profil

Język angielski

(4224)
poleca80%

Present Continuous

Jest to drugi czas dotyczący teraźniejszości. Stosujemy go do wyrażenia czynności odbywającej się w chwili mówienia (obecnie) lub gdy chcemy opisać czynność , która zostanie wykonana w najbliższej przyszłości . Ważne jest, aby dokładnie określić...

poleca83%

Czas Present Simple

Czasu tego używamy gdy mówimy o czynnościach wykonywanych rutynowo(często) a także o prawach przyrody. Przysłówki częstotliwości używane w tym czasie(które warto zapamiętać): always-zawsze often-często usually-zwykle sometimes-czasami...

poleca81%

Przepis na lody (zmyślony ale po angielsku)

Ingredients: 0,5 l whipped cream 2 eggs 100 g sugar banan pear Procedure: 1. mix the whippet cream with sugar and eggs 2. next put it to freezer for 2 hours 3. peel the banana and pear 4. cut them into pieces 5. take out from...

poleca84%

The Story About My Holiday Adventure

Last summer my friends and I were on the camp at the seaside. We spent there marvelous time playing volleyball on the beach and swimming in the sea. One sunny day we were walking on the beach. It was stiflingly hot so I went to the shop to buy...

poleca84%

My fauvorite film "Shrek"

Film is part of our lives. It is all around us. My fauvorite film is ,, Shrek’’. It is a fantastic comedy for everyone, for kids ,for student ,for old people. What is the story about ? It is about the big green monster who enjoys...

poleca77%

Stopniowanie przymiotnika

1. Stopniowanie regularne dotyczy przymiotników jesno i dwu sylabowych, dodajemy końcówkę ''er'' w stopniu wyższym oraz ''the est'' w stopnu najwyższym. a) dodajaemy bez problemów cheap - czeaper - the cheapest young - younger - the...

poleca77%

The advantages and disadvantages of travelling.

The advantages and disadvantages of travelling. There are many ways of spending free time. One of them is travelling. Certainly, it has its pros and cons. First advantage of travelling is visiting interesting places and meeting new...

poleca84%

My last holidays

This year's holidays I spent with my cousin Kinga in the United States of America. We've begun our adventure in Cracow, from where we left Poland. We were very afraid of flying by a plane. Nine hours later we got to Newark, where our granparents...

poleca82%

My future plans

Most people have their future plans, dreams, things which they want to realize some day. Everyone dreams about interesting and satisfactory job with good salary, loving family, beautiful house and many friends. Future plans are often an escape...

poleca83%

Present Simple Tense - Czas teraźniejszy prosty

Present Simple: 1. Używamy, gdy mówimy o czynności stałej, codziennej, powtarzającej się. 2. Słówka charakterystyczne: a) every day - każdego dnia every year - każdego roku every week - każdego tygodna b) always - zawsze often...

poleca82%

My Biography (przykład).

I was born in 1982 in December. I was born in Szczecin and I have lived here all the time. When I was six, my sister was born. I live in two flats, which are on the same street. The first is my parents flat and the second is my grandmothers. I...

poleca83%

My favourite sport - basketball

My favorite sport is basketball. It’s very exciting game. Basketball is very cheap and it is a good sport for our health. We can grow taller if we’ll play basketball often. I play basketball three times a week. Most often I play it in my school...

poleca79%

Advantages/disadvantages - TV

In Poland television has been broadcasted since 1956 year. From that time a lot of things has changed. Nowadays, television-set is in almost every house, often even more than one. People spend a lot of time, watching tv programs. It has become a...

poleca76%

Przedstawić siebie po angielsku

My name is (imię i nazwisko) , I come from *Poland ( opcjonalnie ). I'm ( wiek ) years old. I was born on ( data urodzenia ) in ( miasto ). I started my education in ( data rozpoczęcia szkoły ) at a primary school....

poleca80%

List (pocztówka) z wakacji do kolegi

Cześć Robert Pozdrowienia z Brighton ! Zatrzymałem się w małym, pięciogwiazdkowym hotelu obok plaży, bardzo blisko morza. Mam własny, przytulny pokój z komputerem i internetem. Mam fantastyczny widok z okna na miasto! Pogoda jest tu...

poleca79%

Czasowniki nieregularne - angielski

TŁUMACZENIE INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE być be was / were been bić beat beat beaten stawać się become became become zaczynać begin began begun gryźć bite bit bitten...

