profil

Filozofia

(41)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Tales z Miletu

TALES z MILETU (ok. 627 - ok. 546 p.n.e.) Uważany jest za jednego z "siedmiu mędrców" starożytności i za ojca nauki greckiej. Starożytni pisarze nazwali go "pierwszym" filozofem, fizykiem, matematykiem, astronomem. Tales był...

poleca84%

Czy w filozofii odnaleźć można receptę na życie szczęśliwe?

Szczęście ... cóż to jest. Jedno słowo, pojecie które dla wielu stoi na samym szczycie hierarchii wartości. Każdy w mniejszym lub większym stopniu dąży do tego aby je osiągnąć. Tak więc problem szczęścia niewątpliwie dotyczy każdego. Z pewnością...

poleca84%

Historia filozofii nowożytnej

Tradycyjnie za początek filozofii nowożytnej przyjmuje się datę publikacji Medytacji Kartezjusza, renesansowy humanizm uznając za okres zmian. Humanizm - Na przełomie wieku XIV i XV najpierw we Włoszech, później w innych krajach, dzięki nowym...

poleca84%

Moje bycie ku smierci

MOJE BYCIE KU ŚMIERCI. Od początków ich istnienia, ludziom zawsze towarzyszyła śmierć. Dotyka zwykle starych, czasami zjawia się za wcześnie, nawet niespodziewanie. Mimo, że śmierć jest czymś naturalnym dla każdej rzeczy, która żyje, to...

poleca82%

Zasady filozofii stoickiej i epikurejskiej

Zasady Stoików 1. Uległość prawom natury. 2. Nie zbłądzić z drogi natury. 3. Kształtować swoje życie według jej prawa i wzoru. 4. Żyć zgodnie z naturą człowieka. 5. Trwać nieprzerwanym posiadaniu zdrowia duszy. a) tryskać energią i...

poleca81%

Szukam w literaturze odpowiedzi na swoje najtrudniejsze pytania.

Literatura ma to do siebie, że gdy zagłębiam się w niej to zawsze dowiaduje się czegoś o człowieku oraz problemach jakie stawia przed nim życie. Jednak najważniejsze w tym wszystkim jest to, że mogę poszukać odpowiedzi na pytania, które mnie...

poleca88%

Psychoanaliza Freuda.

FREUDYZM, stworzona przez S. Freuda teoria powstawania zaburzeń psychicznych, ich diagnozy i leczenia, teoria struktury i funkcjonowania psychiki ludzkiej oraz filozoficzno-socjologiczna koncepcja człowieka i kultury; za główny mechanizm kierujący...

poleca85%

Erystyka, przykłady chwytów erystycznych

Od nazwy greckiej bogini niezgody, kłótni i waśni pochodzi słowo erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów słownych do korzystnego rozwiązania bez względu na prawdę. Erystyka zajmuje się głównie sporami toczonymi przed publicznością, która ma wydać...

poleca87%

Jakie jest miejsce problematyki estetycznej w myśli Kanta? Czym zdaniem filozofa jest piękno i jego doświadczenie?

Immanuel Kant swoje rozważania na temat estetyki zawarł w dziele „Krytyka władzy sądzenia”. Nawiązał w nim do istoty i rozumowania piękna, które zdefiniował: „Pięknym jest to, co wyobrażane jest bez pośrednictwa pojęcia jako przedmiot powszechnego...

poleca85%

Czym jest tolerancja i czy należy być tolerancyjnym dla nietolerancyjnych

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO im. WITOLDA BIERNAWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE CZYM JEST TOLERANCJA I CZY NALEŻY BYĆ TOLERANCYJNYM DLA NIETOLERANCYJNYCH Pracę przygotował: Rafał Hryniewicz Praca napisana pod kierunkiem:...

poleca85%

"Osobowość charyzmatyczna"-czy znasz kogoś kto był,jest,mógłby być taką postacią.

Osobowości charyzmatycznych na świecie było bardzo wiele.badania nad tymi osobami dowiodły,iż posiadają oni wiele cech wspólnych,umiejętności oraz psychologicznych właściwości.Dobrym przykładnem jest Jan Paweł II,Napoleon czy też Dalajlama,choć...

poleca85%

Wybierz jeden ze słynnych aforyzmów filozoficznych oraz jedna z pytań, którymi zajmuje się filozofia. Zinterpretuj sens wybranego aforyzmu oraz podaj

Ad. 1 „ Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki” Zdanie to odnosi się do naszego codziennego życia, które tutaj przedstawione jest jako rzeka, a raczej poszczególne wydarzenia, które się na nie składają. Jeśli obierzemy sobie cel na...

poleca85%

Czym jest prawda. Prawda w oczach starożytnych filozofów.

