profil

Ekonomia

(80)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
poleca84%

Specyfika Działalności Gastronomicznej

Zasadniczym zadaniem działalności gastronomicznej jest zaspakajanie żywieniowych potrzeb człowieka. Gastronomia jest jedną z form systemu zaopatrzenia ludności. Lokale gastronomiczne od lat cieszą się popularnością, która wciąż rośnie wraz ze...

poleca83%

Analiza SWOT własnej osoby

tabelka w załączniku !! macie gotowca jestem uczennicą 4 kl tech. ekonomicznego, mam nadzieję, że moja praca przyda się wam .. ;p

poleca80%

Popyt i prawo popytu

1.Potrzeby - mogą być zaspokojone w różny sposób.Człowiek może zaspokoić je sam lub wystąpić na rynku jako nabywca dóbr i usług.W ten sposób potrzeby człowieka przekształcają się w popyt. 2.Popyt - (wielkość popytu) ilość towarów i usług jaka...

poleca81%

Biznes plan pizzeria

Streszczenie Podstawowym celem niniejszego opracowania jest potwierdzenie zasadności otworzenia nowej pizzerii Laguny która będzie miał powstać w Zgierzu na ulicy 3 Maja. Planowane przedsięwzięcie polega na Sprzedawaniu pizzy i kebabu oraz...

poleca82%

Podstawowe struktury rynkowe

Konkurencja doskonała (nazywana także wolną konkurencją) jest modelem teoretycznym opisującym jedną z form konkurencji na rynku; cechą charakterystyczną konkurencji doskonałej w odróżnieniu od innych jej form jest przekonanie zarówno kupujących...

poleca83%

Spółka cywilna

Przeznaczenie: Dla prowadzenia działalności gospodarczej w mniejszym rozmiarze. Założyciele: Minimalnie 2 osoby Minimalny kapitał: Brak Osobowość prawna: Brak osobowości prawnej, jest to spółka prawa cywilnego, przedsiębiorcą nie jest spółka...

poleca83%

Ekonomia - rynek

Rynek-instytucja umozliwiajaca wymiane dobr,uslug i czynnikow wytworczych.Miejsce spotkan sprzedawcow i nabywcow,ktory przez swoje decyzje o zakupie i sprzedarzy ksztaltuja podaz i popyt.Towar-efekt czynnosci wykonywanych przez czlowieka...

poleca83%

Bezrobocie

Według Art. 2 ust 1 pkt. 2: „Bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy...

poleca81%

System bankowy

Istota systemu bankowego System bankowy jest jednym z najistotniejszych elementów struktury instytucjonalnej oraz sposobu funkcjonowania gospodarki pieniężno-kredytowej. Należy go rozumieć jako ogół banków dopuszczonych do funkcjonowania w...

poleca82%

Znaki towarowe

prezentacja w załączniku