poleca81%

Present Simple (utrwalenie wiadomości, jasne przykłady)

Present Simple * jest czasem teraźniejszym * używamy go kiedy: - chcemy wyrazić czynność powtarzającą się codziennie - chcemy wyrazić zaplanowane rzeczy * jeśli zobaczysz w zdaniu słówka: usually, often, always, every day, in the morning, at...

poleca82%

Advantages and disadvantages of being famous

It is widely believed that famous people have a wonderful life with no worries or problems. But is being famous so easy? The greatest advantage of being famous is that celebrities are usually very rich so they have easier life than other...

poleca81%

Describe a person you dislike, and explain why you feel his way about him or her

There is no such person who likes everybody. I’m not different. There are couple persons who I dislike. One of theme is a man but I can’t say that I hate him. I’m not going to tell that person name. He’s very arrogant man. He was always speaking...

poleca85%

Sport in our lives

Sport is a very important thing in our lives. It makes a big influence for healthy. Sport was already popular a lot of centuries ago. The first the ancient Olympic Games was in 776 years b. c. People did sports for competition and pastime....

poleca81%

Would you prefer to live in a city or in a village? Why?

I prefer to live in a city because i think that life in a city is always more exciting and more comfortable than life in a country or in a small town. First of all, in cities there is usually something to do or somewhere to go. In the city there...

poleca84%

Present Simple

Present Simple - jest to pierwszy czas , który określa czynności wykonywane w teraźniejszości . Stosuje się go do wyrażenia czynności powtarzających się , wykonywanych zawsze lub w odniesieniu do uczuć oraz zamiłowań . Charakterystyczne...

poleca84%

Esej o ochronie środowiska (poziom zanieczyszczenia powietrza)

HOW WE CAN REDUCE AIR POLLUTION LEVELS IN OUR CITIES? Air in our cities is polluted. It is not possible to deny which it fact. The reasons of this problem are: too much traffic in the city centre, factories which polluting the air and...

poleca84%

Men are better cooks that women.

“Men are better cooks than women”. In my opinion it’s true. Women are worse cooks that men! The fist argument is that chiefs of most restaurant are men. Lots of men have restaurants, not women. The second is that men have more ideas than...

poleca84%

charakterystyka Harrisona Forda

Harrison Ford is an actor. He’s in his late sixties. He’s one of Hollywood’s brightest stars. He’s a very popular and succesful actor. He is famous for starring in films. He has starred in many films, such as “Adventures of Indiana Jones”,...

poleca70%
poleca84%

Napisz list do przyjaciela z USA, aby opowiedzieć mu swoje nowiny. Przeproś za długie milczenie, zrelacjonuj jedno zdarzenie z życia rodziny, jedno z życia towarzyskiego, poproś o odpowiedź.

Hi George! How are you? I’m sorry for any respond from me for so long time. I don’t forget about you. I’m only so busy- you know, preparing to Matura exams. Had you heard about wedding our cousin Monica? She got married with French two weeks...

poleca80%

Opis osób po angielsku

I have to the name magda. I am a young girl. I have 22 years. I live in polsce, in the city starogard gd. I am a pupil, in weekends chodze to the school. the class is mine super. since Monday by Friday is working in a shop at the mum. I like him...

poleca76%

Past Simple

Czas ten wyraza czynnosci , ktore zostały wykonane w przeszłości , a moment ich wykonania jest dokładnie okreslony. Past Simple stosuje sie takze, gdy mowimy ogolnie o przeszlosci lub czynnosciach wykonywanych w przeszlosci regularnie. W...

poleca72%

How to write a about myself. An example.

Hi! My name is Tom. I’m 16 and I live in Warsaw which is the capital of Poland. Actually I come from another city - Wroclaw, where I lived for eleven years, but five years ago, my dad decided to change his job, and we all moved to Warsaw. I have a...

poleca83%

My adventure (moja przygoda - opowiadanie)

My aunt lives in village near Jelenia Góra. I love spending holiday with her. This story happened about 5 years ago... There is a cave near my aunt's house. It’s small and wet, but it has its own climate. I could spend all my time in this...

poleca73%

Czasownik be

Zdania twierdzące i przeczące : FORMY SKRÓCONE FORMY PEŁNE I'm I am you're...

poleca81%

My dream school

My dream school is a school without rules.. Pupils can do what they want. They can choose subjects which they want to learn. They don’t have to go to school everyday. Girls wear mad clothes. The teachers don’t say “change your clothes, your skirt...

poleca84%

"Chemical Secret" by Tom Vicary - streszczenie

This story is about John Duncan (forty-five-year-old man). He was a honest man and he was very poor, too. He and his two children were living in the small, miserable flat. The furniture was 20 years old, the wallpaper and carpets were...

poleca79%

My favourite city (Paris)

Have you ever wanted to live in a modern city, one of the bigest places to live in a world ? Set in the heart of northern France, Paris is my favourite city. In this lovely place everyone can find something what they like . Paris has many...

poleca80%

Advantages and disadvantages of being a teenager.

Some people say, at the end of their life that it would be great to be young again. Sometimes, they think they could avoid their mistakes. Unfortunately at the beginning of our life, we are teenager and we can make many stupid things witch we can...

poleca79%

Napisz recenzje dowolnego filmu/serialu po angielsku

Kac Vegas is a brillant comedy like for me. It was directed by Todd Phillips. This story is easy to understand - 3 guys wake up after a stag night and they see a big mess and a hungry tiger in a big apartament in Vegas. Suddenly, they...

poleca84%

The Pros and Cons of Living in the Country

Living in the country has both advantages and disadvantages. One advantage is that there isn’t much pollution and traffic. You don’t have to worry about tour health because the air and the water are clean and fresh. There are usually a lot of...

poleca83%

Właśnie ukończyłeś/ukończyłaś tydzień praktyk zawodowych, podczas których pomagałeś/pomagałaś słabszym uczniom szkoły podstawowej w nauce. Napisz artykuł na stronę internetową waszej szkoły, w którym opiszesz, na czym polegała Twoja

DO WE NEED TO PRACTISE? Inseparable part of education in our school are apprenticeships. Because of my class’ profile, which gives a posibility to become a teacher, I had to engage in helping kids from primary school. My work lasted a whole...

poleca85%

Positive and negative sides of having money

Money are very important in our life. Many things influence from it, but do people who have a lot of money are really happy? Do money bring luck or happiness? Are they the M0ST important thing in our life? When you are rich you can buy what...

poleca83%

Dom - słówka do matury

kawalerka - bedsitter blok mieszkalny - block of flats dom parterowy - bungalow domek wiejski - cottage dom wolnostojący-detached house dom w gosp.rolnym-farmhouse mieszkanie-flat bliźniak-semi-detached house wieżowiec-skyscraper dom...

poleca85%

Okresy warunkowe, nazwy z The, Strona Bierna

Jak w temacie. W załączniku gotowy plik.

poleca78%

Angielski dla początkujących

STRUKTURA ZDANIA : 1.Porządek wyrazów w zdaniu W odróżnieniu od języka polskiego zdanie angielskie ma na ogół ustalony i ściśle przestrzegany porządek. W zdaniu angielskim nie wolno: zmieniać szyku zdania opuszczać orzeczenia i podmiotu...

poleca82%

„Describe a person you know well”

The person I would like to describe I my brother. I know him since I know. It is about 18 years. I saw him as I remember 11th may 1984 when my parents bring me at home from hospital. He is tall. He isn’t very thin and fat. He has got a brown...

poleca84%

Prezentacja o cristiano ronaldo (presentation about cristiano ronaldo)

In my presentation I'm going to talk about Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo is a Portuguese footballer who plays for Spanish club Real Madrit and plays as a captain of the Portuguese national team. He was born on February 1985 in Santo...

poleca82%

Bajka po angielsku

CINDERELLA Once upon a time... there lived an unhappy young girl. Her mother was dead, her father had married another woman, a widow with two daughters, and her stepmother didn't like her. All this was laid on for her daughters. But, for the...

poleca80%

The pros and cons of using Internet

Some people think that the Internet is the most necessary thing which helps gaining education but there are also those who blame it for making people addicted. In this article, I am going to write about the pros and cons of the Internet. One...

poleca85%

Keeping animals in zoos

Today there are a lot of zoos all over the world where thousands of animals are keept in cages or other similar places.But we can ask if this way of living is a good idea. On the positive side,we protect endangered species from...

poleca78%

Zawody (pracy) po angielsku i po polsku

bizmesmen/bizmeswomen car mechanic- mechanic samochodowy carpenter- stolarz cashier- kasjer computer programmer- programista komputerowy conductor- dyrygent konsultant- konsultant Cook,chef- kucharz Dentist-dentysta Film director-...