profil

Termodynamika - zasady, wzory, definicje

poleca 71% 1330 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
zasady termodynamiki zasady termodynamiki

I Zasada Termodynamiki - zmiana energii wewnętrznej układu równa jest sumie ciepła dostarczonego do układu i pracy wykonanej nad układem. Zasada ta, równoważna zasadzie zachowania energii .

II Zasada Termodynamiki
a) Niemożliwy jest proces, którego jedynym rezultatem byłoby przekazywanie ciepła z ciała o temperaturze 0> do 0<
b) Niemożliwy jest proces, którego jedynym rezultatem byłoby zamiana ciepła pobranego na równoważną mu pracę.

Gaz doskonały – jest to zbiór identycznych cząsteczek charakteryzujących się tym że :
- Ich rozmiary możemy zaniedbać (masy punktowe)
- Nie oddziałują ze sobą, inaczej jak przez zderzenie doskonałe sprężyste
- Są w ciągłym chaotycznym ruchu, podczas którego żaden kierunek nie jest wyróżniony
- Pomiędzy zderzeniami cząsteczki poruszają się ze stałą prędkością, która jest wprost proporcjonalna do temperatury.

Przemiany
- Izobaryczna - podczas którego ciśnienie układu nie ulega zmianie, natomiast pozostałe parametry termodynamiczne czynnika mogą się zmieniać.
- Izochoryczna - zachodzący przy stałej objętości (V = const). Oprócz objętości wszystkie pozostałe parametry termodynamiczne mogą się zmieniać.
- Izotermiczna - zachodząca przy określonej, stałej temperaturze.
- Adiabatyczna - jest to proces termodynamiczny, podczas którego wyizolowany układ nie nawiązuje wymiany ciepła, lecz całość energii jest dostarczana lub odbierana z niego jako praca.

Sprawność silnika - jest to stosunek wykonanej pracy do ilości ciepła pobranego ze źródła.

Wzory w załączniku

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta