profil

Ekonomia

(80)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

8 online
poleca84%

Podstawowe struktury rynkowe

Konkurencja doskonała (nazywana także wolną konkurencją) jest modelem teoretycznym opisującym jedną z form konkurencji na rynku; cechą charakterystyczną konkurencji doskonałej w odróżnieniu od innych jej form jest przekonanie zarówno kupujących...

poleca84%

Biznes plan stacji paliw LPG

Stacja paliw LPG i myjnia I. Streszczenie kierownicze II. Charakterystyka firmy 1. Podstawowe dane 2. Forma organizacyjno – prawna i stan własnościowy podmiotu 3. Geneza projektu, charakter przedsiębiorstwa 4. Ocena otoczenia, w...

poleca84%

Biznes plan pizzeria

Streszczenie Podstawowym celem niniejszego opracowania jest potwierdzenie zasadności otworzenia nowej pizzerii Laguny która będzie miał powstać w Zgierzu na ulicy 3 Maja. Planowane przedsięwzięcie polega na Sprzedawaniu pizzy i kebabu oraz...

poleca83%

System bankowy

Istota systemu bankowego System bankowy jest jednym z najistotniejszych elementów struktury instytucjonalnej oraz sposobu funkcjonowania gospodarki pieniężno-kredytowej. Należy go rozumieć jako ogół banków dopuszczonych do funkcjonowania w...

poleca83%

Rola i zadania kierownika w przedsiębiorstwie

Rola i zadania kierownika w przedsiębiorstwie KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE Skuteczność działania zespołu zależy nie tylko od jego zorganizowania, ale również – i to w bardzo dużym stopniu – od sprawnego kierowania zespołem. Kierowanie polega na...

poleca81%

Zastosowanie przyrostów i indeksów w analizie dynamiki.

Analiza dynamiki- polega przede wszystkim na określeniu rozmiarów i kierunków rozwoju (zmian w czasie) badanych zjawisk, tzn. ustaleniu stopnie poziomu wzrostu lub spadku badanego zjawiska. Wstępne informacje dotyczące tendencji rozwojowych-...

poleca83%

Spadki wstępni zstępni małżeństwo separacja rozwód powinowactwo pokrewieństwo-Wybrane tematy z kodeksu cywilnego rodzinnego i opiekuńczego

Pojęcia : wstępni, zstępni zamieszczone jest w ustawodawstwie polskim w kodeksie cywilnym w IV księdze – SPADKI. Pokrewieństwo, powinowactwo w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. SPADKI Są to zapisy, które mówią o tym kto dziedziczy prawa i...

poleca84%

Wszystko o mikroekonomii

Ekonomia-nauka, która gromadzi i porządkuje wiedzę o procesach związanych z działalnością gospodarczą. Nauka o wyborach ekonomicznych, która bada decyzje ludzi o wykorzystywaniu niewystarczających zasobów do różnych celów produkcyjnych i...

poleca83%

Znaki towarowe

prezentacja w załączniku

poleca84%

Instrumenty Paracelne

1.INSTRUMENTY PARACELNE a)oplaty wyrównawcze-roznica miedzy cena towaru importowanego a stala cena w kraju *ZADANIA -dostosowanie ceny importowej do ceny w kraju -nie chroni przed konkurencja -uniemozliwia import wyższy niż w kraju...