profil

Pole elektrostatyczne

poleca 81% 1275 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jeśli przestrzeńma taką cechę, że na umieszczony w niej ładunek działa siła elektryczna, to w przestrzeni tej istnieje pole elektryczne.
Źródłem pola są ładunki elektryczne. Ładunki spoczywające wytwarzają pole elektrostatyczne.

Rodzaje pól:
1) centralne- wytworzone przez ładunek punktowy. Linie pola rozchodzą się promieniście (zwrot od + do -)

---<<--- + --->>--- ----->>--- - ---<<------
2) jednorodne (stałe). Linie pola są do siebie równoległe.

+ --------------->>>>>>>------------ -
+ --------------->>>>>>>------------ -
+ --------------->>>>>>>------------ -
+ --------------->>>>>>>------------ -

Wielkości charakteryzujące pole elektro statyczne:

Natężenie pola elektrostatycznego w danym punkcie pola to stosunek siły, jaka działa na dodatni (próbny) ładunek umieszczony w tym punkcie, do wartości tego ładunku.

E-natężenie
q-ładunek E=F/q E- natężenie E jest wielkością wektorową
F- siła

Napięcie elektryczne między dwoma punktami pola określamy jako stosunek pracy, jaką wykonało pole, przesuwając ładunek między tymi punktami, do wartości tego ładunku

U-napięcie
W-praca U=W/q U- napięcie jest wielkością skalarną
q-ładunek

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta