profil

Język angielski

(4226)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

72 online
poleca83%

Czas Present Simple

Czasu tego używamy gdy mówimy o czynnościach wykonywanych rutynowo(często) a także o prawach przyrody. Przysłówki częstotliwości używane w tym czasie(które warto zapamiętać): always-zawsze often-często usually-zwykle sometimes-czasami...

poleca84%

Czas Present Continous

CZAS PRESENT CONTINOUS (CZAS TERAŹNIEJSZY, FORMA CIĄGŁA) Czasu tego używamy gdy mówimy o czynnościach wykonywanych w chwili mówienia lub co trwa bardzo krótko. Czasownik to be w twierdzeniach: I am- I`m You are- You`re He is- He`s She...

poleca77%

Stopniowanie przymiotnika

1. Stopniowanie regularne dotyczy przymiotników jesno i dwu sylabowych, dodajemy końcówkę ''er'' w stopniu wyższym oraz ''the est'' w stopnu najwyższym. a) dodajaemy bez problemów cheap - czeaper - the cheapest young - younger - the...

poleca84%

Present Simple

Present Simple - jest to pierwszy czas , który określa czynności wykonywane w teraźniejszości . Stosuje się go do wyrażenia czynności powtarzających się , wykonywanych zawsze lub w odniesieniu do uczuć oraz zamiłowań . Charakterystyczne...

poleca84%

Czasy przyszłe (ich użycie)

Czasy przyszłe (ich użycie) 1. be going to be going to + V Jest to zamierzenie, widzimy coś i wyciągamy wnioski Np. I am going to do nothing in the afternoon (Mam zamiar nic nie robić po południu) She is going to have a baby (Ona...

poleca78%

Zawody (pracy) po angielsku i po polsku

bizmesmen/bizmeswomen car mechanic- mechanic samochodowy carpenter- stolarz cashier- kasjer computer programmer- programista komputerowy conductor- dyrygent konsultant- konsultant Cook,chef- kucharz Dentist-dentysta Film director-...

poleca88%

Szybka powtórka - czasy

The Present Simple: I drink milk. She drinks milk. They drink milk. Czynnosci zwyczajowe, powtarzające się (always, often, usually, sometimes, occasionalyy, rarely, never, ever, nowadays, once, every day). Harmonogram, program, plan,...

poleca78%

Angielskie miesiące, dni tygodnia i alfabet

Alfabet A [ej] H [ejcz] O [ou] V [wi] B [bi] I [ajl P [pj] W [dablju] C [si] J [dżej] Q [kju] X [eks] D [di] K [kej] R [ar] Y [łaj] E [i] L [el] S...

poleca78%

czasowniki nieregularne j. angielski (mini wersja)

w załączniku jest tabeleczka, dostępne są właściwie 2 : mała i duża :) mam nadzieje ze jest ok i ze sie przyda :)

poleca80%

Present Continuous

Jest to drugi czas dotyczący teraźniejszości. Stosujemy go do wyrażenia czynności odbywającej się w chwili mówienia (obecnie) lub gdy chcemy opisać czynność , która zostanie wykonana w najbliższej przyszłości . Ważne jest, aby dokładnie określić...

poleca77%

Past Simple

Czas ten wyraza czynnosci , ktore zostały wykonane w przeszłości , a moment ich wykonania jest dokładnie okreslony. Past Simple stosuje sie takze, gdy mowimy ogolnie o przeszlosci lub czynnosciach wykonywanych w przeszlosci regularnie. W...

poleca83%

Przepis po angielsku./sałatka z grzankami

Salad of croutons. /sałatka z grzankami/ 1/2 cup oil / 1/2 filiżanki oleju/ 1 clove of garlic /1 ząbek czosnku/ 1 spoon of mustard /1 łyżka musztardy/ pepper and salt /pieprz i sól/ 1 egg /1 jajko/ 1/2 tomatoe /1/2 pomidora/ 3 croutons /3...

poleca83%

Przerażająca historia po angielsku

Mary jechała z tatą do końskiej stadniny za miastem. Na drodze zauważyli autostopowiczkę. Tata Mary zatrzymał się i do samochodu weszła dziewczyna w wieku około 16 lat. Powiedziała, że chce się dostać do domu. Podała im swój adres, a ponieważ to...

poleca84%

"To be "- być

I 'am - ja jestem You are - ty jesteś She is - ona jest He is - on jest It is - ono (to) jest We are - my jesteśmy You are - wy jesteście They are -oni są Am I ? - czy ja jestem Are you ? - czy ty jesteś Is she ? - czy ona jest Is...

poleca84%

Czasowniki nieregularne uporządkowane wg wymowy - angielski

Czasowniki nieregularne uporządkowane wg wymowy - angielski

poleca84%

Describe the house of your dreams

There are plenty of different houses in the world. I know: a villa, a block of flats, a farm, a hut, a skyscraper or a tent. In the old days people lived in the castle or in the palace. They were knights or very rich men. Young people like living...

poleca84%

Dropping out of college. cause/effect essay

Everybody at least once in their lives thinks about who they will be in the future. Some people are successful because they have the motivation and determination to graduate college; others are less lucky because of their lack of those...

poleca84%

School does prepare you for life

School does prepare you for life. Some may not agree, but I think that school prepares us for life in terms of interactions with other people, forming good habits and usage of knowledge in everyday life. I can clearly remember...

poleca84%

Extreme sports-speech

Generally speaking, extreme sport is a media term for certain activities perceived as having a high level of danger or difficulty and often involving speed and height. Nowadays people are more and more interested in extreme sports. They don't...

poleca83%

My favourite sport - Basketball

My Favourite Sport My favourite sport is basketball. It’s very exciting game. Basketball is very cheap and it is a good sport for our health. We can grow taller if we’ll play basketball often. I play basketball three times a week. Most often...

poleca84%

EXERCISES: Present Simple Tense

Preztłumacz zdania. 1) Anna wygląda bardzo dobrze....

poleca83%

Recenzja filmu "Kevin sam w domu" (Home alone) po angielsku.

Home Alone” is and will be one of the most famous films ever made. The film was directed by Chris Columbus and it has become a big success. Screenplay was written by John Hughes and despite its age it is still interesting. Many of us sit in front...

poleca83%

Cars enslave us rather then liberate us ’ Do you agree? opinion essay

Everybody knows that cars are very important in our life. We can not imagine how people could live without this invention many years ago. A lot of families, in all countries, have their own cars nowadays, they help us in daily life. Our life...

poleca84%

List do kierownika hotelu z prośbą o pobyt, 130 słów

Dear Mr Manager I am writing to ask about accommodation in your hotel. I am going to England this summer and I was thinking about the vacations in London. I heard the Mariott Hotel is a very good place. I read about it in some newspaper in...

poleca84%

Describe your favourite actor

Ryan Phillippe is the Hollywood actor, who comes from Philadelphia, but now he lives in LA. He is very handsome. He’s rather tall and slim. His eyes are blue. Ryan has got short blonde, a bit curly hair. He has full lips and slim face. He is...