Cóż to jest prawda? Pytanie to zadał Poncjusz Piłat skazanemu na śmierć przez lud Jezusowi ponad dwa tysiące lat temu. Pytanie, mimo że proste w swej formie i dziś pozostawia wiele trudności z podaniem jednoznacznej na nie odpowiedzi. Idea,...

poleca85%

Filozofia. Epikureizm i Stoizm

Filozofia Życiowa - zbiór zasad których człowiek kieruje się w swoim postępowaniu, hierarchia wartości .! Wartość- coś bardzo ulotnego w życiu dla czego jesteśmy w stanie dużo poświęcić . EPIKUREIZM I STOIZM-ZAŁOŻENIA DWÓCH WIELKICH...

poleca85%

Kara śmierci.

Oko za oko, ząb za ząb. Tak postępował Hammurabi. Czy mamy iść w jego ślady? Czy naprawdę tak mamy postępować, z góry skreślając człowieka? Jeśli ktoś zabije, to też ma umrzeć? Moim zdaniem, jeśli ktoś popełni straszne przestępstwo powinien...

poleca85%

Dialog z Platonem

Dialog z Platonem -Dzień dobry Panu, nazywam się Ewelina i muszę się Panu przyznać, że jestem Pana wielką zwolenniczką. Wydaje mi się, że wiem dosyć dużo na temat Pana poglądów, jednak jestem dociekliwą osobą i mam kilka pytań na temat Pańskiej...

poleca85%

Historia filozofii i czasookresy jej trwania.

I. STAROŻYTNOŚĆ. 1) Filozofia starożytna. Dzieje filozofii rozpoczynają się w chwili, gdy Grecy zaczęli tworzyć kolonie na wybrzeżach Morza Śródziemnego. To tutaj spotykają się różne kultury. Tu też, w VI w. p.n.e., dzięki pierwszym filozofom...

poleca85%

Rozwiń myśl J.S. Milla: „Lepiej być niezadowolonym Sokratesem niż zadowolonym głupcem”. Czy zgadzasz się z tą opinią?

Szczęście, czyli zadowolenie było postrzegane różnie przez filozofów. Asceci ograniczali wszelkie źródła radości, gdyż uważali, że tylko poprzez cierpienie można zostać zbawionym. Natomiast hedoniści czerpali z życia tylko to co najlepsze,...

poleca85%

Człowiek - projekt otwarty. Niezwykły status czy przekleństwo?

Człowiek – projekt otwarty. Niezwykły status czy przekleństwo? „Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Ale gdyby nawet wszechświat go zmiażdżył, człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym niż to, co go...

poleca85%

Radość i szczęście

Szczęście jest emocją, spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne. Psychologia wydziela w pojęciu szczęście rozbawienie i zadowolenie. W rozważaniach o jego naturze szczęście najczęściej określane jest w dwu...

poleca85%

Czy postawa Sokratesa może imponować współczesnemu człowiekowi?

Czy postawa Sokratesa może imponować współczesnemu człowiekowi? To pytanie bardzo trudne, lecz spróbuję się nad nim głęboko zastanowić. Sokrates był wybitnym filozofem. Swoją mądrością i umiejętnościami potrafił zaintrygować innych, zmusić do...

poleca85%

Lodowce i lądolody

Lodowce i lądolody Lodowiec - to znaczne i trwałe nagromadzenie lodu powstałego w wyniku przeobrażenia śniegu .Pierwszy warunek trwałość, Ukształtowanie terenu jest drugim warunkiem powstawiania lodowców. Stałość lodowca jest pozorna, lód...

poleca85%

Filozofia starożytna w Grecji i w Rzymie. Wskaż zasadnicze różnice.

Filozofia: Jak każda mądra dyscyplina wiedzy rozpoczęła się od zadawania prostych pytań: * jak wytłumaczyć zjawiska przyrody? * kim jest człowiek? * czym jest otaczający nas świat? * kiedy i jak on powstał? * czy istnieje jedna obiektywna...

poleca86%

Gdzie przydaje się filozofia i czy w ogóle jest potrzebna? - rozważania na temat rozważań

"Po co mi filozofia?"- to pytanie zadawało sobie na pewno już wiele osób. Czy istnieje jednak na nie jednoznaczna odpowiedź? Moim zdaniem nie można określić jednej lub tylko kilku rzeczy, przy których filozofia się przydaje, jednak- moim zdaniem...

poleca85%

Filozofia od Starożytności do Współczesności.

TALES Pierwszym zagadnieniem filozoficznym była kwestia powstania i natury świata. "Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa" Powstanie przyrody kojarzył Tales z narodzinami, wnioskując na podstawie obserwacji, że musi istnieć...

poleca89%

Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu?

"Człowiek jest dobry, mądry, spokojny, ufny w swój rozum, w myśl niepodległą, głodu, powietrza, ognia i wojny nie chce i stawia cegłę za cegłą" Słowo wartość, pomimo że obecnie tak często używane i wywołujące tak wiele kontrowersji, w...

poleca90%

Czy człowiek dzięki rozwojowi cywilizacji może stać się lepszy?

