profil

Technologia i materiałoznawstwo w elektronice

(15)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca82%

Elektryczność, urządzenia elektryczne, zasady BHP

Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektr. (swobodnych elektronów) wzdłuż przewodu. Do wytwarzania prądu służą: ogniwa, prądnice. Aby uzyskać przepływ prądu elektr. Konieczne jest połączenie jego źródeł z odbiornikami w sposób...

poleca81%

Głośnik

Głośnik - przetwornik elektroakustyczny. Urządzenie elektryczne (odbiornik energii elektrycznej) przekształcające sygnał elektryczny w falę akustyczną. Idealny głośnik przekształca zmienne napięcie elektryczne o odpowiedniej częstotliwość na falę...

poleca80%

Charakterystyka dokumentacji technicznej urządzeń elektrycznych.

Każdy obiekt lub urządzenie elektryczne w tym również układ napędowy są wykonywane według odpowiednio przygotowanej dokumentacji technicznej; spełnia ona ważną funkcję w procesie budowy, instalowania i eksploatacji układu napędowego....

poleca80%

Przetworniki elektroakustyczne (głośnik, mikrofon, słuchawki)

Przetworniki Elektro-akustyczne Głośnik Głośnik - przetwornik elektroakustyczny. Urządzenie elektryczne (odbiornik energii elektrycznej) przekształcające sygnał elektryczny w falę akustyczną. Idealny głośnik przekształca zmienne napięcie...

poleca79%

Materiały konstrukcyjne stosowane w elektrotechnice

W elektrotechnice stosuje się wiele różnych materiałów. Ogólnie można je podzielić na trzy grupy: - przewodzące prąd elektryczny (przewodniki), - nie przewodzące prądu elektrycznego (izolatory), - półprzewodniki. Do materiałów przewodzących...

poleca82%

Materiałoznawstwo

Ciekłe kryształy; Stan Ciekłokrystaliczny to stan pośredni, w którym substancje są mętne, wykazują anizotropię dielektryczną i dwójłomność dwójłomność. Ciekłe kryształy zbudowane są z wydłużonych cząstek o znacznej sztywności i różnych fazach...

poleca78%

Wzmacniacze mocy

Wzmacniacze mocy. Parametry wzmacniaczy: maksymalna moc wyjściowa, sprawność energetyczna, wielkość zniekształceń nieliniowych sygnału. Sprawność energetyczna wz. mocy zależy od kata przepływu. Z wartością kąta przepływu wiąże się pojęcie klasy...

poleca76%

Pomiar mocy w obwodach trójfazowych trójprzewodowych i czteroprzewodowych.

Pomiar mocy czynnej w obwodach trójfazowych trójprzewodowych W obwodzie trójfazowym trójprzewodowym można zmierzyć moc czynna tworząc sztuczny punkt zerowy przez podłączenie obwodów napięciowych trzech watomierzy w gwiazdę (rys. 1). Całkowita...

poleca85%

Materiały izolacyjne ciekłe gazowe stale Ciekłe kryształy Połączenia lutowane

Materiały izolacyjne ciekłe dzielą się na: a)oleje mineralne b)oleje roślinne c)oleje syntetyczne w elektronice i elektrotechnice znalazły zastosowanie głównie oleje pochodzenia mineralnego. Są one otrzymane z ropy naftowej i stanowią...

poleca94%

Lutowanie i pierwiastki

Ferryt jest międzywęzłowym roztworem stałym węgla w żelazie alfa. małe rozmiary luk są przyczyna minimalnej rozpuszczalności węgla. Ferryt można traktować jako techniczne żelazo. Jest to faza bardzo miękka i plastyczna o małej wytrwałości na...