83%

Zakres materiału na mature z matematyki

EGZAMIN DOJRZAŁÓŚCI –ZAKRES MATERIAŁU Z MATEMATYKI I.ZBIORY 1)Działania na zbiorach 2)Relacje między zbiorami 3)Zbiory liczbowe (N,C,NW,R) 4)Przedziały liczbowe 5)Potęgowanie i pierwiastkowanie, działania 6)Logarytmowanie Pojęcie...

poleca83%

Liczba "pi"

LICZBA pi Jest to chyba najbardziej znana liczba niewymierna i jednocześnie najstarsza ze znanych nam cyfr tego typu (liczy sobie ok 4000 lat - w Egipcie znaleziono zapiski na jej temat dotowane na ten właśnie okres czasu). jest to nic innego jak...

poleca82%

Materiały z kl III gm.:bryły obrotowe, algebra, graniastosłupy, ostrosłupy itp.

1. Bryłami obrotowymi nazywamy bryły, które powstają w wyniku obrotu figur płaskich wikół osi obrotu. 2. Wysokością walca nazywamy dwie podstawy i prostopadły ddo nich. 3. Twożąca stożka jest to odcinek łączący wierzchołek z dowolnym punktem...

poleca73%

Sławni matematycy.

Pitagoras (ok. 572-497 p.n.e),matematyk i filozof grecki. Pochodził z wyspy Samos, czyli wschodniej kolonii jońskiej. Mając lat 40 opuścił Jonię, która walczyła z Persami, i odbył liczne podróże, również do Indii, gdzie zetknął się z tamtejszymi...

poleca86%

Funkcje trygonometryczne

Wykresy funkcji sinus, cosinus, tangens, cotangens

poleca81%

Funkcje trygonometryczne - wzory

Funkcje trygonometryczne - wzory 1. sin2x=2sinxcosx 2. cos2x=cosxcox-sinxsinx 3. sin(x+y)=sinxcosy+cosxsiny 4. sin(x-y)=sinxcosy-cosxsiny 5. cos(x+y)=cosxcosy-sinxsiny 6. cos(x-y)=cosxcosy+sinxsiny 7. sinx+siny=2sin((x+y)/2)cos((x-y)/2)...

poleca83%

Funkcja wykładnicza

Funkcją wykładniczą nazywamy funkcję określoną wzorem: y= a^x (^ -do potęgi) ,gdzie a>0 i a jest różne od 1 a x jest dowolną liczbą rzeczywistą Wspólne własności funkcji wykładniczej y=a^x gdy a>1 1. dziedzina: x należy do R 2....

poleca84%

Niedziesiątkowe systemy i liczenia i działania w tych systemach.

Niektórzy twierdza, że odkąd wynaleziono pieniądze i koło, ludzie zaczęli kręcić interesy. Każdy biznesmen tamtych czasów musiał umieć liczyć Np. upolowane mamuty, tygrysy szablozębne itp. mniejsze bądź większe rzeczy. Każdą liczbę trzeba było w...

poleca83%
poleca85%

Elementy Euklidesa

Euklides żył w III wieku przed naszą erą w Aleksandrii.Jego głównym dziełem był podręcznik matematyczny pod tytułem "Elementy". O życiu Euklidesa niewiele wiadomo. Żył w Aleksandrii, która wówczas skupiała wielu wybitnych matematyków. Euklides...

poleca63%

Pola i obwody figur płaskich oraz pola i objętości figur przestrzennych

Pola i obwody figur płaskich oraz pola i objętości figur przestrzennych

poleca85%

Jedno z zadań maturalnych z roku 1995 (profil ogólny)

Rozwiązanie zadania maturalnego. Zadanie porusza następującą tematykę: funkcja kwadratowa, równoległość prostych w układzie kartezjańskim, równanie kwadratowe i inne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt. Pozdrawiam

poleca83%

Złote myśli Kartezjusza

„Myślę, więc jestem.” „Bardzo powinny być nam podejrzane sądy przyjaciół, kiedy padają na naszą korzyść." „Całe szczęście i pomyślność naszego życia zależy od dobrego użytku, jaki zrobimy z naszych namiętności." „Człowiek jest to substancja,...

poleca70%

Kolejność wykonywania działań

Def. 1: Najpierw wykonujemy działania w nawiasach. 34+(65+16)-35=34+81-35=115-35=80 Def. 2: Jeżeli w działaniu występuje tylko dodawanie i odejmowanie, działania wykonujemy od strony lewej do prawej....

poleca84%

Materiały pomocnicze na matematykę do matury

SPIS TREŚCI 1. Zbiory. Działania na zbiorach. 2. Układy równań i nierówności. 3. Funkcja kwadratowa. 4. Wielomiany 5. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna 6. Funkcje trygonometryczne 7. Funkcje wymierne. Równania i nierówności wymierne...

poleca65%

Pierwiastki - definicja

Pierwiastkiem nazywamy Liczba a jest liczbą podpierwiastkową i n stopniem pierwiastka. Gdy n jest parzyste a musi być większe lub równe 0 Mnożenie pierwiastków tego samego stopnia Podczas mnożenia pierwiastków tego samego stopnia, mnożymy...

poleca84%

Ile diabłów mieści się na końcu szpilki?

Sławny problem "ile diabłów mieści się na ostrzu szpilki" istotnie bywał rozpatrywany, z tym jednak, że takie sformułowanie problemu jest już dziełem renesansowych prześmiewców. Poważnie problem ten rozpatrywał Tomasz z Akwinu w Summa...

poleca79%

Dodawanie ułamków zwykłych klasa 4

SCENARIUSZ ZAJĘĆ z matematyki Prowadzący: Marzena Majewska Miejsce przeprowadzonych zajęć: Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach Data przeprowadzenia zajęć: 14 kwietnia 2014r. Czas trwania zajęć: 45 min Klasa: IV Temat zająć: Dodawanie...

poleca83%

Pitagoras

Pitagoras (ok. 572-497 p.n.e) grecki matematyk. Pochodził z wyspy Samos, czyli wschodniej kolonii japońskiej. Mając 40 lat, opuścił Jonię, która walczyła z Persami i odbył liczne podróże, również do Indii, gdzie zetknął się z tamtejszymi...

poleca87%

Pytania testowe z różnych działów matematyki

I. Zdania i zbiory 1. Koniunkcję uznajemy za prawdziwą, gdy: a) oba jej składniki są zdaniami prawdziwymi. b) jeden z jej składników jest zdaniem prawdziwym. c) oba jej składniki są zdaniami fałszywymi. d) co najmniej jeden z jej składników...

poleca70%

Zadania matematyczne

Zadanie 14. Ilu metrom w terenie odpowiada 1 cm na planie w skali 1:26 000? A. 26 m B. 260 m C. 2600 m D. 26000 m Zadanie 15. Na wschodzie Polska graniczy z: A. Niemcami, Czechami i Rosją, B. Czechami, Słowacją i Rosją, C....

poleca85%

FUNKCJE SUMY, RÓZNICY I WIELOKROTNOŚCI KĄTÓW

Funkcje sumy kątów: Sin (x + y) = sinx*cosy + cosx*siny Cos (x + y) = cosx*cosy – sinx*siny Tg (x + y) = tgx + tgy/ 1 – tgx*tgy , jeżeli cosx ą 0, cosy ą 0, cos (x + y) ą 0 Ctg (x + y) = ctgx*ctgy – 1/ ctgx + ctgy, jeżeli sinx ą 0, siny ą 0,...

poleca83%

Równania i nierówności trygonometryczne

Równaniem trygonometrycznym nazywamy równanie w którym niewiadoma występuje wyłącznie w argumentach funkcji trygonometrycznych. Rozwiązując równanie trygonometryczne trzeba znaleźć wszystkie pierwiastki tego równania. Oto rozwiązania równań...

poleca82%

Logika,Zbiory,Potęgi

Wszystko co najażniejsze z logiki, zbiorów i potęg

poleca79%

Dowody twierdzenia Pitagorasa

Oto interpretacja geometryczna: jeżeli na bokach trójkąta prostokątnego zbudujemy kwadraty, to suma pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych tego trójkąta jest równa polu kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej. Odkrycie tego...

poleca82%

Trójkąt prostokątny - twierdzenie Pitagorasa i Funkcje Trygonometryczne - kalkulator

Przesyłam wam mojej roboty plik w Excelu, który liczy twierdzenie Pitagorasa i Funkcje Trygonometryczne.

poleca82%

Funkcje trygonometryczne dużo!!! wzorów na sumy, różnice, wielokrotności, połówki i inne (mat-fiz)

Całość jest zapisana w załączniku. Robione w Excelu. Mam nadzieje że sie przydadzą. Zamiast alfa i beta jest X i Y.

poleca81%

Symbolika liczb

Liczbę 1 uważano dawno, dawno temu za liczbę najdoskonalszą. Jest to pierwsza liczba nieparzysta. Wszystkie inne liczby pochodzą od jedynki, np.2, to 1 + 1. Jeden - ile to jest: dużo czy mało? Zastanów się! Wszyscy chcą być pierwsi: w nauce, w...

poleca50%

Liczby i działania

LICZBY NATURALNE Liczby naturalne to najbardziej oczywista i natychmiastowa konstrukcja kojarząca się z matematyką. Były to pierwsze liczby na jakich w starożytności człowiek nauczył się pierwszych działań, i zaczął swoją przygodę z matematyką....

poleca76%

Działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych.

zad.1. Oblicz w pamięci: a) 70 x 80 = ........... 70 x 80 = 5.600 450 x 200 = ....... 450 x 200 = 90.000 35000 x 100 = ..... 35000 x 100 = 3.500.000 270 x 30000 = ...... 270 x 30000 = 5.400.000 b) 7500 : 10 = ..........

poleca84%

Dzieje matematyki

Historia matematyki sięga czasów zamierzchłych, odkąd ludzie porównywali wielkości, mierzyli, liczyli przedmioty i wyciągali wnioski; w starożytnej Babilonii i Egipcie rozwinęła się technika rachunkowa, co doprowadziło do powstania zaczątków...

poleca85%

Tożsamości trygonometryczne

Tożsamości trygonometryczne. Tożsamość dwóch wyrażeń jest to równość dwóch wyrażeń, która zachodzi dla wszystkich wartości występujących w nich zmiennych. np.: Gdy równość dwóch wyrażeń jest prawdziwa dla wszystkich wartości występujących w...