Jest to pytanie nękające wielu wsółczesnych myślicieli, demagogów, futurologów. Na przestrzeni wieków, od kiedy istnieje rasa ludzka, zaszło wiele zmian w funkcjonowaniu świata. Rzeczą ewidętnie niezmienną jest to, że ludzie cały czas starają się...

poleca85%

Filozofia a Psychologia

Essej- Były w Biblii ślady tego co odkryli niedawno archeolodzy- kultu pewnej bogini w Izraelu w tamtych czasach „męskich Bogów”, ale Kościół woli te kwestie pominąć i w ogóle Kościół słynie z zamiatania niewygodnych prawd „pod dywan”- jak...

poleca87%

Życie i czas...

Przed wieloma milionami lat powstał wszechświat. Na temat procesu jego powstania pojawiło się wiele teorii. Najbardziej znaną jest teoria Wielkiego Wybuchu, która tłumaczy sposób pojawienia się galaktyk i układów planetarnych. Wśród...

poleca85%

O szczęściu i jak do niego doprowadzić

Szczęście - czym jest i jaka droga do niego prowadzi? Od zarania dziejów wielcy filozofowie zastanawiali się nad tym, co tak właściwie jest celem życia człowieka. W końcu pojawił się wniosek- celem człowieka- sensem jego życia- jest osiągnięcie...

poleca88%

Sylogizmy i rachunek nazw

Treść w załączniku

poleca90%

Filozofia - Czy istnieją wartości moralne, które powinny być przestrzegane niezależnie od kultury?

Czym różni się człowiek od zwierząt? Tym, że na podbudowie biologicznego świata stworzył świat wartości, takich jak np. dobro, sprawiedliwość, piękno, prawda, które urzeczywistnia. Wartość to „podstawowa kategoria aksjologii oznaczająca wszystko,...

poleca85%

Wprowadzenie do filozofii.

Kolebką zachodniej filozofii były greckie kolonie na wybrzeżu Morza Śródziemnego w Jonii (Azja Mniejsza) i w Italii Południowej (tzw. Wielka Grecja). Tam właśnie powsta kierunek myślenia nazwany filozofią czyli umiłowaniem mądrości. To znaczy,...

poleca85%

„O geometrycznym sposobie myślenia” Czy Pascal w przytoczonym fragmencie jest apologetą rozumu, czy jego krytykiem? Porównaj jego stanowisko z poglądami Kartezjusza.

Blaise Pascal w swoim dziele przedstawia wyższość intuicji nad rozumem. Uważa, ze świata nie da się poznać, zgłębić tylko za pomocą umysłu i doświadczenia. Są one jedynie pomocnicze przy poznawaniu intuicyjnym. W związku z tym, proponuje bardziej...

poleca88%

Immanuel Kant- ogólne informacje (ściąga)

Dzieła: -Krytyka czystego umysłu -Krytyka praktycznego rozumu -Krytyka władzy sądzenia Okresy rozwoju filozofii Kanta to przedkrytyczny i krytyczny. Badania transcendentalne(krytyczne): nasze spostrzeżenie jest subiektywne, to zespół...

poleca88%

Pierwsze media – prasa.

W dzisiejszych czasach ludzie posiadają bardzo szeroki dostęp do informacji, do środków jej masowego przekazu. Poprzez połączenie się z Internetem, czy też włączenie telewizora mamy dostęp do najświeższych wydarzeń nie tylko z własnego kraju, ale...

poleca85%

Immanuel Kant

Żył w latach 1724-1804. Urodził się i zmarł w Królewcu. Filozof niemiecki. Żył w czasach oświecenia, w czasach rozwoju nauki i rozumu. Umarł w wieku 80 lat. Choć Kant jest znany głównie ze swej teorii poznania i metafizyki (Zajmował się tym, co...

poleca85%

Trójzasada porządku w rzeczach

Święty Augustyn niezwykle cenił sobie trójce świętą. Pracując nad traktatem O Trójcy Świętej w latach 399-419, Augustyn dokonał swojego własnego odkrycia względem tradycyjnego nauczania Ojców Kościoła o rozumnej części duszy jako o obrazie...

poleca86%

Główne załozenia filozofii Plotona.

Główne założenia filozofii Plotyna Wstęp 3 Neoplatonizm 3 Geneza 3 Szkoła aleksandryjska 4 Plotyn 5 Życiorys 5 Dzieła 5 Filozofia plotyńska 6 Hipostazy 6 Pierwsza hipostaza – Jedno 6 Druga hipostaza – Nous 8 Trzecia hipostaza –...

poleca85%

Sokrates

Sokrates urodzony prawdopodobnie w 496 roku p.n.e. w gminie Kolonos (Colonus Hippius, obecnie na przedmieściach Aten) w Attyce w bogatej rodzinie kupieckiej. Przeciwstawiał się on relatywizmowi sofistów, w gruncie rzeczy miał on z nimi...

poleca85%

Jak wierzenia starożytnych Greków łączyły się z ich filozofią

Jonia – kolebka myśli europejskiej. Właśnie tutaj zrodziła się nowa grecka cywilizacja, w której przetrwała najstarsza egejska krew i duch, była nauczycielką nowej Grecji, dała jej bite pieniądze i pismo, sztukę, poezję. Z niej...

Ciekawostki ze świata