profil

Technologia produkcji roślinnej

(16)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Rośliny motylkowe drobnonasienne

1. Do roślin motylkowych drobnonasiennych zaliczamy: - jednoroczne - koniczyna perska, seradela - dwuletnie - koniczyna czerwona - wieloletnie - lucerna mieszańcowa, koniczyna biała, białoróżowa, komonica, esparcetan 2. Znaczenie roślin...

poleca83%

Wykorzystanie pszenicy w przetwórstwie zbóż

Pszenica (Triticum) jest to rodzaj zbóż z rodziny traw. Pochodzi z południowo-zachodniej i środkowej Azji. Wyróżnia się około 20 gatunków pszenicy. Oprócz jęczmienia jest najstarszym zbożem chlebowym uuprawianym, od conajmniej 6 tysięcy lat....

poleca82%

Znaczenie gospodarcze zbóż

Znaczenie gospodarcze pszenicy Jako surowiec chlebowy i paszowy ma znaczenie strategiczne. Powierzchnia światowych zasiewów sięga ok. 230 milionów ha, z czego 2,5 miliona to pola uprawne w Polsce. Najwyższe plony daje uzyskuje się w Holandii (8,5...

poleca85%

Wymagania glebowe i klimatyczne roślin strączkowych

WYMAGANIA GLEBOWE I KLIMATYCZNE ROŚLIN STRĄCZKOWYCH 1. Wymagania glebowe - rośliny strączkowe dzielimy na 3 grupy ze względu na wymagania glebowe a) rośliny o dużych wymaganiach glebowych – bobik, groch siewny, wyka jara * gleby żyzne o...

poleca85%

Znaczenie roślin pastewnych

1. Do roślin pastewnych zalicza się gatunki uprawiane na zielonkę, kiszonkę lub susz (stanowią około 13% gatunków ornych) 2. Rośliny pastewne dzielimy na kilka grup: a) motylkowe drobnonasienne – lucerna mieszańcowa, koniczyny-biała, czerwona,...

poleca85%

Uprawa i nawożenie rzepaka ozimego

1. Najlepszymi przedplonami dla rzepaku ozimego są: - lucerna, koniczyna czerwona, ziemniaki wczesne, wczesne odmiany grochu - rzepak można również uprawiać po mieszankach zbożowo strączkowych, a także po życie i jęczmieniu (chociaż SA to...

poleca85%

Systematyka roślin przemysłowych

SYSTEMATYKA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH 1.Do roślin przemysłowych zalicza się a) rośliny oleiste (rzepak ozimy i jary, rzepik ozimy i jary, gorczyce białą i sarepską) b) rośliny włókniste ( len, konopie) c) rośliny o specjalnym zastosowaniu...

poleca85%

Pielęgnacja TUZ (trwałych użytków zielonych)

Mogłoby się wydawać, że wystarczy podsiać łąkę i pastwisko lub założyć je od nowa wysiewając najlepszą mieszankę nasion, a dalej będą trwać i plonować, rządzić się własnymi prawami i zbędne okaże się jakiekolwiek działanie człowieka. W...

poleca85%

Skrócony zbiór zasad Dobrej Praktyki Rolniczej w produkcji roślinnej

Artykuł opublikowano w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych nr 4/2005 Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej musi zintensyfikować działania dostosowujące w wielu dziedzinach życia gospodarczego, w tym także dostosować sektor żywnościowy do...

poleca85%

Sposoby konserwacji roślin pastewnych

1. Czynniki wpływające na wartość pokarmową pasz uzyskiwane z roślin pastewnych a) faza rozwojowa rośliny w czasie zbioru b) gatunek rośliny i odmiana c) sposób zbioru i przechowywanie sporządzonej paszy 2. Sposób suszenia zielonek na siano...

poleca85%

Znaczenie roślin strączkowych

1. Znaczenie gospodarcze roślin strączkowych, uprawia się je na: - nasiona - wysiewane w plonie głównym przeznacza się na konsumpcję - groch siewny, soja - lub na paszę - bobik, łubiny, groch odmiany pastewnej - a także na cele reprodukcyjne -...

poleca87%

Chemiczna ochrona plantacji buraków cukrowych

Rośliny buraka cukrowego w czasie wschodów i początkowego okresu wzrostu wymagają stałej i bardzo efektywnej ochrony, szczególnie po wysiewie jednokiełkowych nasion w odstępach docelowych tej rośliny. Od jej efektywności w podstawowej mierze...

poleca85%

Rola i rodzaje międzyplonów

Międzyplon, dawniej poplon "Międzyplonem" nazywamy roślinę lub mieszankę roślin uprawianą między dwoma plonami głównymi na zbiór zielonej masy, na zielonkę, siano, kiszonkę lub na przyoranie jako zielony nawóz. Ich uprawa ma duże znaczenie...

poleca85%

Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym

Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym Wiosenne zwalczanie chwastów i uwarunkowania Wiosną, do zwalcza?nia uciążliwych chwastów jedno- i dwuliściennych na plantacjach rzepaku ozi?mego, można stosować środki...

poleca85%

Kukurydza - roślina pastewna niemotylkowa

KUKURYDZA ? ROŚLINA PASTEWNA NIEMOTYLKOWA 1. Kierunki użytkowania kukurydzy a) na ziarno b) na kiszonkę z kolb ? CCM c) na kiszonkę z całych roślin 2. Budowa - system korzeniowy wiązkowy, korzenie sięgają do 2m w głąb gleby - łodyga...

poleca85%

Siew i ochrona rzepaku

SIEW I OCHRONA RZEPAKU 1. Siew rzepaku ozimego - prawidłowy siew decyduje w znacznej mierze o powodzeniu uprawy rzepaku - do siewu należy używać tylko nasion kwalifikowanych - zaprawianie nasion chroni młode rośliny rzepaku przed...