profil

Informatyka

(849)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca81%

Prezentacja Power Point o Londynie

prezentacja o Londynie

poleca84%

Grafika Komputerowa

1. Pojęcie grafiki. Grafika komputerowa – jest to obraz tworzony lub poddawany obróbce za pomocą komputera. Istnieje rozróżnienie pomiędzy grafiką bitmapową i wektorową. Bitmapy to obrazy będące zbiorami punktów – pikseli w różnych kolorach....

poleca84%

Prawo autorskie

Prawo autorskie stanowi cześć dziedziny prawa zwanej "PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ", której cechą charakterystyczną jest przedmiot tego prawa - czyli dobro niematerialne. Przedmiotem jest myśl intelektualna, która jednak aby zyskać ochronę musi...

poleca83%

Co to jest komputer?

Co to jest komputer? Komputer jest to uniwersalny system cyfrowy zdolny do wykonywania pewnego zbioru rozkazów (różnorodnych operacji elementarnych), w którym użytkownik może określić sekwencję wykonywanych rozkazów koniecznych do realizacji...

poleca84%

Złożoność obliczeniowa algorytmu

Prezentacja PowerPoint

poleca84%

Wirusy komputerowe

Wirusy komputerowe Każdy użytkownik komputera na pewno słyszał, lub co gorsza "osobiście" miał do czynienia z wirusem. Jednak niewielu z nich zna zasadę ich działania, gdyż w tej dziedzinie, tak jak w wielu...

poleca84%

Szybki kurs HTML

wszystko jest w 4 plikach

poleca84%

Bazy danych

Komputerowe bazy danych nie różnią się w zasadzie od list sporządzanych na papierze. Są to bowiem długie listy lub pola z informacjami na określony temat. Jednakże w przeciwieństwie do informacji zapisywanych na papierze, istotą komputerowych...

poleca84%

Klasyfikacja oprogramowania ze względu na jego funkcje

1) Programy do redagowania tekstu (edytor lub procesor tekstu). Zazwyczaj mają wbudowany edytor graf. Umożliwiają także wstawienie grafiki zewnętrznej. Typowymi przykładami mogą być edytory tekstu pakietu Works, pakietu Office (Word), pakietu...

poleca84%

Bezpieczeństwo pracy w sieci, oraz zagrożenia

Masowy dostęp do Internetu, oraz bardzo dynamiczny rozwój tej globalnej sieci, jak również brak praktycznie możliwości jego kontroli sprawiło, że niesie on ze sobą wiele zagrożeń, z których najpoważniejsze z nich to hakerzy, wirusy komputerowe...

poleca84%

Wirusy komputerowe

Wirusy i ochrona antywirusowa Obecnie prawdopodobieństwo zainfekowania sprzętu komputerowego wirusem jest 20 razy większe niż w roku 1996. Aż 98% firm dowiadczyło problemów z wirusami , w 63% przedsiębiorstw doszło z tego tytułu do strat,...

poleca84%

Wirusy komputerowe.

Co to jest wirus? Wirus komputerowy to program, (po łacinie wirus oznacza truciznę) który posiada zdolność do samoczynnego powielania się i przenoszenia z jednego komputera na drugi bez wiedzy i poza kontrolą użytkownika. Twórcą tego terminu,...

poleca84%

Krótka historia internetu

Krótka i zwięzłą historia INTERNETU 1957 Stany Zjednoczone powołują do życia agencję Advanced Research Projects Agency (ARPA), bedącą częścią Departamentu Obrony USA. Równocześnie Związek Radziecki wystrzeliwuje Sputnika, pierwszego...

poleca84%

Metody zaznaczania i kopiowania tekstów

metody kopiowania i zaznaczania tekstu W celu skopiowania jakiegokolwiek pliku czy folderu, należy go zaznaczyć. - W przypadku pojedynczego pliku wystarczy kliknąć raz lewym przyciskiem myszy aby obiekt został zaznaczony. Następnie używając...

poleca84%

Algorytmy - przydatne na klasówce

KLASÓWKA Z INFY: 1. Narysuj i opisz przeznaczenie skrzynki (wprowadzenie/wyprowadzenie danych) 2. Wykonaj schemat dla problemu: Obliczanie objętości kuli 3. Wykonaj schemat blokowy dla problemu: Adam odwiedzi w piątek babcię. W sobotę przed...

poleca84%

Wirusy komputerowe. Profilaktyka antywirusowa. Programy antywirusowe.

Wstęp. Pierwsze wirusy komputerowe dla IBM PC pojawiły się już w 1986 r., ale jeszcze dwa lata później wiele postaci świata informatycznego wątpiło w ich istnienie. Peter Norton (wg „Patologii wirusów komputerowych” Davida Ferbra-che’a) nazwał...

poleca84%

Internet

Internet - Nowe możliwości jakie nam daje - Z technicznego punktu widzenia Internet jest siecią komputerową składającą się z setek tysięcy komputerów ( serwerów ), tworzących coś w rodzaju siatki. Każda wysłana informacja jest...

poleca84%

Wirusy

Wirus komputerowy (łacińskie "virus" oznacza truciznę) to krótki program, który posiada zdolność samoczynnego powielania się i przenoszenia z jednego komputera na drugi bez wiedzy i poza kontrolą użytkownika. Twórcą tego terminu, funkcjonującego...

poleca84%

Prezentacja multimedialna o graffiti

GRAFFITI Sztuka ulicy 3Fala sami o sobie CAPS końcówki LINKI ciekawe miejsca Koniec Za uwagę dziękuje Mateusz Gralak 1B

poleca84%

Systemy operacyjne

System operacyjny (OS - Operating System) to środowisko programów tworzących podstawową platformę programową dla działania innych zainstalowanych w systemie aplikacji. Pełni on nadzór nad pracą wszystkich uruchomionych programów, oraz wszystkich...

poleca84%

Co to jest MS Word?

Co to jest Microsoft Excel? Microsoft Excel to program zwany arkuszem kalkulacy- jnym. Arkusze kalkulacyjne są niezbędne wszędzie tam gdzie są wymagane obliczenia. Na podstawie danych z arkusza można tworzyć wiele typów wykresów. Najbar-...

poleca83%

Historia komputera

Człowiek wykonywał obliczenia już w czasach najdawniejszych. Musiał policzyć zwierzęta, żołnierzy, zboże. Początkowo używał do tego celu najprostszych przedmiotów takich jak kamienie, czy nawet palce u rąk, zaznaczał liczby karbami lub węzłami....

poleca84%

Budowa komputera

Obudowa – skrzynia, wewnątrz której zamontowany jest zasilacz, wentylator chłodzący oraz podzespoły komputera, które wymienię i opisze poniżej. Obudowy różnią się od siebie rozmiarami i kształtem:...

poleca83%

Edytory tekstowe

Edytory tekstu Edytory tekstu są praktycznie najpopularniejszym typem programów użytkowych działających na komputerach osobistych. Powód jest prosty - niezależnie do zawodu czy zainteresowań użytkownika, prędzej czy później...

poleca84%

Zagrożenia w internecie - czyli jak rozpoznać wirusa.

Jak najprościej rozpoznać wirusa? Kolejne generacje wirusuów, robaków i innego komputerowego paskudztwa docierające do nas emailem mają coraz sprytniejsze mechanizmy mające oszukać nas, zmusić do uruchomienia - a tym samym - zainfekowania naszego...

poleca84%

zarządzanie informacją

Chcemy się zatrzymać na ważnym problemie-zarządzaniu informacją. Wróćmy do kontekstu czasów, w których się uczysz. Wiesz, że gwarantowany rozwój technik wymiany informacji spowodował daleko idące zmiany, określone mianem tworzenia się globalnego...

poleca84%

Skróty klawiszowe Worda

Otwieranie i zapisywanie CTRL + N nowy dokument CTRL + O otwórz dokument CTRL + W zamknij dokument CTRL + S zapisz dokument CTRL + P wydrukuj dokument Kopiowanie i wklejanie CTRL + A zaznacz wszystko CTRL + C...

poleca84%

Rodzaje połączeń internetowych

Praca jest w załączniku.

poleca84%

Zasady BHP przy uzytkowaniu komputera

Biurko(stół)powinno mieć odpowiednią wysokość(68-76 cm), pozwalającą nam zachować podczas pracy wygodną i luźną pozycję. Nie zakrywamy otworów wentylacyjnych jednostki centralnej i monitora żadnymi przedmiotami. Grozi to przegrzaniem elementów...

poleca84%

Zagrożenia programowe i sposoby walki z wirusami

Pierwsze wirusy komputerowe dla IBM PC pojawiły się już w 1986 r., ale jeszcze dwa lata później wiele postaci świata informatycznego wątpiło w ich ist-nienie. Peter Norton (wg „Patologii wirusów komputerowych” Davida Ferbra-che’a) nazwał wirusy...

poleca84%

Wirusy komputerowe.

-wstęp Wirusy komputerowe potrafią wprowadzić z równowagi każdego. Kiedy stanie się jasne, że w komputerze znajduje się wirus, zdenerwuje się zarówno doświadczony użytkownik, jak i taki, który dopiero zaczyna pracę z komputerem. Celem tych...

poleca84%

Oczyszczanie dysku twardego

Oczyszczamy nasz komputer Komputery można oczyszczać z kurzu, zabrudzeń. Można także, a właściwie powinno się co jakiś czas zadbać o czystość dysku twardego naszego komputera. Standardowo systemy operacyjne Windows mają wbudowane dwa...

poleca84%

Współczesne układy Chipset

Współczesne układy chipset Chipsety są układami scalonymi stanowiącymi integralną część płyty głównej. Ich liczba może być różna i w zależności od typu waha się od jednego do kilku sztuk ( np.; SIS 5571 - pojedynczy układ, Intel 430 FX Triton -...

poleca83%

Netykieta

WSTĘP Sprawą o podstawowym znaczeniu dla każdego użytkownika sieci jest, aby zdawał on sobie sprawę ze swej odpowiedzialności za dostęp do rozległych zasobów internetu: usług, komputerów, systemów i ludzi. Użytkownik ponosi ostateczną...

poleca84%

Rejestr i jego klucze główne

Rejestr jest centralną bazą danych przeznaczoną do przechowywania w ujednolicony sposób wszystkich informacji konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. Zawiera on kompletny zestaw wpisów dotyczących ustawień takich elementów, jak programy...

poleca84%

Sieci internetowe

Internet to setki tysięcy lokalnych sieci komputerowych, w których znajdują się dziesiątki, a czasem i setki komputerów. Wszystkie one zostały połączone jedną, wielką pajęczyną kabli i łączy satelitarnych oplatających całą Ziemię. Internet jest...

poleca83%

Budowa wewnętrzna komputera

1. Płyta główna Płyta główna jest wykonana z laminatu (materiał izolacyjny) z naniesionymi na jej powierzchni tzw. ścieżkami, przez które płynie prąd do różnych układów elektronicznych. Mówi się, że jest to szkielet komputera, na którym...

poleca83%

Tabulatory

Tabulatory zwane także punktami tabulacji to miejsca w wierszu, do których przemieszczany jest kursor lub wpisany tekst po naciśnięciu klawisza Tab. Ułatwiają one wyrównywanie tekstu w wierszu, gdy standardowe wyrównanie jest niewystarczające....

poleca84%

Pamięć operacyjna

Pamięć operacyjna komputera ? zwana pamięcią RAM (Random Accesss Memory) służy do przechowywania danych aktualnie przetwarzanych przez program oraz ciągów rozkazów z których składa się ten program. Pamięć RAM jest pamięcią ulotną, co oznacza, że...

poleca83%

Programy komputerowe

Komputer sam w sobie jest tylko bezużytecznym, choć bardzo skomplikowanym i zaawansowanym technicznie urządzeniem. Aby do czegoś się przydał, trzeba w nim zainstalować programy. Najważniejszym programem, w którym instaluje się wszystkie...

poleca83%

Komputery - budowa, historia, opis

Bez wątpienia przyszłość należy do komputerów. To, co kiedyś zajmowało ogromne ilości czasu i wysiłku umysłowego, dziś, dzięki automatyce i komputeryzacji, może być wykonane przez małe dziecko w ciągu kilku sekund. Większość z nas nawet nie jest...

poleca84%

Wady i zalety usług dostępnych w sieci Internet w świetle usług tradycyjnych

Internet jako sieć usług jest tak popularny, że używa sie go do wielu celów. Dostepny jest bez większych problemów dla każdego. Nie tylko w kafejkach, szkołach ale coraz częściej w domach używany jest nie tylko przez młodzież, ale również...

poleca84%

Moduły pamięci operacyjnej.

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI NA TEMAT PAMIĘCI RAM Pamięć jest tymczasowym nośnikiem danych, muszą się w niej znajdować wszystkie programy i dane przetwarzane w danej chwili przez procesor komputera. Pamięć jest nośnikiem tymczasowym, ponieważ...

poleca84%

Projekt bazy danych i zadania z kwerend wraz z rozwiązaniami

W załącznikach umieszczam gotowy projekt bazy danych, jak również kilka zadań z kwerend wraz z rozwiązaniami.

poleca82%

Prawa autorskie

DEFINICJA PRAW AUTORSKICH Prawa autorskie to zbiór przepisów regulujących jedną z ważniejszych dziedzin prawa własności intelektualnej. Ochroną prawno autorską objęte są jedynie te wytwory intelektu człowieka, które spełniają przesłanki...

poleca83%

Zasady poprawnego wpisywania tekstu.

1. Przed znakami interpunkcyjnymi(kropka, przecinek, średnik, dwukropek, wykrzyknik, znak zapytania)nie ustawiamy spacji. Wstawiamy ją zawsze po znaku interpunkcyjnym 2. Nie wstawiamy spacji po nawiasie otwierającym (, {, [. 3. Nie wstawiamy...

poleca83%

Zastosowania Internetu

Mimo, że komputery są obecnie w powszechnym użytku, ich historia nie jest długo. W XVII w. powstały pierwsze maszyny liczące, jednak prawdziwych początków informatyki można się doszukać dopiero w XIX w., gdy Ch. Babbage stworzył koncepcje...

poleca83%

Budowa komputera

Spis treści; 1. Cel pracy 3 2. Analiza stanu techniki komputerowej; 4 2.1 Historia i rozwój komputeryzacji 5 2.2 Typowa architektura komputera klasy PC 19 2.3 Zastosowanie komputera 22 2.4 Najpopularniejsze urządzenia i podzespoły...

poleca84%

Edytor tekstów WORD

Word 2.0 był oceniany jako program łatwy w użyciu, podkreślano jego możliwość pracy z wieloma dokumentami. Był bardzo podatny na przystosowanie przez użytkownika: można było przenosić polecenia menu lub zmieniać ich nazwy, zmieniać ikonki w pasku...

poleca82%

Podstawowe pojęcia związane z technologią informacyjną

1. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Technologia informacyjna (angielskie information technology), połączenie zastosowań informatyki z technikami komunikacji (technologia informacyjna i komunikacyjna), podłoże wszelkich działań współczesnej gospodarki i...

Ciekawostki ze świata